Проектування системи газопостачання населеного пункту, розміщеного в Хмельницькій області

Страницы работы

Фрагмент текста работы

комунально-побутові споживачі:механізована пральня – 60%, лазня – 63%, хлібозавод – 88%, лікарня – 97%, підприємство громадського харчування – 45%.

промислові підприємства: завод будматеріалів – Q = 8 МВт,

текстильна фабрика – Q = 4 МВт,  .

Внутрішнє газопостачання житлового будинку – одноповерхового

В будинку встановлюються:

4   пальникові плити

Котел опалювальний газовий двохфункціональний  КС-ГВС-12,5


ОБ’ЄМ ПРОЕКТУВАННЯ

Розрахунково-пояснювальна записка  – 25 –35 сторінок

Графічна частина – 2 аркуші

Дата видачі                             __________________________________                    

Термін виконання                 __________________________________

Керівник курсового проекту         ____________ Н.Ю. Кошель

Затверджено на засіданні циклової комісії газових дисциплін.

Протокол № ______від   «___ »  ___________________200___р.

Голова циклової комісії        _______________О.О. Пугачов

Зміст

1       ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1    Вступ

1.2    Вихідні дані

1.3    Опис проектованих об’єктів

2      Розрахунково-технічна частина

2.1    Загальні положення по підрахунках витрат газу

2.2    Розрахунок газопостачання

2.2.1 Визначення кількості жителів

2.2.2 Витрати газу на комунально-побутові потреби

2.2.3 Витрати газу на потреби теплопостачання

2.2.4 Потреби промислових підприємств

2.2.5 Розрахункові витрати

2.3    Система газопостачання

2.3.1 Вибір і обґрунтування систем газопостачання

2.3.2 Визначення оптимальної кількості ГРП

2.4    Гідравлічний розрахунок газопроводів

2.4.1 Газопроводи високого  тиску

2.4.2 Газопроводи низького тиску

2.5    Газопостачання житлового будинку

2.5.1 Визначення витрат газу

2.5.2 Гідравлічний розрахунок газопроводів

2.6    Підбір обладнання ГРП 

2.7    Спецзавдання

3       Охорона навколишнього середовища

3.1    Питання екологічної безпеки при проектуванні системи

газопостачання

Висновок

Література


1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

Газове паливо має важливе значення для нашої країни. На території України знаходиться декілька родовищ природного газу і тому виникає проблема добутку, переробки і використання газу. Природний газ зручний у використанні у всіх галузях народного господарства і в побуті. З розвитком промисловості і техніки використання газу зросло в декілька разів.

Газова промисловість займається видобуванням природного, попутного, нафтового зрідженого газу, а також його зберіганням і транспортуванням. Завдяки своїм властивостям газ перетворився в один з найважливіших сировинних ресурсів сучасної економіки. Застосування газу різко збільшує добробут людей, покращує санітарно-гігієнічні умови життя, підвищує культуру.

При проектуванні, будівництві і реконструюванні систем газопостачання, які використовують природній газ і газоповітряні суміші з збитковим тиском  не більшим 1,2 МПа, слід керуватися вказівками  ДБН В.2.5-20-2001, Правилами безпеки систем газопостачання України, Правилами експлуатації електроустаткування  іншими нормативними документами.

Суттєве значення при проектуванні і будівництві газових мереж і обладнання мають раціональний вибір систем газопостачання і створення умов для їхньої безаварійної роботи шляхом використання сучасного обладнання з високою ступінню автоматизації.

В даному курсовому проекті я проектую газопостачання населеного   пункту, розміщеного в Хмельницькій області, яка розташована в західній частині території України.

Проектуючи систему газопостачання в Хмельницькій області, я враховую те, що газ хоча і є одним із високоефективних енергоносіїв, та все ж має недолік – він вибухонебезпечний. Моє завдання при проектування газової мережі полягає у створенні такої мережі, яка здатна виконати своє основне функціональне призначення, а саме, забезпечити всіх споживачів мережі газом в необхідній кількості і належній якості. Я пропоную двохступеневу систему газопостачання. Основними критеріями цієї системи є економічність, надійність, технологічність, прохідність мереж, зручність експлуатації.

Розташована в західній частині України. Площа її становить 20,6 тис.км2. Населення – 1533,6 тис.чол. В області – 20 районів, 12 міст, у тому числі 4 – обласного підпорядкування, 25 селищ міського типу, 1415 сільських населених пунктів. Центр – м. Хмельницький. Поверхня області – полого-хвилясті рівнина заввишки 100-300 м, найбільше підвищена в центральній частині. Зима прохолодна, літо жарке.

Газова промисловість України бере свій початок у Прикарпатті – одному з найстаріших нафтогазопромислових районів Європи. Перші способи використання попутного газу нафтових родовищ відносяться до початку нашого століття, коли газ почали застосовувати як паливо для парових

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
541 Kb
Скачали:
0