Реконструкція будинку для заощадженння тепла, страница 10

Однією із найефективніших технологій використання сонячної енергії, збереженої у воді, ґрунті й повітрі, фахівці визнають теплову помпу. Вона споживає відносно небагато енергії (для роботи компресора й циркуляційної помпи), а отримати з її допомогою можна у 5 разів більше теплової енергії. Необхідну механічну енергію може забезпечити електричний двигун або двигун внутрішнього згорання. Температура, яка досягається за допомогою помпи тепла, дорівнює 55-60°С, і якщо спроектована система опалення не потребує вищої температури теплоносія, — теплову помпу можна експлуатувати як єдине джерело тепла у моновалентній системі. Теплові помпи тепла придатні і для роботи у бівалентних системах, де функції інших джерел теплової енергії виконують газові чи рідкопаливні котли або каміни.

Геотермальна енергія акумулюється у ґрунт й не залежить від сонячного випро­мінювання. Геотермічне тепло утворюється як результат розпаду радіонуклідів та руху тепла з ядра Землі до поверхні. Практичне використання цього теплового потоку залежить від конкретної локалізації, способу використання і глибини свердловини. Так, свердловини глибиною 800-2500 м дають змогу видобувати тепло безпосередньо з ґрунту , а використання зондів на глибині 70-125 м потребує теплових помп, і тут вже йтиметься про підповерхневі геотермальні джерела тепла.

Серед безсумнівних переваг геотермальних технологій — цілорічна доступність енергії, незалежно від пори року і погодних умов, причому всюди, й абсолютна екологічна безпечність. Крім того, цей вид енергії не потребує транспортування.

Паливні комірки

Паливні комірки, як батареї або акумулятори, належать до перетворювачів енергії, що з водню і кисню виробляють електрострум. Однак, на противагу акумуляторам, ця енергія не накопичується у комірці, а постійно відводиться назовні, тобто починає одразу "працювати". Вже декілька років випробовуються експериментальні автомобілі, двигуни яких приводяться у рух паливними комірками. Тривають і успішні експерименти з обладнанням такого типу для будівництва.


Рисунок 5.2 – Принцип роботи паливної комірки

Паливні комірки визнано однією з найефективніших та екологічно чистих енерготехнологій, яка у майбутньому має всі шанси стати одним з провідних напрямків розвитку електро- і теплоенергетики, зокрема в будівництві. Щоправда, у цій сфері ще залишаються нерозв'язаними декілька проблем. Одна з них — висока вартість виробництва паливних комірок, що пов'язано із використанням благородних металів для виготовлення мембран. Не менш важлива проблема — необхідність підвищення довговічності пристроїв. Фахівці вважають, що за нинішніх темпів науково-технічного прогресу перші паливні комірки почнуть практично застосовувати вже в 2010 році.

Впровадження сучасних енергоощадних систем опалення стимулюється зростанням цін на енергоносії, необхідністю економії викопних видів палива та вимогами до захисту довкілля. Висока ефективність нових систем опалення дає змогу продуктивніше використовувати первинну енергію та зменшувати вміст шкідливих субстанцій у продуктах згорання, завдяки чому знизиться емісія парникових газів в атмосферу. Активне використання у системах опалення нетрадиційних джерел енергії вже сьогодні переконує користувачів у перевагах таких технологій: відчутно покращується мікроклімату приміщеннях, знижується рівень забруднення навколишнього середовища попри постійне зростання обсягів виробленої енергії. Щоправда, нині не варто очікувати зниження цін на енергію, оскільки впровадження відновлюваних технологій пов'язане з чималими коштами, принаймні на сучасному етапі розвитку енергетики.