Положення про газову службу та відповідальних особах за газове господарство НГВУ "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта", страница 4

5.3.Забезпечують безпечну експлуатацій), контроль режиму роботи обладнання та   агрегатів,   які      використовують газ   в   якості   палива   та   підвідних газопроводів.   Негайно   оповіщають   служби   ГЦ   у   випадках   виявлення неполадок.

5.4.Забезпечують вміст в технічно непошкодженому стані зовнішні газопроводи, обладнання, які використовує газ в якості палива, їх фарбування.

5.5.Забезпечують своєчасну перевірку та прочищення димових та вентиляційних каналів, їх ремонт відповідно до вимог "Правил".

5.6.Сумісно з ГЦ, при необхідності, проводять ремонт підвідних газопроводів, виконання газонебезпечних робіт.

5.7.Видають ГЦ наряди на виконання газонебезпечних робіт при ремонті газопроводів та ревізії газового обладнання ГІТ, РГП службами ГЦ.

6.   ОБОВ'ЯЗКИ   ГАЗОВОГО   ЦЕХУ

6.1.Розробляє графіки технічного обслуговування та ІШР систем газопостачання, які використовують газ в якості палива

6.2.Розробляє інструкції по експлуатації систем газопостачання, обладнання, яке використовує газ в якості палива.

6.3.Здійснює технічне обслуговування та контроль за експлуатацією систем газопостачання та обладнання в відповідності до затверджених графіків та даного Положення.

6.4.Складає та систематично заповнює паспорти на ГРІ І та газопроводи після них згідно вимог "Правил"

6.5.Проводить усі види ремонтів (як планові, так і по заявкам цехів) газового обладнання агрегатів, які використовують газ в якості палива, ГРП. підвідних газопроводів до них.

6.6.Проводить підготовку та введення в експлуатацію нових об'єктів, а також обладнання яке заміняють та яке використовуй таз в якості палива.

6.7.Сумісно з цехами видобутку підготовлять техумови на газопостачання нових об'єктів.

6.8.Здійснює технагляд за будівництвом систем газопостачання обсягів НГВУ.

7. ПРАВА   ТА   ОБОВ ЯЗКИ   ВІДПОВІДАЛЬНОГО    ЗА   ГАЗОВЕ ГОСПОДАРСТВО   НГВУ   "ОХТИРКАНАФТОГАЗ"

7.1.   В обов'язки осіб, відповідальних за газове господарство НГВУ входить:

а) загальне керівництво газовим господарством НГВУ;

дільниць зокрема експлуатації та обслуговування газового господарства;

б) контроль за перевіркою в встановлені ПБ строки знань правил, норм інструкцій по техніці безпеки, а у робітників знань безпечних методів праці при обслуговуванні та ремонті газового господарства та виконанні і газонебезпечних робіт;

г) перевірка вірності та своєчасності ведення персоналом газової служби . цехін ііі інших підрозділів записів в змінних вахтових, ремонтних та інших журналах;

д) контроль   за   розробкою   та   узгодженням   інструкцій   по   газовому господарству, І1ЛАС, які зв'язані з газовим господарством;

є) участь   в   розгляданні  та  узгодженні   проектів  нової  або  додаткової газифікації, а також реконструкції газового господарства.

7.2. Відповідальному за газове господарство НГВУ надасться право:

а) відсторонювати під обслуговування газового обладнання, газо споживаючих агрегатів, виконання газонебезпечних робіт робітників, які не пройшли в комісії перевірку знань безпечних методів роботи.

б) робити подання керівництву НГВУ про дисциплінарне покарання ІТП. Які не пройшли перевірку знань ТБ або які допускають систематичні порушення Правил, норм та інструкцій по техніці безпеки в газовому господарстві;

в) призупинити роботу (подачу газу) газопроводів та газового обладнання, які мають значне зношення та небезпечних до подальшої експлуатації, які введені в експлуатацію без випробувань та прийому комісією, згідно ПБ, самовільно введених в експлуатацію при наявності заборони органами Держгірпромнагляду.

Головний технолог

НГВУ "Охтиркаиафтогаз" ____________________А.ІІ.Колоіігаєвськніі

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника       

НГВУ з охорони праці  ____________________________М.М.Кисляк