Питання і завдання для підготовки до екзамену по цивільному і господарському процесах, страница 2

Як належить вчинити суду?

4. При розгляді справи за позовом прокурора до П. і Л. про відшкодування ними заподіяної шкоди при виконанні службових обов`язків суддя роз`яснив позивачу його права на зміну предмету або підстави позову, а прокурору - на зміну заявлених вимог, з якою він звернувся на захист прав заводу.

Одержавши таке роз`яснення, прокурор змінив заявлену вимогу в той час, коли позивач наполягав на розгляді справи в обсязі викладених у позові вимог.

Який процесуальний статус у цивільному процесу прокурора, який подав позов в інтересах громадянина?

Чим відрізняється правовий статус прокурора у цьому випадку від правового статусу судового представника?

Чи має право прокурор одержати від суду, який розглядає справу, роз`яснення своїх прав в процесі?

Як мусить реагувати суд на ці дії?

Який характер взаємовідносин в процесі між прокурором і позивачем, в інтересах якого ним був пред`явлений позов?

5. Суд відмовив допустити до участі у справі представниками сторін:

· юрисконсульта заводу, який був виключений з складу колегії адвокатів;

· гр. М., що виступив на захист майнових інтересів своїх дітей у зв`язку з тим, що він був в судовому порядку обмежений у дієздатності і над ним була встановлена опіка;

· суддю районного суду у справі за позовом секретаря суду К. про поновлення на роботі;

· співпозивача за дорученням інших позивачів.

Визначте правильність відмови суду?

Дайте визначення поняття судового представництва.

Який правовий статус судового представника у цивільному процесі.

6. Я. звернулася з позовом до акціонерної торгівельної фірми про поновлення на роботі завідуючою магазином, з якої вона була звільнена. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, рекомендуючи позивачці звернутися за вирішенням спору до комісії по розгляду трудових спорів (КТС). На апеляційну скаргу апеляційний суд області залишала в силі ухвалу судді районного суду, пославшись на те, що оскільки позивачка працювала завідуючою магазином, то питання про правильність її звільнення може розглядатися тільки адміністративним порядком.

Що таке підвідомчість цивільних справ суду?

Які загальні правила визначення судової підвідомчості?

Подайте характеристику норм Конституції України 28 червня 1996 року в частині підвідомчості цивільних справ суду.

Визначте правильність встановлення підвідомчості цієї справи?

7. До суду надійшла позовна заява від Д. про розірвання угоди з П. про найм гаражу і стягнення плати за його користування.

В зв`язку з тим, що позовна не відповідача вимогам ст.137 ЦПК України, суд повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків.

В зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для нього строк.

Що таке цивільний процесуальний строк?

Які бувають процесуальні строки та їх відмінність між собою?

В яких випадках можливе продовження і поновлення процесуальних строків?

Яке рішення має прийняти суд?

8. З. звернувся до суду з позовом про стягнення з Ч. 600 гривень. За твердженням позивачки, два роки назад відповідач взяв в борг вказану суму грошей. Однак у визначений договором строк борг не повернув, заявивши, що гроші повернув і в підтвердження повернення боргу пред`явив фальшиву розписку.

Суддя, приймаючи позовну заяву, повідомивши позивачці, що справа до судового розгляду буде призначена після опитування відповідача, проведення експертизи у питанні встановлення правдивості розписки і повідомлення прокурора про необхідність його участі у справі.

З. подала скаргу, в якій заперечила проти попереднього опитування відповідача і повідомлення прокурора, вважаючи, що це лише затягує розгляд справи.

Яке значення має стадія підготовки справи до судового розгляду? Які дії вчиняє суддя по підготовці справи до судового розгляду? Яким процесуальним актом завершується стадія підготовки справи до судового розгляду?

Чи правильно вчинив суддя?

Чи допускається подання скарги на ухвалу судді про проведення підготовки справи до судового розгляду і про визнання необхідності участі прокурора у справі?