Розрахунок силового тиристора Т-132

Страницы работы

6 страниц (Word-файл)

Содержание работы

3. Розрахунок силового тиристора Т-132

Таблиця 3 - Вихідні данні

Найменування параметру

Величина

1. Імпульсна зворотна напруга, яка повторюється UDRM, В

1200

2. Середній струм у відкритому стані ІFAV, А

40

3. Глибини залягання переходів xj1 і xj2, мкм

85

4. Коефіцієнт запасу к1

1,2

5. Узагальнюючий коефіцієнт к2

3

6. Максимально припустима температура p-n переходу, Tjm °С

125

7. Температура залягання p-n переходу, Tjc °С

85

Першим етапом розраховуємо питомий опір вихідного кремнію.

Напруга лавинного пробою p-n переходу UBR, В

                                                 (35)

Питомий опір вихідного кремнію ρn, Ом·см

                              (36)

Спочатку розраховуємо товщину шару об'ємного заряду колекторного переходу в базі n1, мкм

                               (37)

Далі розраховуємо збільшення ефективної товщини бази n1, мкм

                                         (38)

Розраховуємо товщину бази n1 і час життя дірок в базі n-типу, мкм

                            (39)

де k1≈1,2; k2=3 – поправочні коефіцієнти

Визначаємо товщину кремнієвої пластини, мкм

                                         (40)

Визначаємо час життя в базі n1, мкс

                                              (41)

Визначаємо радіальний розмір фаски, мм

                                 (42)

Визначаємо активну площу структури для діаметрів 6, 8, 10, 13, 16, 18, та 20, см2

                                  (43)

Щільність прямого струму знаходимо з формули, А/см2

                                              (44)

Пряму напругу на тиристорі у відкритому стані визначаємо з формули UF, В

                                          (45)

Визначаємо потужність прямих втрат PFAV, Вт

                                           (46)

Визначаємо потужність розсіювання, Вт

                                              (47)

Результати зводимо до таблиці 4.

Таблиця 4 – Данні для розрахунків

dbe

Rt

Ske

Sакт

JF

UF

PFAV

Pроз

6

2,3

0,07

0,174

576,331

2,761

110,432

17,391

8

1,4

0,07

0,378

264,806

1,871

74,855

28,571

10

1,2

0,07

0,644

155,372

1,433

57,338

33,333

13

0,7

0,07

1,159

86,313

1,068

42,736

57,143

16

0,4

0,07

1,813

55,166

0,854

34,166

100

18

0,26

0,2

2,198

45,494

0,766

31,072

153,846

20

0,16

0,2

2,773

36,058

0,691

27,622

250

Графік 1 – Графік залежності середньої потужності прямих втрат Pfav та потужності, котра розсіюється Pроз від dв.е.

Значення діаметру випрямляючого елементу визначається по значенню на осі Х яке відповідає точці перехрещення кривих. При цьому вибирається найбільше значення зі стандартного ряду. Згідно з даними графіка вибираємо діаметр випрямляючого елемента 13 мм.

Перевірка відповідності розрахованих і заданих основних параметрів тиристора. Для вибраних діаметрів випрямляючого елементу:

Rt= 0,7 °С/Вт

Sкер= 0,07 см2

Sакт= 1,159 см2

JF=86,313 А/см2

UF=1,068 В

PFAV=42,736 Вт

Pроз= 57,143 Вт

Pроз >PTAV

Так як Pроз >PTAV, діаметр випрямляючого елементу вибрано вірно.

Похожие материалы

Информация о работе