Призначення каналізації, види стічних вод. Очисні споруди, умови спуску стічних вод у водоймища

Страницы работы

Содержание работы

4. КАНАЛІЗАЦІЯ

4.1. Загальні відомості про каналізацію

4.1.1.Призначенняканалізації, видистічнихвод

В містах і населених пунктах утворюються забруднення різного характеру. До таких забруднень відносять фізіологічні викиди людей та тварин, стічні води з підприємств, лазень і т.п. Для видалення майже всіх забруднень, які утворюються під час життєдіяльності людей , а також атмосферних опадів, їх очистки та знезаражування будується каналізація.

Системою каналізації називають комплекс інженерних споруд і обладнання, які забезпечують збирання і відвід стічної  води з території населеного пункту, промислових підприємств  та інших об’єктів, а також її очистку та знезаражування перед відведенням в водоймище.

При наявності централізованого водопостачання будуються сплавні системи каналізації – забруднення розчиняються водою, внаслідок чого утворюються стічні води, які по трубам транспортуються на очисні споруди. В місцях де відсутнє централізоване водопостачання будують вивізну каналізацію.

Сплавні системи каналізації поділяють  на централізовані і місцеві.

В залежності від походження та виду забруднень стічні води поділяють на:

 побутові,

 виробничі,

 атмосферні.

Побутові стічні води видаляють забруднення з житлових приміщень – кухні, ванни, туалети. Склад побутових стічних вод в основному постійний і характеризується кількістю органічних забруднень в нерозчиненому і розчиненому стані.

Виробничі стічні води утворюються в наслідок забруднення води під час виробничих процесів. Склад і концентрація забруднень виробничих стічних вод різний і залежить від характеру виробництва, продукції яка виробляється та особливостей технологічного процесу. Виробничі стічні води в залежності від   кількості забруднень у воді поділяють на забруднені і умовно чисті.

Атмосферні стічні води утворюються внаслідок опадів в вигляді дощу та снігу. Вони забруднюються в основному мінеральними забрудненнями з поверхні території з якої відводиться атмосферна вода.

Виходячи з призначення системи каналізації, після збору та відведення за межі населеного пункту, забруднені води повинні бути очищені, знезаражені і повернуті в водоймище. Для цього в мережу каналізації включені очисні споруди і випуски.

 4.1.2. Очисні споруди, умови спуску стічних вод у водоймища

Забруднення стічних вод бувають органічні, мінеральні і бактеріальні.

Ступінь забруднення стічних вод характеризується наявністю в них взвішенних і осідаючих сполук, їх біологічною та хімічною потребою в кисню,  наявністю в них окремих хімічних елементів і з'єднань та активною реакцією.

Для повного оцінювання кількості органічних речовин у воді визначають хімічну потребу в кисні. Загальну кількість кисню, яка потрібна для окислення сполук називають хімічною потребою в кисні і позначають ХПК.

Активна реакція стічної води оцінюється значенням рН.

Для оцінювання ступені забруднення стічної води хвороботворними бактеріями визначають колітитр – найменша кількість води в якій знаходиться одна хвороботворна бактерія.

Метод і ступень очистки стічних вод повинен визначатися в залежності від місцевих умов з врахуванням можливого використання очищеної води для промисловості або сільського господарства та місця випуску її в водоймище. Існують методи механічної, хімічної і бактеріологічної очистки стічних вод.

В наслідок механічної очистки з стічних вод видаляють нерозчинені і частково колоїдні домішки. Для механічної очистки використовують решітки пісколовки, відстійники, жироловки, нафтоловки, мастиловідокремлювачі та ін. Решітки використовують для затримання крупних нерозчинених часток, які пливуть з водою (тряпки, папір, деревина), пісколовки – для затримання нерозчинених мінеральних домішок що пливуть по дні мережі (пісок, шлак, бити скло і т.п.), відстійники  для очистки стічної води від взвішених часток.

При хімічному методі в стічні води додають деякі хімічні речовини для укрупнення часток (коагуляція) з метою швидкого випадання їх в осад і видалення методом відстоювання. Такий метод очистки застосовують для очистки деяких виробничих стічних вод.

Біологічний метод засновано на життєдіяльності мікроорганізмів, які сприяють окисленню і мінералізації органічних сполук, які знаходяться в стічній воді

Існуючі в теперішній час споруди для біологічної очистки стічної води поділяються на два основних типи:

1 – споруди в яких відбувається біологічна очистка в умовах наближених до природних (поле фільтрації, поле зрошення);

2 – споруди в яких біологічна очистка відбувається в штучно створених умовах (біологічні фільтри та аеротенки).

Похожие материалы

Информация о работе