Питання і завдання для підготовки до екзамену по цивільному і господарському процесах

Страницы работы

Содержание работы

Питання по цивільному процесу

1.  Поняття, предмет, метод та джерела цивільного процесуального права.

2.  Конституційні принципи цивільного процесуального права.

3.  Принцип диспозитивності у цивільному процесі.

4.  Особи, які беруть участь у справі. Правове положення сторін у цивільному процесі.

5.  Процесуальна співучасть: поняття, види, особливості.

6.  Заміна неналежної сторони у цивільному процесі.

7.  Треті особи у цивільному процесі: поняття, види, правовий статус.

8.  Представництво у цивільному процесі. Повноваження представника.

9.  Поняття та види засобів доказування. Особливості застосування окремих засобів доказування у цивільному процесі.

10. Забезпечення позову: поняття, значення, способи, процесуальний порядок застосування.

11. Процесуальний порядок пред’явлення позову у цивільному процесі.

12. Підготовка справи до судового розгляду: поняття, завдання, процесуальний порядок.

13. Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу. Судове засідання: складові частини та зміст.

14. Закінчення цивільного процесу у справі без постановлення судового рішення.

15. Судове рішення у цивільній справі. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Законна сила судового рішення.

16. Поняття та особливості провадження у справах, які виникають  адміністративно-правових відносин. Справи, які входять до цього виду провадження.

17. Поняття та особливості окремого провадження. Справи окремого провадження.

18. Процесуальний порядок розгляду цивільної справи в апеляційному порядку.

19. Процесуальний порядок перегляду судових постанов у касаційному порядку.

20. Процесуальний порядок перегляду судових постанов за нововиявленими та винятковими обставинами.

21. Виконавче провадження: поняття, значення, етапи (стадії).

Питання по господарському процесу

1.  Конституційні принципи господарського процесу.

2.  Завдання та структура господарських судів в Україні.

3.  Судові витрати у господарському процесі: поняття, види та склад.

4.  Порушення справи у господарському суді: поняття, процесуальний порядок, наслідки.

5.  Порядок досудового врегулювання господарського спору.

6.  Апеляційний перегляд справи у господарському суді.

7.  Перегляд постанов господарського суду у касаційному порядку.

8.  Правове регулювання участі прокурора у господарському процесі.

9.  Правове становище сторін у господарському процесі.

10.Процесуальний порядок виконання рішень господарського суду.

Завдання по цивільному процесу

1. Ялтинський міський місцевий суд за заявою К. виніс рішення про розірвання шлюбу з П. Вимога про стягнення аліментів на утримання дітей не розглядалася. Оскільки позивач порушив дану ним обіцянку надавати у добровільному порядку допомогу на утримання дітей, П. звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дітей. К. заперечував проти розгляду справи у суді на тій підставі, що між ними було досягнуто згоди про розгляд спору про виховання дітей у третейському суді. Крім того, К. подав письмову заяву позивачки про відмову від права на звернення до суду за захистом своїх інтересів. Враховуючи думки сторін, суд виніс ухвалу про припинення провадження у справі.

Якими нормативними актами регулюється порядок судового розгляду цивільних справ?

Чи допускається відмова від права на судовий захист чинним законодавством України?

Висловіть власні судження з приводу наведеного.

2. Б. та його дружина С. були засуджені до позбавлення волі з конфіскацією майна. Разом з ними проживав син Тиміш з дружиною і неповнолітня його сестра К., опікуном якої призначено А. - батька С.

Син Тиміш звернувся з позовом про виключення з опису майна: швейної машинки, що належала його дружині, відрізу на костюм, який придбав він, а також чорної під котик шуби та осіннього пальта, що належали його неповнолітній сестрі К.

Якими нормативними актами визначається порядок розгляду справ про витребування майна з чужого незаконного володіння, у тому числі про виключення майна з опису (з-під арешту)?

У чому полягає особливість визначення сторін у справах про виключення майна з опису?

Визначте сторони по справі.

3. С. подала позов до Т. про стягнення коштів на утримання сина, посилаючись на те, що відповідач матеріально не допомагає їй.

Під час судового засідання поступила заява від П., в якій вона просила допустити її до участі у справі і відмовити в позові С. Як видно із заяви П. одержує від відповідача аліменти на утримання доньки в розмірі 1/4 його заробітної плати, а позивачка подала фіктивний позов з метою зменшення розміру аліментів, які вона одержує. Подружжя С. та Т. проживають сумісно і ведуть спільне господарство.

Дайте поняття третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, визначте її правовий статус (процесуальні права та обов’язки).

Які підстави вступу у процес третьої особи без самостійних вимог? Які наслідки вступу у процес третьої особи без самостійних вимог?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
86 Kb
Скачали:
0