Визначення потреби обладнання та його завантаження. Розрахунок площі дільниці. Розрахунок вартості основних виробничих фондів, страница 2

2.2 Розрахунок площі дільниці

Загальна площа дільниці складається з виробничої та допоміжної.

Виробнича площа визначається по питомій площі, тобто площі, яка приходиться на одиницю основного обладнання (разом з проходами та проїздами):

                                                       (8)

де Sвир – виробнича площа, м2;

     Спр – прийнята кількість обладнання, шт.;

     Sпит – питома площа, м2.

Допоміжна площа, зайнята під склади, комори, контрольні пункти, побутові приміщення, складає 30% від виробничої площі, м2 :

                                                          (9)

Загальна площа дільниці визначається за формулою, м2 :

                                                       (10)

2.3 Розрахунок вартості основних виробничих фондів

Основний виробничий фонд включає:

- приміщення дільниці;

- обладнання;

- інструменти;

- підйомне та транспортне обладнання.

Вартість виробничих та господарських приміщень визначається за формулою Впр, грн.

                                                          (11)

де Ц – вартість м2 приміщення, грн.

Таблиця 2 – Розрахунок вартості обладнання

Назва обладнання

Кількість обладнання, одиниці

Ціна за одиницю обладнання, грн.

Вартість придбання обладнання, грн.

Транспортні витрати, грн.

Витрати на монтаж обладнання, грн.

Початкова вартість обладнання, грн.

Установка перевірки падіння напруги

2

40000

80000

4000

12000

96000

Установка перевірки класу

2

50000

100000

5000

15000

120000

Установка нагрівальна

1

50000

100000

5000

15000

120000

Разом

5

140000

280000

14000

42000

336000

Пояснення до таблиці 2:

Прийнята кількість обладнання береться з таблиці 1.

Вартість придбання обладнання визначається за формулою Впр, грн.

                                                        (12)

де Ц – ціна за одиницю даного виду обладнання, грн.

Транспортні витрати розраховуються у відсотках від вартості обладнання. Приймаємо 5%.

Транспортні витрати розраховуються за формулою Втрансп., грн.

                                                     (13)

Витрати на монтажні роботи приймаємо в розмірі 15% від вартості обладнання Вмонт, грн.

                                                      (14)

Початкова вартість обладнання визначається за формулою Впоч., грн.

                                              (15)

Вартість підйомно-транспортного обладнання можна прийняти в розмірі 8-10% від початкової вартості обладнання Впід-тр., грн.

                                                     (16)

Вартість інструменту обчислюється за формулою Вінс., грн.

                                                        (17)

Вартість виробничого інвентарю обчислюється за формулою Вінв., грн.

                                                       (18)

Результати розрахунків заносяться до таблиці 3.

Таблиця 3 – Вартість основних виробничих фондів

Групи

Сума, грн.

Приміщення

Обладнання

336000

Підйомно-транспортне обладнання

26880

Інструменти

33600

Виробничий інвентар

6720

Разом

3 Організаційний план

3.1 Розрахунок чисельності працівників дільниці

Потреба в кадрах планується виходячи з програми випуску на даному підприємстві. Розрахунки проводяться за категоріями працюючих (робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а по кожній з них – за професіями, спеціальностями, розрядами.