Тест на екологічну грамотність (43 питання з позначками правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

Тест на екологічну грамотність

1.  Екологічна безпека:

а) комплексна система спостереження, оцінки та прогноз змін стану навколишнього середовища;

б) сумарна кількість відходів що дозволяється підприємству для скидання в навколишнє середовище;

~ в) будь-яка діяльність людини, яка виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище;

г) заходи з метою приведення навколишнього середовища у стан, що найбільше відповідає потребам господарства.

2.  Екологічний бумеранг:

а) здатність біосфери протистояти антропогенним та іншим шкідливим впливам:

б) здатність живих організмів пристосовуватися до будь-яких змін навколишнього середовища;

в) кількісні та якісні зміни в організмах протягом дії будь-якого екологічного фактора;

~ г) негативні,          особливо      небезпечні      явища,      які      виникають у навколишньому середовищі внаслідок неправильної господарської діяльності, які можуть виявитися шкідливими для самої людини.

3. Екологічний вибух:

~ а) масове розмноження виду в області, куди він був завезений випадково і в природі якої не виявилось його ворогів;

б) поширення використання популяціями місця перебування та ресурсів;

в) повне порушення екологічної рівноваги внаслідок впливу діяльності людини.

4.  Забруднення:

а) початкова стадія порушення екологічної рівноваги ландшафту під

                      .             .

впливом діяльності людини;

б) погіршення стану навколишнього природного середовища;

в) напружений стан взаємовідносин між людиною і природою;

~ г) привнесення природне або безпосередньо в антропогенне середовище нехарактерних для нього речовин, що мають шкідливий вплив на людину, флору та фауну.


5.  Буферність біосфери:

а) географічне поширення живих організмів, причому один і той же вид мешкає в помірних широтах обох півкуль;

б) масове розмноження живих організмів в області, куди вони потрапили випадково;

в) випадкове втручання в екосистему сторонніх тварин і рослин;

~ г) здатність біосфери протистояти антропогенним забрудненням та іншим шкідливим впливам.

6.  Біосередовище:

а) поле діяльності живих організмів;

б) склад рослин і тварин будь-якої території;

  ~ в) середовище, яке створюється чи видозмінюється угрупованням живих організмів;

 г) найбільш характерні ділянки біосфери в різноманітних географічних областях.

7. Екологічна ніша:

  ~ а) сукупність умов життя в середині екосистеми, що відповідають вимогам, які ставляться до середовища певним видом.

 б) частина харчових ресурсів, які можуть використовуватись даним споживачем;

в) межа пристосованості виду до змінних умов середовища;

г) поле діяльності живих організмів.

8.  Живучість екосистеми:

а) сукупність усіх стадій розвитку екосистем;

~ б) здатність екосистеми витримувати порушення балансу екологічних компонентів або інтенсивні антропогенні навантаження без розвитку всередині її процесів деградації;

в) сукупність всіх живих організмів, що мешкають на Землі;

г) здатність системи перебудовуватися у відповідності до змін навколишнього середовища.

9.  Навколишнє середовище:

а) сукупність умов життя, що відповідають вимогам, які ставляться до середовища певним видом;

б) біосфера Землі;

в) сфера, яка включає живі організми та навколишні умови;

  ~ г) сукупність абіотичного, біотичного і соціального середовищ, щоразу впливають на людину та її господарство.

10. Толерантність:

  ~ а) витривалість виду щодо коливань будь-якого екологічного фактора;

     б) форма прямого впливу організму на середовище;

в) форма прямого впливу середовища на організм;

г) здатність біосфери протистояти дії антропогенних факторів.


11. "Зелений пояс":

а) територія, що охороняється й зовсім вилучена зі сфери господарського використання;

б) зелені насадження, значення яких - захист тварин від сонця влітку та

від холодних вітрів узимку;

 ~в) широкий лісовий, лісопарковий пояс навколо населених пунктів, що виконує санітарні, проти забруднюючі функції, підтримує умови для відпочинку населення;

г) територія, що охороняється і в межах якої проводяться експерименти з метою вивчення здатності нових видів рослин· акліматизуватися на даній території.

12. Діапауза:

а) розходження ознак, які розвиваються у двох чи більше близьких видів;

  ~ б) період тимчасового фізіологічного спокою в індивідуальному розвитку тварин і рослин, викликаний зовнішніми (несприятливими) факторами

чи ендогенними процесами, що дає їм можливості вижити;

в) знищення будь-якої групи тварин в результаті дії природних або антропогенних факторів;

г) повне вимирання даного виду організму в результаті агресивної

поведінки інших видів.

13. Метаморфоз:

а) спосіб існування мікроорганізмів за рахунок розкладу метану;

 б) мінливість зовнішніх ознак організму;

 в) переміщення тварин як реакція пристосування до змін навколишнього середовища;

~   г) глибоке перетворення будови організму в процесі його розвитку.

14. Конвергенція:

~ а) набуття певної ознаки двома різними і віддаленими таксонами, які

мешкають в подібних природних умовах;

б) втрачання видом ознаки в результаті змін природного середовища; в) розселення виду на даній території;

г) витривалість виду щодо коливань будь-якого екологічного фактора.

15. Екологічний мінімум:

а) мінімальна кількість організмів, які залишились після різких змін факторів навколишнього середовища;

б) мінімальний вплив будь-якого фактора, який призводить до змін функцій організмів;

   ~ в) нижня межа області дії екологічного фактора, за якою організм чи вид

іще може нормально існувати;

г) мінімальна територія, необхідна для нормальної життєдіяльності організмів.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Экология
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
183 Kb
Скачали:
0