Плани семінарських занять з курсу “Історія держави і права України”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Вища школа вчить студентів основам окремих галузей науки, а також самостійному набуванню знань. Однією з форм самостійної роботи є семінар (від лат. seminarium – розсадник знань).

Семінарське заняття – це колективна форма навчання студентів академічної групи під керівництвом викладача.  Рівень семінарського заняття, його якість залежать від якості самостійної підготовки кожного студента групи. Готуючись до семінару, студент вчиться обгрунтовувати і формулювати свої думки,  працюючи на семінарському занятті – набуває навички публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати, зміцнює впевненість в знаннях, переконаннях і свідомості.

Підготовку до семінару слід розпочинати з усвідомлення завдання по кожному з них, з’ясування логічної послідовності питань, що визначені по темі. При цьому необхідно переглянути конспекти лекцій тих учбових курсів, які мають відношення до теми, винесеної на семінар (наприклад, - "Теорія держави і права", "Історія держави і права зарубіжних країн", "Історія України"), тому що саме в лекціях викладаються найновіші досягнення  відповідної галузі юридичної науки й законодавства, подається критичний огляд вітчизняної і зарубіжної  літератури.

Після цього можна приступати до вивчення рекомендованої літератури і законодавства.

Під час підготовки до семінарського заняття, вивчаючи різні джерела, слід робити необхідні виписки й нотатки в окремий зошит (бажано запобігати суцільного конспектування і звикати до тезових нотаток). При цьому потрібно виходити з того, що список рекомендованих наукових джерел є примірним, тобто необмеженим, і студенти повинні проявляти під час підготовки до заняття більше самостійності. Обробляючи знайдений матеріал, дуже важливо визначити власну точку зору по проблемі, продумати план свого виступу на семінарі, скласти відповідні тези з окремих питань, підготувати необхідні схеми, таблиці тощо.

Виступати на семінарському занятті треба чітко, коротко викладаючи зміст питання в головних напрямках. При цьому допускається користування своїми записами для   звірення окремих наукових положень, точного цитування першоджерел, але ні в якому випадку це не означає повного зачитування тексту свого конспекту підготовки.

Учасники семінару зобов’язані уважно слухати виступи, при потребі ставити запитання, відзначати помилки, спірні твердження, вносити необхідні поправки, уточнення, розвивати далі суть проблеми.

Семінар завершується заключенням викладача, в якому підводяться підсумки роботи групи, робляться зауваження щодо змісту проблеми, яка виносилась на семінарське заняття, оцінюються виступи учасників семінару, по ходу роботи викладач також може робити свої зауваження, ставити різні

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Программы для учёбы
Размер файла:
162 Kb
Скачали:
0