Плани семінарських занять з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

викладач може практикувати попереднє призначення з того або іншого питання основного доповідача, двох-трьох співдоповідачів, опонента доповідача і рецензента, який має дати оцінку виступам. Така практика дасть можливість залучити до активної участі у семінарському занятті студентів усієї групи.

У кінці семінарського заняття, а якщо необхідно, то після закінчення розгляду окремого питання теми семінару, викладач має підводити підсумки обговорення і дати оцінку виступам студентів.

Плани семінарських занять:

Тема 1. Закони вавилонського царя Хаммурапі.          4 години.

1.  Виникнення і розвиток держави і права у Стародавньому  Вавилоні.

2.  Суспільний і державний лад Вавилону у період правління Хаммурапі. Судові органи.

3.  Загальна характеристика законів царя Хаммурапі.

4.  Право власності і право зобов’язань за законами царя Хаммурапі (договори купівлі-продажу, найму, позики, оренди, поклажі, делікти).

5.  Сімейно-шлюбне право; право спадщини.  

6.  Кримінальне і процесуальне право.

Література:

·  Авдиев В.И. История Древнего Востока. -М., 1953. С. 77-99.

·  Васильев А.А. История Востока. – С-П., у 2-х томах. 1998 р.

·  Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. -М., 1963.

·  Маркс К. Британське панування в Індії // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 39. С. 127-133.

·  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. -Львів, 2001.

·  Сборник документов по всеобщей истории государства и права. -Л., 1977, С. 5-9.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. -К., 1998.

Тема 2. Суспільно-політичний лад і право Стародавньої Індії (за  “Законами Ману” і “Артхашастра”).

 2 години.

1.   Історичні умови виникнення рабовласницької держави і права в Індії.

2.  Стани-варни в стародавньоіндійському суспільстві.

3.  Організація управліня в державі Мауріїв.

4.  Основні риси права Стародавньої Індії (за “Законами Ману і “Артхашастра”):

·  право власності; зобов’язальне право; шлюбно-сімейне право; кримінальне право.

Література:

·  Авдиев В.И. История Древнего Востока. -М., 1953. С. 77-99.

·  Васильев А.А. История Востока. – С-П., у 2-х томах. 1998 р.

·  Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. -М., 1963.

·  Маркс К. Британське панування в Індії // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 39. С. 127-133.

·  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. -Львів, 2001.

·  Сборник документов по всеобщей истории государства и права. -Л., 1977, С. 5-9.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. -К., 1998.

Тема 3. Держава і право Стародавньої Греції.          2 години.

1.  Утворення і розвиток Афінської держави. Реформи Тезея, Солона і Клісфена.

2.  Суспільний і державний лад Афін.

3.  Особливості афінської демократії і причини її занепаду.

4.  Джерела і основні риси афінського права.

5.  Особливості суспільного і державного ладу Спарти.

Література:

·  Аннерс Э. История европейского права. -М., 1996.

·  Енгельс Ф. Походження сім¢ї, приватної власності і держави // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 21. С. 96-115.

·  История Древней Греции. -М., 1962.

·  Историки античности. Т. 1. –М., 1988.

·  Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права Стародавньої  Греції. -К., 1969.

·  Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. -М., 1963.

·  Тищик Б.Й. Історія  держави та права країн Стародавнього світу. Львів, 2001.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. К., 1998.

Тема 4. Держава і право Стародавнього Риму.            4 години.

1.  Виникнення римської рабовласницької держави. Основні етапи розвитку. Реформи Сервія Туллія.

2.  Суспільний і державний лад Риму в період республіки та зміни його в період імперії.

3.  Римське право:

·  загальна характеристика джерел римського права;

·  право приватної власності;

·  зобов’язальне право;

·  шлюбно-сімейне право;

·  кримінальне право.

4.  Суд і процес у Стародавньому Римі.

Література:

·  Аннерс Э. История европейского права. -М., 1996.

·  Енгельс Ф. Походження сім¢ї, приватної власності і держави // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 21. С. 96-104.

·  История Древнего Рима. –М., 1971.

·  Историки античности. Т. 1. –М., 1988.

·  Катрич В.М. Держава і право Стародавнього Риму. –К., 1974.

·  Новицкий И.Е. Основы римского гражданского права. –М., 1960.

·  Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. –М., 1984.

·  Подопригора О.А. Основы римського гражданского права. – К., 1994.

·  Тищик Б.Й. Історія держави та права карїн Стародавнього світу. Львів, 2001.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. -К., 1998.

Тема 5. “Салічна правда” франків.                2 години.

1.  Походження франкської держави і права.

2.  Характерні риси феодальної держави і права.

