Положення про газову службу та відповідальних особах за газове господарство НГВУ "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта", страница 2

г) проведення ревізій та поточних ремонтів газопроводів, газового обладнання, контрольно-вимірювальних пристроїв;

д)  ліквідація аварій, пов'язаних з експлуатацією газопроводів та газового обладнання.

2.2.    Діяльність газової служби цеху та дільниці, її структура та штат визначається даним "Положенням", розробленим на основі "Типового положення" з врахуванням обсягу та складності газового господарства та місцевих умов його експлуатації.

Положення про газову службу узгоджується з головним інженером НГВУ з службою техніки безпеки, відповідальним за газове господарство НГВУ та затверджується начальником НГВУ.

2.3.Адміністрація НГВУ забезпечу» газову службу цеху та дільниці приміщенням, телефонним зв'язком, необхідним інструментом, контрольними приладами, засобами індивідуального захисту, матеріалами та обладнанням для проведення профілактичних, ремонтних газонебезпечних та аварійних робіт.

2.4.В приміщенні газової служби цеху та дільниці повинні бути:

а) плани та  схеми  газових  мереж та споруд на  них  з  вказанням   місць вимикаючої апаратури;

б)  плани ліквідації аварійних ситуацій;

в)  схеми ГРУ, які є власністю Охтирського НГВУ;

г) графіки чергування;

д)  перелік телефонів служб та посадових осіб, які зв'язані з експлуатацією газового господарства.

2.5.Положення про газові служби підрозділів розробляються по кожному підрозділу окремо. Методичне керівництво газовою службою НГВУ здійснює технологічний відділ по підготовці нафти та газу. Структура газової служби НГВУ прикладається до даного Положення.

2.6.В кожному цеху, котельні та іншому підрозділі НГВУ, які мають агрегати споживаючі газ, повинні вестися записи показань контрольно-вимірюючих приладів, змінення режимів роботи, а також усіх пошкоджень в роботі газових агрегатів та приладів за зміну.

Робітники відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства при огляді та перевірці газопроводів та газового обладнання в цехах та дільницях, котельних та інших підрозділах зобов'язані також слідкувати за виконанням мір   безпеки   робітниками    та   іншими   робітниками   при   обслуговуванні газифікованих агрегатів. При виявленні випадків порушення Правил безпеки, недбалого відношення до і а юної о обладнання терміново доводити до відома особу, відповідальну за газове господарство цеху або керівництво цеху з пропозицією прийняти необхідні міри по усуненню порушень Якщо міри не будуть прийняті терміново . робітник газової служби повинен зробити про це відповідний запис н журналі та докласти начальнику газової служби НГВУ.

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА   БАЗА ТА   ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ В ЦЕХАХ ТА

ДІЛЬНИЦЯХ   НГВУ

В цехах та дільницях НГВУ для проведення ремонту та технічного нагляду за об'єктами газового господарства, як мінімум необхідно мати:

3.1.    Переносні прилади для визначення загазованості в колодязях, приміщеннях, котельних.

3.2.    Протигази ізолюючі, шлангові та рятувальні пояси з наплічними ременями та вірьовками.

3.3    Переносні вибухозахищені світильники.

3.4.Контрольні манометри ( рідинні, мембранні, пружинні ).

3.5.Прилади для проведення вимірювань електропотенціалів на підземних

газопроводах.

3.6. Набір спеціальних інструментів, запасних частин, матеріалів та арматури для проведення профілактичних та газонебезпечних робіт.

3.7.Засоби пожежогасіння: перелік інструментів, незннжуємого запасу матеріалів, приладів, засобів індивідуального захисту затверджується головним інженером НГВУ.

3.8.В підрозділах газової служби НГВУ (цехах та дільницях) повинна бути слідуюча технічна та оперативна документація по газовому господарству:

а)        Положення про газову службу НГВУ;

б)       Положення про газову службу цеху, дільниці;