Проектування системи газопостачання населеного пункту, розміщеного в Львівській області (тиск в точці підключення – 400 кПа)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

завод, який розміщений у першому районі і молокозавод, який розміщений у третьому районі населеного пункту.

          Зв’язок між газопроводами високого і низького тиску здійснюється через ГРП.

          Будівництво підземного газопроводу проектую сталевими трубами.


1.4 Основні технічні характеристики встановлених газових приладів

Плита газова 4-х пальникова типу Indesit

Технічні характеристики:

Внутрішні розміри духової шафи:

Ширина: 39 см

Глибина: 44 см

Висота:   34 см

Внутрішній об’єм духової шафи:

58 л

Внутрішні розміри відділення

для зберігання і підігріву:

Ширина: 42 см

Глибина: 44 см

Висота:   17 см

Пальники:

Адаптовані для всіх типів газу (природний, зріджений).

Характеристика пальників:

Пальник

Діаметр, мм

Теплова потужність, кВт

Номін.

Зменш.

Швидка (велика)(R)

100

3,00

0,7

Напівшвидка (середня)(S)

75

1,90

0,4

Додаткова (маленька)(А)

51

1,00

0,4

Духова шафа

-

3,10

1,0

Гриль

-

2,50

-

Тиск

Номінальна    (мбар)

Мінімальна    (мбар)

Максимальна (мбар)


2   РОЗРАХУНКОВО–ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Загальні положення по підрахунках

витрат газу

При розроблені проекту газопостачання населеного пункту визначаю річну і годинну витрати газу на розрахунковий період з урахуванням перспективи розвитку об’єктів-споживачів природного газу. Розрахунковий період визначається планом перспективного розвитку населеного пункту і складає 20-25 років.

Річна витрата газу потрібна для планування роботи газових промислів та магістральних газопроводів, а також для визначення об’ємів сезонного дефіциту.

Годинні витрати газу є основою для розрахунків окремих елементів систем газопостачання: діаметрів трубопроводів; регуляторів тиску; арматури тощо.

Витрати газу знаходжу окремо для кожної категорії споживачів і на комунально-побутові і санітарно-гігієнічні потреби  населення, на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання житлових і громадських будинків, на потреби промислових підприємств.

          При проектуванні газопостачання населеного пункту, як правило, витрати газу обчислюють відповідно до діючих нормативів газоспоживання, а при реконструкції існуючих систем – на підставі характеристик встановленого газовикористовуючого обладнання.

2.2 Розрахунок газопостачання

2.2.1 Визначення кількості жителів

Кількість жителів населеного пункту N, чол., може бути визначене по даним статистичного обліку, або згідно з формулою

                                         ,                                                        (2.1)

де      Fж – загальна площа житлових будинків у районі, м²;

          f –   ценорма забезпеченості загальною площею, м²/чол,визначаю в

                  залежності від ступеню благоустрою населеного пункту і приймаю для

                  багатоповерхової f = 15 м²/чол,   для перспективної f = 21 м²/чол, для

                 малоповерхової забудови f = 18 м²/чол. [3].

                        ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

          Предмет: Газові мережі та устаткування

          Розділ 3.Газові  мережі міст і населених пунктів

          Місце проведення:аудиторія №1

          Тема заняття: Визначення кількості жителів населеного пункту.

           Мета заняття: Навчитися визначати площу забудови,загальну площу. житлових будинків та кількість жителів населеного пункту

      Матеріально-технічне оснащення робочого місця.

1.Генеральний план населенного пункту М1:10000

2.Варіант забудови(поверховості)кварталів населеного пункту.

3.ЄнінП.Н..Шишко.Г.Г.Предун.К.М.  Газопостачання населених пунктів і об’єктів

 природним газом. Навчальний посібник,-К..Логос.2002 додаток 2таблиця «Густина

 Житлового фонду  М2 загальної площі на 1га забудови»

4.Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту «Газопостачання                 населеного пункту» для студентів спеціальності 5.092123 «Обслуговування

 устаткування та систем газопостачання».2005.

5.Опчислювальна техніка,лінійка,олівець.

     Зміст і послідовність виконання завдання.

1.Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Витрати газу на комунально-побутові й теплофікаційні потреби населеного пункту

Залежать від кількості мешканців. Якщо їх кількість не задана, то кількість жителів

Визначають окремо для кожного з районів населеного пункту залежно від характе-

ристики  забудови й  ступеня благоустрою житла:

      N=Fж / f.  чол.;                                       (1)

       Fж=Fз.* .B. м2  .;                                    (2)

           де Fж- площа забудови у районі та (визначення за генпланом ):

           B- густина житлового фонду м  / та (перебуває залежно від  панівної поверховості

            Житлових будинків відповідно до дод. 1):

             f- норма забезпеченості загальною площею. м2  / люд. ( залежить від   ступеня

             благоустрою житла в населеному пункті й може бути прийнята для забудови ):

             багато поверхової : f-15 . перспективної  f= 21 :

              малоповерхової f    18 м2  люд )

             Для районів змішаної забудови густина житлового фонду визначається усереднено

             пропорційно частці будинків даної поверховості в загальній

Похожие материалы

Информация о работе