Робочий зошит для практичних занять з дисципліни "Технологія і організація будівельно-монтажних робіт"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.092123 ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ І СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Студента              34  33                   групи

(прізвище,ім’я,по батькові)

2010

Укладач:  Сталинська Л.І. –  викладач  дисципліни ТОБМР Охтирського коледжу Сумського НАУ

Рецензент:  Пугачов О.О. – викладач вищої категорії Охтирського коледжу Сумського НАУ

Робочий зошит для практичних занять розроблено з метою скорочення затрат часу на оформлення студентами звітів, та надання їм можливості більше часу і уваги приділити для самостійного опрацювання матеріалу з метою закріплення отриманих теоретичних знань.

Робочий зошит містить бланки-алгоритми практичних робіт передбачених навчальною програмою з дисципліни “Технологія і організація будівельно-монтажних робіт”, в яких визначено тему, мету і завдання а також перелік контрольних питань.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До практичного заняття студент повинен зазделегідь підготуватись вдома. В робочому зошиті ( за вказівкою викладача ) підготувати таблиці, схеми, зазначити необхідні вимоги з ДБН, нормативні значення з РЕКНів та ін.

Кожен студент повинен знати мету роботи, мати необхідний об’єм теоретичних знань, щоб під керівництвом викладача в кабінеті виконати практичне  завдання. Виконуючи практичну роботу, студент повинен ретельно перевіряти проведені розрахунки і виміри, зроблені висновки перш ніж заносити їх в зошит; схеми , таблиці та ексізи виконувати чорнилом ( пастою ), а зарисовки – олівцем.

Робота повинна бути закінчена протягом відведеного часу і здана

( захищена ) викладачеві. Студенти, які були відсутні на занятті під час проведення практичних робіт повинні виконати ці роботи в призначений час

( додаткові консультації ).

Зміст та об’єм практичних робіт в даному робочому зошиті є рекомендованим і в залежності від наявного матеріально-технічного забезпечення навчального закладу викладачі можуть проводити обгрунтовані зміни в їх переліку, які розглядають і затверджуються предметною ( цикловою ) комісією.

ПРАКТИЧНА РОБОТА   № 1

ГРУПА ПІДГОТОВКИ ДО ВИРОБНИЦТВА

Мета : Навчитись розробляти монтажні проекти, визначати монтажні і заготівельні довжини, складати картки монтажних вузлів та  комплектувальні відомості.

МТЗ :  Інструкційні картки,методичні вказівки до виконання практичних робіт.

Порядок проведення роботи

1.  Накреслити ескіз трубного вузла, нанести будівельні розміри.

2.  Розподілити вузол на окремі деталі ( на ескізі проставити їх порядкові номери).

3.  Провести розрахунок заготівельних довжин деталей.

4.  Скласти картку монтажного вузла.

5.  Скласти специфікацію на необхідний об’єм матеріалів для даного вузла.

6.  Дати усно відповіді на контрольні питання.

Хід роботи

Ескіз трубного вузла

Комплектувальна відомість

Номер вузла

Кількість вузлів

Номер деталі

Ескіз деталі

Dу,

мм

Монтажна довжина, мм

Заготівельна довжина, мм

Кількість , шт

Специфікація

Позиція

Позначення

Найменування

Кількість

Маса, кг

Примітка

Одиниці

Загальна

Контрольні питання

1.  Які деталі називають стандартними, а які типовими ?

2.  Назвіть функції групи підготовки до виробництва ?

3.  Дайте визначення будівельній, монтажній і заготівельній довжинам ?

4.  Що таке “фітинги“ ?   Наведіть приклади.

5.  Назвіть виробничі та допоміжні підрозділи, які входять до складу

Похожие материалы

Информация о работе