Технологія і організація будівництва підземного сталевого газопроводу довжиною 275 метрів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

для курсового проектування 

з дисципліни: Технологія і організація

будівельно-монтажних і ремонтних робіт

в газовому господарстві

студенту 3 курсу 34 групи

 Гніденку Віталію Вікторовичу

Тема проекту

«Технологія і організація будівництва підземного сталевого газопроводу по вулиці Соборній»

Вихідні дані

Варіант 6

        Місце прокладання газопроводу – по асфальтній дорозі

Профіль вулиці -Д – (гв:+157,3 +156,2); Вага 1 пог.м – 6,3 кг;

Тиск газу – 0,16 МПа;                         Довжина однієї труби – 12 м ;                      

Діаметр газопроводу –76´3,5;            Ізоляція труб – бітумно-мастична;

Довжина траси - 275 м;                      Рівень ґрунтових вод - нижча 5 м;

Категорія ґрунту - І ;                            Відстань вивезення грунту  - 5 км

Траса перетинає К 0,4;                         Термін виконання робіт - 7  днів

Технологічну карту скласти на ручне вкладання сталевого газопроводу.

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ВИКОНУЄТЬСЯ В ОБЄМІ

Пояснювальна записка

ВСТУП

1     Загальний розділ

1.1 Характеристика об’єкту, що будується

 Розрахунково-технологічний розділ

2.1 Вибір методу виконання робіт

2.2 Обґрунтування форми і габаритів траншеї

2.3 Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму

2.4 Підрахунок затрат праці

2.5 Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів

2.6 Вибір матеріалів для будівництва

2.7 Опис будівельного генерального плану

2.8 Будівельний паспорт

2.9Поопераційний контроль якості

 Техніка безпеки

3.1 Загальні положення

3.2 Техніка безпеки при виконанні ізоляційних і бітумних робіт

3.3 Техніка безпеки при роботі з машинами і механізмами

3.4Охорона навколишнього середовища

 Технологічної карта

4.1 Область використання

4.2 Організація і технологія виконання робіт

4.3 Контроль якості робіт

4.4 Техніка безпеки при ручному вкладанні газопроводу

4.5 Матеріали, обладнання, механізми

4.6 Техніко-економічні показники

Графічна частина

Аркуш 1. Будгенплан, формат А-1.

План траси газопроводу в горизонталях М 1:500, 1:100.

Будівельний генеральний план М 1:500.Схема зварних стиків газопроводу.

Профіль газопроводу, масштаби - горизонтальний 1:500, 1:100,

вертикальний 1:50, 1:100.Експлікація будгенплану

Аркуш 2. Організація робіт, технологічна карта, формат А-1.

Відомість затрат праці по всьому фронту робіт

Графік руху робочої сили.Графік руху робітників за фахом.

Графік руху машин і механізмів.Графік постачання матеріалів.

Техніко-економічні показники.

Технологічна схема виконання будівельного процесу

Дата видачі завдання _____________________

Строк закінчення       _______________

Керівник проекту              Сталинська Л. І.                                     

Зміст

ст.

Вступ …………………………………………………………………….

1

Загальний розділ ………………………………………………………..

1.1

Характеристика об’єкту що будується ………………………………..

2

Розрахунково-технологічний розділ ………………………………….

2.1

Вибір методу виконання робіт ………………………………………...

2.2

Обґрунтування форми і габаритів траншеї …………………………...

2.3

Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму ………………

2.4

Підрахунок затрат праці ……………………………………………….

2.5

Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів …………...

2.6

Вибір матеріалів для будівництва …………………………………….

2.7

Опис будівельного генерального плану ………………………………

2.8

Паспорт газопроводу …………………………………………………..

2.9

Поопераційний контроль якості ………………………………………

3

Охорона праці, техніка безпеки і протипожежний захист …………..

3.1

Загальні положення …………………………………………………….

3.2

Техніка безпеки при виконанні ізоляційних і бітумних робіт ………

3.3

Техніка безпеки при роботі з машинами і механізмами …………….

3.4

Охорона навколишнього середовища ………………………………...

4

Опис технологічної карти ……………………………………………..

4.1

Область використання  ………………………………………………...

4.2

Організація і технологія виконання робіт по ручному вкладанню газопроводу ……………………………………………………………..

4.3

Контроль якості робіт ………………………………………………….

4.4

Техніка безпеки ………………………………………………………...

4.5

Матеріали, обладнання, механізми ……………………………………

4.6

Техніко-економічні показники ………………………………………..

Висновок ………………………………………………………………..

Література ………………………………………………………………

Вступ

      Використання газу в народному господарстві потребує підвищення надійності і безпечності систем газопостачання. Тому першою задачею в теперішній час являється забезпечення нормальної експлуатації газопроводів і споруд на них, великого парку побутових газових приладів , а також нові методи технічного обслуговування і ремонту газового обладнання і приладів

Розвиток енергетики України є подальше збільшення об’ємів використання найбільш ефективного виду палива – газового.  Використання газового палива в сільськогосподарському виробництві та в побуті сільського населення залишається недостатньо високим. Обумовлюється це тим, що для підвищення рівня газифікації потрібно підвищити якість і збільшити темпи будівництва міжселищних газопроводів, вуличних газопроводів сільських населених пунктів.

Підвищення якості життя населення неодмінно залежить від ефективної роботи газових господарств. Організаціям, підприємствам газопостачання  треба  працювати над удосконаленням своєї роботи, тому що загальний стан газових мереж нерідко відрізняється від запроектованого - як наслідок, випадковий характер газоспоживання, що спричиняє зміни параметрів ділянок газопроводів у часі (забруднення конденсатом, зміна шорсткості труб, наявність витоків та корозійного пошкодження і т.д.).

     Все це призводить до зниження надійності  газопроводів, порушує безперебійне газопостачання споживачів і в умовах дефіциту газу не дозволяє вирішити завдання його безперебійного постачання.

          Метою виконання курсового проекту є набуття навичок по складанню проекту виконання робіт по будівництву сталевих газопроводів на вулицях населених пунктів, з дотриманням діючих норм і правил.  

1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1  Характеристика об’єкту, що будується

Проект виконання робіт розробляю по спорудженню підземного сталевого газопроводу по селищній вулиці при перспективній забудові; вулиця має рівнинний характер; геодезична відмітка початку будівництва +157,3 м; геодезична відмітка останнього пікету газопроводу  +156,2 ; довжина газопроводу, на який виконується проект 275 м;  місце прокладання газопроводу завданням визначено асфальтна траса; переважна більшість ґрунтів по трасі віднесена до першої категорії. Виконання робіт ведеться сталевою трубою діаметром 76´3,5 по ГОСТ 10705-91; довжина окремої труби

Похожие материалы

Информация о работе