Технологія і організація будівництва підземного поліетиленового газопроводу по вулиці Полтавській (місце прокладання газопроводу – зелена зона)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Дані нормалі являються складовою частиною робочої документації при проектуванні газопроводів високого тиску. Збирання вузла по нормалям заключається в слідуючому: підганяються корпус і фланець вузла по розмірам нормалей, розроблених с інститутом "Гіпроніігаз", формується раструб на поліетиленовій трубі (розмір труби повинен бути 0,8–1 м), витягується з раструба інвентарна котушка, зачищається і обезжирються внутрішня по­верхня раструба; вводиться раструб поліетиленової труби в конус корпуса і за допомогою болтового з’єднання стягується фланцями. При цьому зазор між фланцями повинен бути, по всій можливості, однаковим. Викривлення вузла роз’ємного з’єднання не повинне пере­вищувати 5%.

Виготовлені вузли роз’ємних, з’єднань виконані по нормалям, під­лягають випробуванням на міцність і герметичність.

4.3 Контроль якості

Поопераційний контроль складається з перевірки якості поліетиле­нових труб; контролю процесу формування розтруба; контролю якості підготовки сталевої труби та фланців; контролю приварювання фланця до сталевої труби;

контролю зборки з’єднання.

Випробування вузлів внутрішнім пневматичним тиском повинно про­водитись на міцність і герметичність відповідно табл.3. Час випробу­вання на міцність 1 година, на герметичність – 24 години.

Таблиця 3 – Параметри тиску для проведення випробувань

Тиск в газопроводі,

МПа

Випробувальний тиск , МПа

на міцність

на герметичність

Низьке до 0,005

0,4

0,1

Середнє до 0,3

0,6

0,3

Перед випробуванням вузли повинні заглушуватись сталевими заглушками. На одній із заглушок повинен бути вварений штуцер для підключення шлангу компресора, установки манометра ОБМ 1-100 ГОСТ 8625-77 і запірної арматури (кран, вентиль).

Підготовка вузлів до випробувань повинна виконуватись шляхом зварювання вузлів нагрітим інструментом в стик на установці УМСТ-09 або аналогічних конструкцій.

Для забезпечення безпеки при пневматичних випробуваннях вузли повинні розташовуватись на випробувальному стенді і закріплюватись.

Вузол вважається витримавшим випробування, якщо при випробуванні на герметичність допустима величина падіння тиску за 24 години не перевищує величини, визначеної по формулам ДБН В.2.5-20-2001;

На вузол роз’ємного з’єднання поліетилену із сталлю який прой­шов випробування оформлюється паспорт.

При виробництві вище вказаних робіт повинні дотримуватись загальні правила техніки безпеки по ГОСТ 12.1.004-76, ССБТ "Пожежна безпека", "Загальні вимоги" ОСТ 6-19-505-79.

4.4 Охорона праці

Правила безпечного обпилювання криволінійних сталевих поверхонь.

Малюнок 4  -  Обпилювання в копіюючому пристрої: а - пристрій;

                       б - зразок; в - прийом роботи


Для заготовлення партії деталей, однакових за формою, розмірами, застосовують спеціальні пристрої-кондуктори і накладні шаблони (малюнок 4.5). Кондуктор складається з двох загартованих робочих пластин, які мають точну форму оброблюваної деталі. Між пластинами кондуктора встановлюють і

закріплюють заготовку. Накладний шаблон - це точно оброблена робоча пластина

за формою і розміром виробу. Кондуктор або накладний шаблон закріплюють один раз на весь період обпилювання контуру, бо перестановка може викликати брак у роботі. Перевага цих пристроїв полягає в тому, що з їх допомогою можна обробляти з великою точністю один або декілька виробів одночасно (в пакеті) без розмітки.

Малюнок 5 - Обпилювання поверхонь за шаблоном: а - випуклої;

б - угнутої; в - шаблон

       Обробка металічних деталей стальними щітками, фрезами, шарошками, круглими фасонними терпугами.

      При проведенні випробувань рознімного з¢єднання поліетилен – сталь

Похожие материалы

Информация о работе