Визначення потреби обладнання та його завантаження. Розрахунок площі дільниці. Розрахунок вартості основних виробничих фондів

Страницы работы

Содержание работы

2 Виробничий розділ

Виробнича програма (план виробництва і реалізації продукції) це система адресних завдань з виробництва і реалізації продукції споживання в установленій номенклатурі, асортименті, якості і термінами згідно з договорами поставок. Виробнича програма включає показники обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. Номенклатура – це перелік різних видів продукції. Асортимент – різноманітність виробів у межах даної номенклатури.

В курсовій роботі проводиться розрахунок товарної, валової і реалізованої продукції. Товарна продукція являє всю продукцію, виготовлену протягом календарного періоду, яка відповідає технічній документації і поступає на склад готової продукції для реалізації. Валова продукція включає всю продукцію, виготовлену на підприємстві протягом календарного періоду незалежно від готовності продукції. Реалізована продукція це продукція, за яку на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти або мають надійти в установлений строк.

Виходячи із попиту споживання і враховуючи матеріально технічне забезпечення сировиною та інших видів ресурсів, річний обсяг товарної продукції (діод Д132-50) планується у кількості 4090 штук.

2.1 Визначення потреби обладнання та його завантаження

Визначаємо програму запуску виробів (Nзап); шт.

                                                             Nзап=,                                                   (1)

де Nвип – річна програма випуску виробів; шт.

     Кв.г. – коефіцієнт виходу придатних.

Визначаємо ефективний фонд часу роботи обладнання (Fеф); год.

                                    ,                         (2)

де Дк, Дв, Дсв – дні календарні, вихідні, святкові;

     tзм – тривалість зміни, 8 годин;

     Крем – коефіцієнт ремонту обладнання;

     h – кількість змін на добу;

     tп.св. – кількість годин передсвяткових скорочень робочого дня, год.

Визначаємо трудомісткість річного обсягу виготовлення за           операціями (Тзап.оп.); год.

,                                                 (3)

де tшт. – норма часу на виготовлення 100 виробів, год.

Результати розрахунків наведені в таблиці 1.

Визначаємо трудомісткість довантаження операції до нормативного коефіцієнту (Тдов.оп.); год.

                                                   ,                                         (4)

де К – коефіцієнт довантаження (0,8-0,95).

Обчислюємо загальну трудомісткість річного обсягу виготовлення за операціями (Тзаг.оп.); год.

                                                     (5)

Визначаємо розрахункову кількість робочих місць (Вроз); шт.

(6)

Обчислюємо коефіцієнт завантаження обладнання:

                                                           ,                                                 (7)

де Вприйн. – прийнята кількість робочих місць за операцією; шт.

     Вприйн. = 1.

Таблиця 1 – Трудомісткість, кількість робочих місць, коефіцієнт завантаження обладнання

Найменуван-ня операції

Трудоміс-ткість на 100 виробів, год

Об'єм запуску, шт

Річна трудомісткість, н.год.

Ефективний фонд, год

Коефіцієнт виконання норм

Кількість робочих місць, одиниць

Коефіціент завантаження

Річного запуску

Довантаження

Загальна

Розрахункова

Прийнята

t

Nзап

Тзап

Тдов

Тзаг

Fеф

КВН

Вроз

Вприйн

Кз

Визначення максимально допустимого середньго прямого струму

0,06

4495

270

1321

1591

1823,6

1

0,87

1

0,87

Перевірка імпульсної прямої напруги

0,06

4495

270

1274

1544

1823,6

1

0,84

1

0,84

Визначення класу і полярності діодів

0,14

4495

629

1087

1716

1823,6

1

0,94

1

0,94

Визначення класу, перевірка імпульсної зворотної напруги, імпульсного зворотного струму

0,23

4495

1034

750,3

1784

1823,6

1

0,97

1

0,97

Перевірка імпульсного зворотного струму

0,09

4495

405

1263

1668

1823,6

1

0,91

1

0,91

Разом

0,58

4495

2607

5695

8302

1823,6

1

4,53

5

4,53

Похожие материалы

Информация о работе