Централізація контролю і управління у газовому господарстві, страница 2

141. Принципова  схема   можливих  структур   телемеханічних   зв'язків систем диспетчеризації міських газових мереж:

а — радіальна; б — ланцюгова; в — кущова; г — деревовидна

Перевагою засобів телемеханізації є висока швидкість передачі і точність інформації, швидке і точне виконання команд диспетчера, безперервність контролю за режимом роботи системи газозабєзпечення.

■ Для виконання цих задач  використовують  комплексні  системи  телеуправління, телевимірювання і телесигналізації.

Для управління системою газозабезпечення і нагляду за режимом роботи на великих відстанях існують спеціальні засоби телеуправління і телесигналізації (ТУ і ТС).

Для міських систем газозабезпечення необхідні такі ти­пи пристроїв телеуправління:

для постійного телевимірювання тиску;

двонаказові (управління регулятором тиску або засув­кою) з одним постійним вимірюванням тиску або двома циклічними;

багатонаказові (управління великою кількістю ГРП) з вимірюванням великої кількості параметрів.

У цих пристроях зворотна сигналізація не потрібна, ос­кільки показником роботи ГРП є величина тиску на його виході, а не положення регулятора.

Управління і вимірювання здійснюють по одній парі провідників (окремі канали зв'язку) або по ущільненим мережам АТС.

Залежно від характеру об'єктів контролю і управління в міській газовій мережі розрізняють дві системи телеавто­матики: ближньої і дальньої дії, оскільки бувають зосе­реджені і розосереджені об'єкти на території міста. В га­зових мережах можливі різні варіанти телемеханічних зв'язків (рис. 141).

Телемеханічна система диспетчеризації у вигляді однієї зі складових елементів повинна мати телерегулювання. В районах із стабілізованою газифікацією телерегулюван­ня настроювання регуляторів на ГРП може здійснюватися диспетчером протягом доби і днів тижня за режимними кар­тами роботи і відповідних об'єктах за попередні роки. Система повинна задовольняти таким основним вимо­гам:

у зв'язку з короткочасністю командних сигналів, що по­силаються диспетчером використання каналів зв'язку, по яких здійснюється телевимірювання і телесигналізація;

застосування спеціального  пристосування дистанційного коректора з газовим або електричним приводом залежно від місцевих умов і наявності апаратури.

Вся апаратура телерегулювання, що знаходиться в за­газованому середовищі, повинна бути вибухобезпечною.

 СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЇ

Диспетчерська служба міської системи газозабезпечення здійснює оперативний контроль і управління всією сис­темою. При цьому вона контролює надходження газу в міс­то, розподілення потоку газу і вирівнювання режимів споживання газу підприємствами, планує ремонтно-профі­лактичні роботи. Ефективність централізованого диспетчер­ського контролю і управління залежить від рівня облад­нання диспетчерських служб засобами телемеханіки.

Телемеханізація міських систем дає можливість диспет­черським службам контролювати режими роботи багато-чисельними автоматизованими пунктами і управляти ними на будь-якій відстані, покращити режим газозабезпечення, що дає значний економічний ефект, збільшує ККД за раху­нок зменшення простоїв і раціонального використання газу За допомогою телемеханізації можна швидко визначити і усунути аварію, а в деяких випадках запобігти їй.