3.  Суспільний і державний лад франків.

4.  Право власності і право зобов’язань за “Салічною правдою”.

5.  Сімейно - шлюбне право.

6.  Кримінальне право.

7.  Суд і судочинство.

Література:

·  Аннерс Э. История европейского права. -М., 1996.

·  Енгельс Ф. Походження сім¢ї, приватної власності і держави // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 21. С. 126-150

·  Енгельс Ф. Франкський період // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 19. С. 317-333.

·  Соколова А.М. Варварские правды. -Чита, 1969.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. -К., 1998.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

Тема 6. Середньовічна держави і право  Візантії.          2 години.

1.  Східна Римська імперія: організація влади і управління.

2.  Особливості політичного устрою Візантійської держави.

3.  Створення феодальної соціальної системи, характеристика форм земельної власності.

4.  Візантійське законодавство після імператора Юстиніана.

5.  Держава і церква в історії Візантії.

6.  Основні риси системи візантійського права.

Література:

·  Азаревич Д. Візантійське право. В 2-х томах. Ярославль. 1877.

·  Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в 1У-УШ вв. –Л., 1976.

·  Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в Х-Х1 вв. –М., 1977.

·  Васильев А.А. История Византийской империи. –С-Птб., 1998.

·  Литаврин Г.Г. Византия и славяне. Сб.ст. –С-Птб., 1999.

·  История государства и права зарубежных стран. Ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А.  Т. 1. -М., 1997.

Тема 7. “ Велика Хартія вільностей “ 1215 року.             4 години.

1.  Історичні умови походження (прийняття) Великої Хартії вільностей, її структура.

2.  Правове становище окремих груп населення за Великою Хартією вільностей:

·  баронів;

·  лицарів, міського населення, селян.

3.  Характеристика основних положень Великої Хартії вільностей, спрямованих на обмеження свавілля королівської влади.

4.  Виникнення англійського парламенту.

5.  Джерела і основні риси права феодальної Англії.

Література:

·  Аннерс Э. История европейского права. -М., 1996.

·  Есаян Э.С. Великая Хартия вольностей и её место в истории английского права (Автореферат канд. дис.). -Тбилиси, 1988.

·  Енгельс Ф. Про розпад феодалізму і розвиток буржуазії // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори // — Т. 21. С. 406-416.

·  История государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А.Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. ч. 1. -М., 1989.

·  Романовская Б.Б. Законодательство английского парламента XIII-XV в.в. (Автореферат канд. дис.). -М., 1990.

·  Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. -Харьков, 1964.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. -К., 1998.

Тема 8. Феодальна держава і право Франції.      2 години.

1.  Суспільний лад феодальної Франції.

2.  Державний лад Франції періоду ранньофеодальної, станово-представницької монархії і його зміни в період абсолютизму.

3.  Характеристика основних джерел права:

·  “Кутюми Бовезі” (1283 р.);

·  “Про відправлення правосуддя” (1539 р.);

·  “Чорний кодекс” (1685 р.).

4  Характеристика цивільного, сімейно-шлюбного, кримінального і процесуального права феодальної Франції.

5.  Зародження адвокатури і прокуратури.

Література:

·  Аннерс Э. История европейского права. -М., 1996.

·  Губер П., Митер М. Проблемы дворянства в XVII ст. -М., 1970.

·  История государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А.Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. ч. 1. -М., 1989.

·  Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. -М., 1961. С. 580-599, 613-637.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. -К., 1998.

·  Черкасов П.П, Кардинал Ришелье. -М., 1990.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

Тема 9. Законник Стефана Душана – пом’ятка сербського феодального права.                 

2 години.

1.  Історичні умови появи Законника Стефана Душана і його значення для розвитку права Сербії.

2.  Правове становище окремих груп населення Сербії за Законником Стефана Душана (феодали, вільне, напіввільне і закріпачене селянство).

3.  Захист права власності

4.  Кримінальне право.

5.  Суд і процес за Законником Стефана Душана.

Література:

·  Сборник документов по всеобщей истории государства и права. -Л., 1977, С. 5-9.

·  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. –К., 2000.

·  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 1999.

·  История государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А.Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. ч. 1. -М., 1989.

·  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 1994.

·  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. -К., 2000.

·  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. –М., 1973.

Тема 10. Феодальна держава і право Німеччини.        2 години.

1.  Особливості розвитку феодальної держави і права у Німеччині.

2.  Правове становище окремих груп населення.

3.  Станово-представницька монархія. Закріплення політичної роздроб-леності у “Золотій буллі”.

4.  Органи імперського і місцевого управління державою в період

Похожие материалы

Информация о работе