Призначення каналізації, види стічних вод. Очисні споруди, умови спуску стічних вод у водоймища, страница 2

Очистка стічної води в природних умовах відбувається дуже повільно, біль інтенсивна очистка здійснюється в біологічних фільтрах та аеротенках. Для знезаражування стічної води перед випуском  в водоймище її хлорують. Обробка осаду, який утворюється під час очистки стічної води, здійснюється методом зброджування, потім зневожування і сушіння.

Очистку  стічної води здійснюють послідовно на декількох спорудах: механічна очистка, як правило, здійснюється перед біологічною очисткою. Спочатку стічні води очищають від нерозчинених, а потім від розчинених органічних забруднень.

Механічна очистка здійснюється методом проціджування стічної води через решітки, вловлювання піску в пісколовках та освітлення води в первинних відстійниках. В цій схемі для біологічної очистки застосовують  аеротенки. В них відбувається аерація води (насичення киснем повітря) з добавленням активного мулу, що дає можливість інтенсифікувати освітлення стічної води.

Активний мул - це скуплення мікроорганізмів, здатних  сорбірувати на своїй поверхні органічні забруднення і окислювати їх в присутності кисню повітря.

Мул постійно циркулює в системі  - відокремлюється в повторних відстійниках і повертається до води яку очищують перед аеротенками. Життєдіяльність мікроорганізмів супроводжується постійним їх приростом. Утворений при цьому надлишковий активний мул ущільнюється в муловловлювачах і надходить до метантенку одночасно з осадом з первинного відстійника. Осад зневожується на мулових площадках або в вакуум-фільтрах, а потім сушиться в термічних пічах.

Механічна очистка стічної води  відбувається на решітках в пісколовках  і первинних відстійниках. Решітки поділяються на рухомі і нерухомі, а також рухомі з подрібнювачем.

Після решіток стічна вода на очисних станціях потрапляє  до пісколовки, яка призначена для затримання мінеральних домішок. Пісколовки слід передбачати при продуктивності станції більше 100 м3 води за добу.

По характеру руху води розпізнають горизонтальні, вертикальні і з обертальним рухом пісколовки. Найчастіше застосовують горизонтальні пісколовки. Вони представляють собою подовжений залізобетонний резервуар з прямокутним перерізом, в якому вода рухається з невеликою швидкістю. Випадання піску в осад відбувається в наслідок  дії сил тяжіння. Для накопичення осаду в пісколовках передбачено бункер, який розташовано на початку пісколовки, тому що тут здійснюється найінтенсивніший осад.

Для затримання нерозчинених органічних забруднень в систему очисних споруд включають відстійники. Первинні відстійники розташовуються перед спорудами біологічної очистки, а вторинні після цих споруд. По конструктивній ознаці відстійники поділяють на горизонтальні, вертикальні і радіальні. Тип відстійника вибирають в залежності від багатьох факторів, але основний це продуктивність станції.

Для біологічної  очистки стічної води застосовують біологічні фільтри і аеротенки. По продуктивності розрізняють крапельні та високо навантажені  біофільтри. По способу подачі повітря розрізняють біофільтри з природною і штучною вентиляцією, останні ще називають аерофільтрами.

Крапельні біофільтри  складаються з таких елементів: водонепроникненої основи, дренажу, стінок, фільтруючого завантаження і розподільчого пристрою. В плані крапельні біофільтри мають прямокутну або колову форму.

Аеротенк представляє собою довгий, прямокутного перерізу залізобетонний резервуар, в якому стічні води перемішані з активним мулом повільно рухаються і перемішуються. Очистка води тут основана на тому ж процесі біохімічного окислення органічних сполук що і в біофільтрах. В аеротенках окислення органічних сполук здійснюється за допомогою активного мулу, який складається  з аеробних мікроорганізмів. Для забезпечення мікроорганізмів киснем застосовують безперервну штучну аерацію суміші стічної води і активного мулу або подачу стисненого повітря. Після очистки воду направляють до вторинного відстійника. Частину активного мулу яка відділилася від води повертається знову до аеротенка для повторної роботи там. Ця частина мулу називається зворотним. Надлишковий активний мул направляють до мулоущільнювача.

Для обробки осаду застосовують спеціальні споруди які називають септиками. В септиках відбувається розклад осаду внаслідок бродіння. Потім на мулових майданчиках цей осад підсушується и може   вивозитися як добриво на лани.

В наслідок механічної і біологічної очистки  на біофільтрах і в аеротенках з стічної води знищується до 91% - 98% хвороботворних бактерій.

Випуск очищених стічних вод в водоймище повинен забезпечувати добре перемішування їх з водою водоймища. За конструкцією бувають берегові і руслові випуски.