Теплові помпи. Термодинамічний контур теплової помпи. Вертикальний ґрунтовий теплообмінник, страница 7

Різновиди теплових помп

Грунт - вода

(грунтова теплова помпа)

Вода - вода

(водяна теплова помпа)

Повітря - вода

(повітряна теплова помпа)

Грунт має властивість зберігати сонячне тепло протягом тривалого часу, що забезпечує відносно рівномірний рівень температури джерела протягом усього року.

Це дозволяє експлуатувати теплову помпу з високим коефіцієнтом потужності. Тепло навколишнього середовища передається разом з сумішшю з води і антифрізу (спирту) Тепло грунту забирається за допомогою прокладеної в грунті системи пластикових труб на глибині 1…1,2 метри. Мінімальна відстань між сусідніми трубопроводами – близько 1 метра.

Джерелом тепла можуть бути поверхневі (річки, озера) або грунтові води (свердловина). Занадто рідко виникають сприятні умови для приватника. Але, якщо поруч є річка або озеро, що не замерзають, можна укласти труби на дно, притопивши тягарцями. Вертикальні колектори – це система довгих труб, що опускаються в в глибоку свердловину (50-150 метрів). Тут потрібний лише п¢ятачок землі , зате необхідні дорогі бурильні роботи. На глибині завжди однакова температура – близько

10 ºС, тому цей тип колектора більш ефективний.

Навколишнє повітря особливо легко використовується як джерело тепла, воно є скрізь і  у необмеженій кількості.

Для підвищення безпечного користу­вання газом упровадили систему так зва­ного одноступінчатого редукування. Вона полягає в тому, що розподільними мережа­ми газ подається під середнім тиском, а індивідуальний надомний регулятор, що знижує тиск до необхідного рівня, установ­люється безпосередньо в абонента. За на­шим технічним завданням італійська фірма «МАДАС» розробила і поставляє нам комбіновані регулятори тиску, що спра­цьовують як при зниженні, так і при підви­щенні тиску щодо його номінального зна­чення.

Таке редукування дозволяє незалежно від пікових навантажень на розподільну мережу підтримувати стабільний тиск газу на устаткуванні споживача при низьких температурах зовнішнього повітря, що саме по собі підвищує безпеку газокорис-тування.

До безпечного газопостачання — через інновації

Чи є альтернатива сталевим газопро­
водам? Що в першу чергу треба зробити до
їх масового виходу з ладу? Які інноваційні
вирішення можуть істотно знизити ризики
в убезпеченні газопостачання?

—Перш ніж відповісти на ці запитан­
ня, назву ті технічні, технологічні і кадрові
ланки виробничого процесу, на яких уже
зараз або в найближчому майбутньому
можна чекати різкого підвищення імовір­
ності появи позаштатних, аварійно-небез­
печних і аварійних ситуацій.

Громадськість України багато чула про майбутній крах трубопровідної інфра­структури в системі ЖКГ. У той же час лю-дям менше відомо, що не в кращому стані і сталеві газопроводи, пік будівництва яких припав на середину минулого сто­ліття, а деякі побудовані ще в довоєнні часи. Порив газопроводу за своїми катас­трофічними наслідками — зовсім не про­тікання водопровідної труби або розвод­ки центрального опалення. Думаю, це зро­зуміло кожному. Як ставитись до цієї не­безпеки? Як можна їй запобігти?

До певного рівня руйнування сталевих трубопроводів їх можна ремонтувати тра­диційними способами. Але, у кінцевому рахунку, можливості «косметичного ре­монту» вичерпуються. Після цього треба розкривати траншею і заміняти стару ста­леву трубу новою.

У світовій практиці відомий і давно за­стосовується інноваційний спосіб вирі­шення цієї проблеми: усередину застарі­лої сталевої труби протягується поліетиле­нова або рукав із синтетичної тканини. При цьому не треба розкривати траншею, використовувати енергоємну зварюваль­ну і важку будівельну техніку. А термін служби відремонтованого газопроводу по­довжується щонайменше ще на півстоліт­тя. Переваги такого способу реновації цілком очевидні, у тому числі і щодо без­пеки транспортування газу.

Те ж можна сказати про будівництво но­вих мереж. Звичайно, для магістральних газопроводів високого тиску альтернати­ви сталевим трубам великого діаметра поки немає. Але при створенні розподіль­них мереж, що обслуговуються облгазами і міськгазами, застосування поліетилено­вих труб має незаперечні переваги. У чому вони полягають?