Тест на екологічну грамотність (43 питання з позначками правильних відповідей), страница 2


16. Біологічна мінливість:

~ а) ступінь здатності окремих організмів і популяцій витримувати зміни навколишнього середовища;

б) зміна ознак організмів у процесі розвитку;

в) межі пристосованості видів до змінних умов середовища.

17. Моніторинг:

а) керування якістю навколишнього середовища;

б) зміна компетентного складу екосистеми, що веде до зміни її екосистемою іншого типу;

в) місцеве забруднення (забруднення невеликого району);

 ~ г) комплексна система спостережень оцінки та прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенних факторів.

18. Природокористування:

а) комплекс наукових дисциплін, що вивчають природу;

б) комплексна наука, що вивчає закономірності взаємодії людини з навколишнім середовищем;

 ~ в) теорія та практика раціонального використання людиною природних  ресурсів;

г) наука, що вивчає природні території, призначені для відпочинку людей, відновлення їхнього здоров'я.

19. Терикони:

а) напрямки руху тварин в зону оптимальної температури;

б) цілеспрямований процес технічної діяльності людини в біосфері та навколоземному просторі;

в) осад (морський, океанічний), що сформувалися в результаті потрапляння у водоймища речовин із водозабірної площі;

~ г) конусоподібні відвали пустої породи, які сформувалися навколо гірничих виробок.

20. Принцип (екологічної) відповідності:

~ а) існування організму у відповідності з умовами життя;

б) збереження біотичної спільноти як єдиного цілого під дією постійних факторів;

в) екологічний принцип, згідно з яким склад і розмір популяції зумовлений їхніми біологічними особливостями;

г) принцип, згідно з яким два види, що мають однакові екологічні потреби, не можуть існувати в одній екологічній ніші.


21. Екологічна безпека:

а) спрямована на раціональне використання природних ресурсів, технологія окремого виробництва, яка забезпечує отримання продуктів без відходів;

б) обмежена територія, де даний вид відчуває себе в безпеці;

~ в) будь-яка діяльність людини, що виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище;

г) кількісне співвідношення екологічних компонентів, яке забезпечує стійку рівновагу екосистеми.

22. Біоекономіка:

а) мистецтво ведення домашнього господарства;

~ б) галузь знання на стику екології і економіки, яка вивчає взаємовідношення людини та природи в процесі використання природних ресурсів;

в) теорія та практика раціонального використання людиною природних ресурсів;

г) наука, яка вивчає та оцінює природні території, призначені для відпочинку людей.

23. Зона екологічного ризику:

~ а) місця на поверхні суші або океану, де людська діяльність може створювати небезпечні екологічні ситуації;

б) зони, де в результаті природного забруднення життєдіяльність тварини та людини наражається на ризик;

в) прикордонна смуга між зонами, у межах якої природні системи дуже вразливі і перебувають у нестійкому стані.

24. Зона повного спокою:

а) зона, в межах якої природа перебуває в зародковому стані;

б) зона, в межах якої не існує перешкод для розвитку даного виду живих організмів;

~ в) територія в середині заповідника, де повністю заборонене будь-яке втручання людини в природні процеси;

г) широка смуга зелених насаджень навколо населеного пункту.

25. Інтенсивність забруднення:

а) ступінь використання природних ресурсів;

б) кількість забрудненої їжі, яку споживає організм за одиницю часу;

 в) відношення площі забрудненої території до площі чистої;

 ~   г) загальний рівень вмісту або швидкість надходження забруднювачів у середовище.