Випуск тиристорів. Визначення різновидів основного та допоміжного устаткування

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Розрахунки проводяться за категоріями працюючих (робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а по кожній з них—за професіями, спеціальностями, розрядами.

Чисельність основних робітників визначають за формулою, чол.:

                                                (13)

де Чор — розрахункова чисельність основних робітників даної професії та розряду, чол.;

Фд — дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год. (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника);

Квн — середній коефіцієнт виконання норм.

Дійсний фонд часу роботи одного робітника визначається за формулою, год.:

                        (14)

Приймаємо Ккв=0,86-0,88.

Розрахунок чисельності основних робітників проводиться за формулою (13).

Середній розряд робітників визначаємо за формулою:

                             (15)

де Рсер — середній розряд основних робітників;

Ч12 — чисельність робітників даного розряду, чол.;

1,2,3,4,5,6 — розряди робітників

Чисельність допоміжних робітників приймаємо в розмірі 20% від чисельності основних робітників Чдр, чол.:

                                              (16)

Чисельність керівників та спеціалістів приймаємо в розмірі 10% від загальної кількості основних та допоміжних робітників, чол:

                                    (17)

Приймаємо   одного   виробничого   майстра,   який   буде довантажений роботою на інших дільницях.

Результати усіх попередніх розрахунків наведено у таблиці А4.

2.4 Фонд опрати праці

До складу фонду оплати праці включається основна та додаткова заробітна плата.

Основна заробітна плата розраховується за виконаний обсяг робіт або за відпрацьований час на основі діючих норм і розцінок, тарифних ставок і посадових окладів.

Додаткова зарплата включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством, премії за виконання виробничих завдань і функцій та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Фонд зарплати визначається по кожній категорії промислово-виробничого персоналу.

Форма оплати праці основних робочих - відрядно-преміальна. Згідно з завданням обсяг роботи складається з основного виробу та довантаження. Тому розрахунок фонду зарплати слід виконати таким чином: по основній деталі та по довантаженню.

Розцінок на операцію розраховується за формулою, грн./100шт:

                                                   (18)

де Сг — годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн.

Прямий фонд зарплати по операції, грн:

                                             (19)

де Р — розцінок на операцію, грн.;

Nзап — програма запуску виробів, шт.

Всього прямий фонд зарплати основних робочих дільниці, грн:

                           (20)

де Фпр — фонд прямий по даній операції

Всі результати розрахунків зводяться до таблиці А5.

Фонд зарплати по довантаженню розраховується на основі річної трудомісткості довантаження Тдов. Та середньої годинної тарифної ставки Сг.сер., грн:

                                     (21)

Фонд основної зарплати основних виробничих робітників, грн:

                                           (22)

де Фпр. — прямий фонд зарплати по довантаженню, грн.;

Фдов. — фонд зарплати по довантаженню, грн.

Додатковий фонд зарплати основних виробничих робітників, грн:

                                           (23)

де Кдз — коефіцієнт додаткової зарплати, приймаємо по даним ВАТ "Перетворювач" (0,4)

Річний фонд заробітної плати основних робітників, грн:

                                            (24)

Середньомісячна зарплата визначається, грн:

 

                                            (25)

де Ч—чисельність основних робітників дільниці, чол.

Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

Форма     оплати — почасово-преміальна.     Умови     праці - нормальні. Основний фонд складається з тарифного, грн:

                                       (26)

де Чдр — чисельність допоміжних робітників даної професії, ол..;

Фд — дійсний фонд часу одного робітника на рік, год.;

Сг — годинна тарифна ставка робітника даної професії, год.

Фонд основної зарплати допоміжних робочих, грн:

                      (27)

Фонд додаткової зарплати додаткових робочих, грн:

                                    (28)

де Кдз — коефіцієнт додаткової зарплати для допоміжних: робітників, приймаємо 0,45.

Річний фонд зарплати допоміжних робітників, грн:

                                   (29)

де Фосн.др. та Фдод.др. — відповідно (фонд основної та фоні додаткової зарплати допоміжних робітників, грн.

Середньомісячна зарплата одного допоміжного робітника, грн:

Похожие материалы

Информация о работе