Короткi вiдомостi про тиристори. Вольт-амперна характеристики тиристора, страница 2

Відзначимо, що ділянку DC| характеризує нестійкий стан|достаток| тиристора. Ця область носить назву ділянки з|із| негативним|заперечним| електричним опором. З|із| нього тиристор завжди переходить у відкритий|відчиняти| стан|достаток| з|із| низьким електричним опором (на ділянку DE|).

Ця область характеристики аналогічна прямою галузь характеристики напівпровідникового діода. Напруга|напруження| Uос| залежно від властивостей напівпровідникової структури рівна 1-2 В і слабо залежить від величини протікаючого струму|току| I|. На переході тиристора виділяється потужність, яку можна оцінити|оцінювати| величиною| (1...2) I|. Після|потім| падіння струму|току|, що проходить через тиристор, нижче за значення струму|току| утримання Iуд|, тиристор закривається|зачиняє|.

Власне, в цьому і полягає найкорисніша властивість тиристора: перемкнуті|переключати| в стан|достаток| з|із| малим опором, вони залишаються в цьому стані|достатку| скільки завгодно довго, навіть після|потім| зняття сигналу, що управляє, аж до падіння струму|току| навантаження нижче струму|току| утримання.

Тиристори у відкритому|відчиняти| стані|достатку| характеризуються напругою|напруженням| Uос|, рівною 1-2 В і практично незалежним від струму|току| відкритого|відчиняти| стану|достатку|.

Типовим представником тіристорів є тиристор Т 132.

Габаритно-приєднювальні розміри (рис. 2):

Рисунок 2 - Габаритно-приєднювальні розміри

К = 1,95мм| - відстань по повітрю між виведенням електроду, що управляє, і виведенням катода.

Lmin| = 2,9мм| - відстань по повітрю між виведенням анода і виведенням   електроду, що управляє, довжина шляху|колії,дороги| для струму|току| витоку між цими виводами|висновками,виведеннями|.

ml|, m2| - контрольні точки вимірювання|виміру| імпульсної напруги|напруження| у відкритому|відчиняти| стані|достатку|.

Колір|цвіт| склоiзолятора| не регламентується

Маса тиристора не більше 0,023 (для варіанту 1), не більше 0,027 (для варіанту 2).

Зміст|вміст,утримання| міді - 0,01757кг|, срібло -0,00002кг.

Технічні дані приведені в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1 - Технічні дані

T 132 –

1

-

2

-

3

4

5

Найменування параметра

Значення (позначення) параметра

Поле марку-вання|

Т132-16

Т132-25

Т132-32

Т132-4с

Т132-50

Т132-63

Максимально допустимий середній струм|тік| у відкритому|відчиняти| стані|достатку| при температурі корпусу 85°С|, А

16(16)

25(25)

32(32)

40(40)

50(50)

63(63)

1

Імпульсна напруга|напруження|, що повторюється, в закритому|зачиняти| стані|достатку|, В, (клас), не менше

1300(13), 1400(14), 1600(16), 1800(18), 2000(20)

100(1),200|(2),400|(4) 500(5),600|(6),800|(8) 900(9),1000|(10), 1100(11), 1200(12)

2

Критична швидкість наростання напруги|напруження| в закритому|зачиняти| стані|достатку|, В/мкс, (група) не менше

50(2), 200(4), 500(6), 1000(7)

3

Час виключення, мкс, (група), не більш

250(2), 160(3), 100(4)

4

Кліматичного виконання і категорії розміщення по ГОСТ 15150-69

У2(не маркир.|) Ом2.1 Ухл2.1

5

Таблиця 2 - Додаткові технічні дані

Найменування параметра

Значення параметра

Т132-16

Т132-25

Т132-32

Т132-40

Т132-50

Т132-63

Відмикаючий постійний струм|тік| управління при температурі переходу, А, не більш

- плюс 25°С|

- мінус 50°С|

- мінус 60°С|

0,10

0,30

0,35

0,10

0,30

0,34

Відмикаюча постійна напруга|напруження| управління при температурі переходу, В, не більш  

- плюс 25°С|

- мінус 50°С|

- мінус 60°С|

3,0

4,0

4,5

Критична швидкість наростання струму|току| у відкритому|відчиняти| стані|достатку|, А/мкс

125

160

Ударний струм|тік| у відкритому|відчиняти| стані|достатку|, кА|

0,22

0,33

0,40

0,75

0,80

1,25

Імпульсна   напруга|напруження|   у   відкритому|відчиняти| стані|достатку|, В

2,20

2,20

1,95

1,75

1,75

1,60

Максимально  допустима  температура

переходу,°С|

125

Мінімально   допустима   температура переходу,°С|

мінус 50 (мінус 60 для Ухл2.1)

Тепловий   опір   перехід-корпус °С/Вт, не більш

1,00

0,80

0,60

0,62

0,50

0,43