Теплові помпи. Термодинамічний контур теплової помпи. Вертикальний ґрунтовий теплообмінник, страница 5

Вчасно зрозуміли необхідність впровад­ження ощадливих технологій і в Китаї, де по­пит на реверсивні теплові помпи ще в дале­кому 1989 році становив 500 тис. одиниць, а до 2003-го досяг 18 млн, випередивши Япо­нію більш ніж у 2 рази.

У Німеччині для систем опалення і гарячо­го водопостачання використовують теплові помпи великої потужності з приводом комп­ресорів від дизельних і газових двигунів і з утилізацією теплоти вихлопних газів.

А от найближчі приклади. У Грузії експлуа­туються системи кондиціонування повітря на базі ТПУ на Самтредській чайній фабриці, Сагареджойському молочному комбінаті, у курзалі Піцунди, кліматобальнеологічній лікарні в Гаграх, торговому центрі Сухумі. У Росії гру­па ЗАТ «Енергія» (Новосибірськ) і комплекс «Тепломаш», ВАТ «Кіровський завод» (С.-Пе­тербург), що випускають теплопомпові уста­новки потужністю від 10 до 3000 кВт. Очі­кується, що до 2010 року діючий парк ТПУ в Росії вироблятиме до 20 млн. Гкал тепла, а в 2015-му — більше 45 млн. Гкал. У місті Дивногорську планують використовувати тепло­ту води Єнісею. Це дозволить знизити річну витрату електроенергії на опалення і гаряче водопостачання міста на 400000 МВт/год, заощаджувати бюджетні кошти міста (100 млн. рублів у рік). Вартість усього проекту — 400 млн. руб. Тобто через 4 роки витрати цілком окупляться.

Загальний обсяг продажу теплових помп, що випускаються за кордоном, ста­новить $125 млрд, що перевищує світовий обсяг продажу озброєнь утри рази! Щоріч­не зростання кількості таких систем, уста­новлюваних майже в тридцяти країнах, оц­інюється в 10%. І це не межа, адже там гроші рахувати вміють. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (ІЕА), до 2020 року в розвинутих країнах світу частка опалення і гарячого водопос­тачання за допомогою теплових помп має становити 75%.

                    Наздоженемо і переженемо?

У   Запорізькій області теплові помпи ви­готовляє мелітопольський завод холо­дильного устаткування «Рефма», що ви­робляв їх ще у 80-х роках. Тоді вони вико­ристовувалися для сушіння деревини. Але...

За словами фахівця, була спроба одержа­ти грант на Запорізьку область від USAID. Проект передбачав участь саме «Рефми». У Запоріжжі є ріка (на старих картах вона іме­нується Капустянкою, на нових Технічною), через яку промислові підприємства скидають у Дніпро відходи. Тому вона має специфічні колір, запах і температуру. У народі її нази­вають Хуанхе, або Червона річка.

— Схема була така: виготовляємо тепло­ву помпу і встановлюємо на березі річки, там вода завжди тепла. Отримане тепло подаєть­ся в центральну тепломережу. — На жаль, не одержали ми грант, а вартість агрегату 10 тисяч доларів (це відпускна ціна).

За кордоном теплові помпи навіть на канал­ізаційних стоках працюють!

— Інтерес до теплових помп зараз з'яв­ляється. — Наприклад, у Харкові такі установки працюють на вокзалі, системи розташовані в ґрунті на глибині близько 20 метрів під ав­тостоянкою. Що ж до нашого підприємства, то замовлення є. Узагалі, це порівняно неве­ликі агрегати. Наприклад, для обігріву 5-поверхового будинку знадобиться теплова пом­па розмірами метрів п'ять кубічних.

Торік «Рефма» виготовила три теплові помпи для концерну «Стірол». Економія енер­горесурсів — важливий фактор успі­ху цього концерну.

Зараз муніципалітет Бердянська, що сла­виться своїм прагненням до доцільності в господарстві, виявив інтерес до теплових помп, що працюють на придонній морській воді. Найближчим часом фахівці підприєм­ства «Рефма» виїдуть на місце, щоб вивчити таку можливість. Тривають переговори з бу­дівельною організацією, що виконає монтаж установок. Добуте тепло планується подава­ти в комунальні мережі, щоб узимку обігріва­ти і забезпечувати гарячою водою частину житлового фонду.

— Проект досить швидко окупиться. — Якщо ра­ніше для цього потрібно було 4 роки, то за­раз — десь два з половиною. Але це поки приблизно.

Рисунок 2 - Теплопомпа мелітопольського підприємства«Рефма».