Поняття про чисельний, лінійний і нормальний поперечний масштаби. Карта, план, вимірювання відстаней на них, страница 2

 З побудови АВ=0.1 основи масштабу, Cb1 = 0,1 довжини відрізка СВ, отже a1b1=0.1x0.1CB/CB = 0.01 основи масштабу, так само a2b2 = 0.02, a3b3=0.03... тобто кожний відрізок відрізняється від сусіднього на 0.01 основи масштабу. За допомогою поперечного масштабу можна не оцінювати приблизно, а вимірювати і відкладати на карті відрізки з точністю 0.01 основи масштабу.

Поперечний масштаб з основою 2 см, на якому підписані цифри означають цілі, десяті і соті долі основи (а не довжину ліній на місцевості) називається нормальним поперечним масштабом, яким можна користуватися під час вимірювання і відкладання відрізків при будь-якому чисельному масштабі.

Найменша поділка графіка масштабу

             Найменша поділка графіка поперечного масштабу є відрізок, який дорівнює 0,01 частині основи поперечного масштабу тобто 0,2мм.

            Для чисельних масштабів 1:5000, 1:10000, 1:25000 відповідно одержимо 1,0 м, 2,0 м, 5,0 м. Ці величини свідчать, що в таких масштабах ми не маємо можливості окремо показати окремі предмети, якщо віддаль на натурі менша приведених величин.

Точність масштабу

            Найменша поділка поперечного масштабу дорівнює 0.2 мм, таку величину око людини легко розрізняє. Цю величину наше око ще в змозі поділити навпіл, але кожна половина буде сприйматись не озброєним оком у вигляді крапки.

Тому прийнято вважати 0,1 мм найменшою відстанню, яку можна відрізнити простим оком на карті, або граничною графічною точністю.

Віддаль на місцевості, яка відповідає 0,1 мм на карті того чи іншого масштабу називається граничною точністю цього масштабу, тобто найбільшою точністю з якою можна виміряти віддаль на тій чи іншій карті. Точність визначення віддалі на плані або карті дорівнює подвійній граничній точності масштабу, плану або карти.

Масштаб

Гранична точність

Точність

1:5000

1:10000

1:25000

0,5 м

1,0 м

2,5 м

1,0 м

2,0 м

5,0 м

2.Карта, план і вимірювання відстаней на них.

         Топографічною картою називається зменшене, подібне та детальне зображення на площині великої території з урахуванням кривизни земної поверхні в якій-небудь картографічній проекції. Топографічні карти складають в масштабах 1:1000000; 1:500000; 1:2000000; 1:100000; 1:50000; 1:25000; 1:10000.

         Планом називається зменшене, детальне зображення на площині невеликої ділянки земної поверхні, що приймається за площину. Плани складають в масштабах: 1:5000;1:2000; 1:1000; 1:500; 1:200.

         Вимірювання по лінійному масштабупроводиться за допомогою циркуля, як показано на рис.7.


Циркуль при вимірюваннях по масштабу слід тримати правою рукою, нахиляючи його декілька від себе, так, щоб добре було видно одночасно обидва вістря ніжок. Необхідний розчин циркуля встановлюється легким натиском середнього або вказівного пальця на ліву ніжку (на мал.7 показано стрілками).

За відсутності циркуля його може замінити масштабна лінійка або ж смужка паперу, на якій рисками наголошується зміряне на карті або відкладене на ній за масштабом віддаль.

Приблизно відстані по карті можна визначати за допомогою підручного предмета (сірники, олівець і ін.). Дляцього треба заздалегідь визначити за масштабом карти на якій відстані на місцевості відповідає довжина цього предмету.

Вимірювання довгих ліній, що не уміщаються на лінійному масштабі карти, виготовляється по частинах. Для цього беруть по


 масштабу розчин циркуля, відповідний якому-небудь цілому числу кілометрів або метрів, і таким «кроком» проходять по карті визначуваний протяг, ведучи рахунок перестановок ніжок. Найбільш раціональний порядок перестановки ніжок показаний на мал.8, де AFвимірювана лінія, A, B і т.д. — місця постановки ніжок. Стрілками показаний напрям переміщення ніжок

Для вимірювання звивистої лінії крок циркуля береться менший (наприклад, 0,5 см або 1 см), згідно довжині ланок лінії. Але зручніше вимірювання вести таким чином (мал.9).Хай потрібно зміряти по карті відстань по лінії ABCDEF.Встановивши розчин циркуля по першій ланці лінії, так як по АВ, переставляємо задню ніжку в точку А1 (на продовженні наступної по ходу вимірювання ланки ВС). Залишай її тепер на місці, так як у точці А1збільшуємо розчин циркуля переміщенням передньої його ніжки в точку С. Потім, не змінюючи положення  передньої ніжки, задню з точки А1 переставляємо в точку А2 (на продовженні третьої ланки CD). Після цього передню ніжку переміщаємо далі в крапку Dі т, д., доки не пройдемо таким чином всю лінію. В результаті отримаємо відрізок F4F, рівний шуканій довжині лінії на карті.