Положення про газову службу та відповідальних особах за газове господарство НГВУ "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта", страница 3

в)       наказ про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію

газового господарства в даному цеху;

г)        наказ по НГВУ, в якому визначено коло осіб, допущених до керівництва та виконанню газонебезпечних робіт;

д)       затверджені посадові та виробничі інструкції для робітників газової

служби (цеху або дільниці); є) виконавча документація на газове господарство , що є власністю даного цеху, дільниці НГВУ "Охтирканафтогаз";

ж)      паспорта на газове господарство, а також паспорта заводів-виробників на   регулятори   тиску,   попереджувальні    клапана,    газопальникові пристрої, печі, котли та інші агрегати.

В   паспорта  повинні  заноситися  дані   про  роботу  газопроводів  та обладнання в процесі їх експлуатації.

з) плани та графіки проведення оглядів, ревізій, профілактичного ремонту газопроводів та газового обладнання з вказівкою строків згідно Правил та норм безпеки.

3.9.   Журнали обліку:

1.  інструктажів по техніці безпеки;

2.  перевірки знань персоналу в відповідності до вимог Правил безпеки в
газовому господарстві,

3.  технічного обслуговування, шо проводиться та планових оглядів,
ревізій та ремонту газопроводів, споруд на них га газового обладнання;

4.  перевірки засобів сигналізації та захисту;

5.  перевірки КВП;

6.   видачі нарядів на газонебезпечні роботи, а також самі наряди, повернені після виконання робіт (зберігаються на протязі року);

7.   проведення учбово-тренувальних занять по інструкції та ПЛАС при експлуатації газового господарства.

3.10. Проект на облаштування захисту газопроводів від зруйнування
електрохімічною корозією. Акт прийому та налагоджування
електрозахисту.

3 11. План та інструкція по ліквідації аварійних ситуацій при експлуатації газового господарства.

4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ   ГАЗОВОЇ   СЛУЖБИ   ЦЕХУ АБО ДІЛЬНИЦІ З ГАЗОВИМ ЦЕХОМ НГВУ

4.1    Всі газопроводи до ГРП, ПТ розташовані на теріторії цехів видобутку,

відносяться до технологічних. їх технологічне обслуговування, ремонт та експлуатація проводиться цехами видобутку відповідно до вимог "Правил безпеки в НГВП".

4.2.   РГП (ГРУ), газопроводи до опалювальних котлів, водонагрівачів, плит,

постів різки експлуатую 11.ся відповідно до внмої "Правил безпеки систем газопостачання України" (1948р.) та інструкцій заводів-виробників. Пости різки та обладнання для гаюполум'яної обробки експлуатуються відповідно до вимог розділу 4.7."Правил".

4.3.   Все обладнання систем газопосіачання, опалювальні котли, водонагрівачі, плити, пости різки, шляхових ііідігрівачів (IIГ) знаходяться на балансі цехів, де вони встановлені.

4.4.Проектна та виконавча документація на спорудження систем газопостачання починаючи з ГРП до опалювальних котлів, водонагрівачів, плит, постів різкл передається газовому цех)1 (ГЦ). Один екземпляр виконавчих креслень на підземні газопроводи ГЦ передає цехам видобутку.

4.5.Проектна та виконавча документація на системи газопостачання ПТ знаходиться    в    цехах,    які    їх    експлуатують.    ГЦ   здійснює   технічне обслуговування та ремонт обладнання, що входить до вузлів регулювання тиску газу ПТ.

5.   ОБОВ'ЯЗКИ   ЦЕХІВ   ТА  ДІЛЬНИЦЬ   НГВУ

5.1. Визначають осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію систем газопостачання, які використовують газ в якості палива.

5.2.   Визначають робітників . які допускаються до експлуатації систем газопостачання   та   обладнання   .   яке   використовує   газ   в   якості   палива, проводять їх інструктаж по безпечному експлуатуванню. Список робітників, які   допущені   до   експлуатації   вивішують   в   приміщенні,   де   встановлені газоспоживаючі агрегати.