Проект Житлового кодексу України від 30.11.2000 (на заміну раніше поданого)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Кодекс передбачає створення державою умов для реалізації права громадян України на житло, поліпшення утримання та збереження житлового фонду, розширення житлового будівництва.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право громадян України на житло

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на житло.

Під житлом у цьому Кодексі розуміється одноквартирний будинок, квартира або їх частина, кімната у гуртожитку призначені для проживання самітної особи або сім'ї.

2. Держава гарантує право на житло шляхом:

1) забезпечення державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату (у межах встановленої норми) житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і соціального захисту, а також інших категорій громадян, визначених законодавством.

Соціальний рівень - це розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на кожного члена сім'ї. Соціальний рівень встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і щорічно переглядається;

2) надання пільгових кредитів для будівництва чи придбання власного житла громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов;

3) стимулювання будівництва, реконструкції та утримання житла через надання податкових пільг забудовникам і підрядникам, також використання інших економічних важелів.

3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування створюють умови, за яких кожний громадянин матиме змогу користуватися житлом на умовах договору найму чи оренди, побудувати чи придбати житло.

Для громадян, які потребують соціального захисту, ці органи забезпечують їх житлом безоплатно або за доступну для них плату.

4. Громадяни мають право на одержання в користування у встановленому порядку житлового приміщення.

Житлові приміщення надаються громадянам в строкове та безстрокове користування. Ніхто не може бути виселений із житлового приміщення, яке він займає, або обмежений в праві користування житловими приміщеннями інакше як на підставі і в порядку, передбаченому законом за рішенням суду.

Житлові права громадян охороняються законом.

Стаття 2. Участь громадян, об'єднань (товариств) власників одноквартирних житлових будинків та співвласників і забудовників багатоквартирних житлових будинків і профспілок у будівництві, використанні та забезпеченні збереження житлового фонду

1. Громадяни, об'єднання (товариства) власників одноквартирних житлових будинків та співвласників і забудовників багатоквартирних житлових будинків, а також профспілки відповідно до своїх статутів беруть участь у:

1) здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання, утримання та збереження житлового фонду;

2) захисті своїх економічних і соціальних прав та інтересів, пов'язаних з утриманням і збереженням житла;

3) виборі, в тому числі на конкурсній основі, підприємств і організацій

Похожие материалы

Информация о работе