Прив'язка зйомочних ходів засічками. Обернена засічка (задача Потенота)

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 23. Прив'язка зйомочних ходів засічками.

       План лекції:

1.  Пряма, кутова та лінійна засічки.

2.  Обернена засічка (задача Потенота).

1.  Пряма, кутова та лінійна засічки

Спосіб прямої засічки

Прямою засічкою положення точки с, яка відповідає точці С місцевості, визначають за позначеними на планшеті точками А і В (рис.1). У точці А планшет орієнтують за напрямом ab. Після цього скошене ребро лінійки кіпрегеля прикладають до точки а, зорову трубу наводять на віху, встановленому в точці С і прокреслюють напрям am. Потім переходять з мензулою в точку В і орієнтують планшет за напрямом ba. Приклавши лінійку кіпрегеля до точки b, зорову трубу наводять на точку С і прокреслюють лінію bn. Точка с перетину ліній am s bn відповідає точці С місцевості.


Рис. 1. Пряма графічна засічка

Визначення координат планових розпознаків прямою засічкою застосовують у відкритій місцевості і в тих випадках коли на розпознаку неможливо установити інструмент. Пряма засічка виконується не менше ніж з трьох вихідних пунктів.

При визначенні координат розпознака прямою засічкою (Рис. 2) в трикутниках 12Р і 23Р теодолітом на пунктах тріангуляції, координати яких відомі (Х1, У1 Х2 У2 і X3 У3) міряють кути β1, β2, β3, β4.

Використовуючи виміряні кути і координати пунктів тріангуляції, користуючись формулами котангенсів кутів трикутника (формули Юнга), двічі обчислюють координати розпознака.Розходження координат не повинно перевищувати подвійної граничної точності масштабу

створюваної карти. При користуванні формулами Юнга нумерація кутів і пунктів тріангуляції виконується за правилом: якщо стати на сторону між вихідними пунктами тріангуляції (1,2) обличчям до розпознака, то пункт і кут з лівої сторони будуть "1", а з правої сторони "2".

В випадках, коли між суміжними пунктами тріангуляції 1, 2 і 2, 3 немає видимості, але є видимість на інші суміжні пункти (4,5,6,7.8) (Рис. 3), то для обчислення координат розпознака користуються формулами тангенсів або котангенсів дирекційних кутів (формули Гаусса). З цією метою на пунктах тріангуляції 1,2.3 теодолітом міряють прилеглі кути β1, β2, γ1, γ2, δ1, δ2.. Маючи дирекційні кути ліній 1-4, 1-5, 2-6, 2-7. 3-4, 3-8, які уміщуються в каталогах координат пунктів тріангуляції або обчислюються за. координатами пунктів, розв'язуючи обернені геодезичні задачі і виміряні прилеглі кути обчислюють дирекційні кути напрямів α1-р; α2-р; α3-р з пунктів тріангуляції на розпознак. Користуючись формулами Гаусса двічі обчислюють координати розпознака.Рис. 3


Якщо один з дирекційних кутів (α1-р; α2-р; α3-р) близький до 90°або 270° (в межах ±15°), то для обчислення координат розпознака застосовують формули котангенсів дирекційних кутів.

Координати розпознака обчислюють спочатку з однієї пари, а потім з другої пари напрямків.

При допустимій різниці координат планових розпознаків, одержаних з двох обчислень, обчислюють середнє значення координат розпознака.

Лінійна засічка

З застосуванням в геодезичній практиці різних фазових віддалемірів, стало можливим визначати координати розпознаків лінійними засічками. З цією метою міряють віддалі між розпознаком "Р" і пунктами тріангуляції "А" і "В" (Рис. 4).

Рис. 4

По виміряних лініях "а" і "b" і координатах пунктів тріангуляції А і В обчислюють координати розпознака. За допомогою координат пунктів тріангуляції "А" і "В" обчислюють дирекцїйний кут лінії αAB і її довжину АВ=Р. Таким чином в трикутнику АРВ відомі всі три сторони a, b, p, можна обчислити всі три кути користуючись формулою:

a2=b2 + p2 - 2bpcosA      


Якщо кути обчислені правильно, то сума всіх трьох кутів трикутника повинна дорівнювати 1800.

Обчисливши всі кути трикутника А

    αАР = αАВ - кутА                               αВРАВ±1800+кутВ       і маючи виміряні сторони АР=b і АР=а, двічі обчислюють координати розпознака

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
108 Kb
Скачали:
0