Технологія монтажу газопроводів. Збирання та зварювання газопроводів із сталевих труб

Страницы работы

Фрагмент текста работы

інші документи заводів-виготовлювачів (або їх завірені копії), що засвідчують їх якість.

    Обладнання, арматура діаметром більше 100 мм, вузли, з'єднувальні деталі та ізолюючі фланці повинні мати технічні паспорти заводів-виготовлювачів, центрально-заготівельних майстерень (далі - ЦЗМ) або центрально-заготівельних заводів (далі - ЦЗЗ) будівельно-монтажних організацій.

На ізоляційні покриття, виконані в умовах ЦЗМ або ЦЗЗ, повинно складатися технічний паспорт (акт), в якому вказується: дата виконання ізоляційних робіт, тип ізоляційного покриття та результати контролю його якості.

Кожному зварнику наказом по будівельно-монтажній організації повинен бути присвоєний номер (клеймо). При зварюванні сталевих труб:

- Клеймо повинно проставлятися зварником наплавленням або вибиватися на поверхні труби на відстані 50-100 мм від звареного їм стику на газопроводі з боку, доступного для огляду;

   На закінчені будівництвом підземні та надземні газопроводи, газові вводи, внутрішньобудинкові та внутрішньоцехове газообладнання, ГРП і ГРУ, а також резервуарні установки ЗВГ слід складати будівельні паспорти за формами додатків П, Р, С, Т і виконавчо-технічну документацію (далі - ВТД) в обсязі виконуваних робіт.

   При будівництві підземних газопроводів протяжністю більше 100 м  слід складати журнали виконання робіт.

    Земляні та буровибухові роботи по риттю траншей і котлованів повинні проводитися після розбивки траси газопроводів, визначення границь розробки траншей або котлованів і установки покажчиків про наявність на даній ділянці траси підземних комунікацій та виконуватися у відповідності до вимог цих норм, СНиП 3.02.01 і СНиП III-4.

Розтин інженерних комунікацій, що перетинаються трубопроводами, повинно проводитися в присутності представників зацікавлених організацій, при цьому повинні прийматися заходи по запобіганню розкритих комунікацій від пошкоджень, а в зимових умовах - і від промерзання.

   Ширина траншей для газопроводів сталевих приймається:

- При прокладанні газопроводів діаметром до 700 мм окремими трубами або зварених у пліті ширина траншеї по постелі повинна бути (Д +0,3) м, але не менше 0,7 м, діаметром більше 700 мм - 1,5 Д, м;

- При прокладанні труб без зварних з'єднань або зварених у пліті і розробці траншей траншейними екскаваторами (роторним, ланцюговим, фрезерним) ширина траншеї повинна бути для труб діаметром до 110 мм не менше (Д +0,2) м, для труб діаметром більше 110 мм - не менше (Д +0,3) м;

Для зварювання газопроводів (окремих труб або плітей) в траншеях слід

Похожие материалы

Информация о работе