Перевірка та дослідження приладів (мензули і кіпрегеля КН), страница 2

4.     Вертикальна нитка сітки повинна бути перпендикулярною до осі обертання труби.

Ця перевірка і юстування виконуються так, як четверта перевірка теодоліта Юстування виконують поворотом сітки ниток.

5.      Візирна вісь зорової труби повинна бути перпендикулярною до осі обертання труби.

Ставлять кіпрегель на планшет, приведений в горизонтальне положення і візують на далекий, але добре видимий предмет, розташований приблизно на рівні горизонтальної осі інструмента. Після цього проводять на планшеті вздовж скошеного ребра лінійки кіпрегеля лінію і на ній приблизно на середині намічають точку. Потім переводять трубу через зеніт, переставляють кіпрегель на 180°, прикладають скошене ребро лінійки кіпрегеля до наміченої точки на лінії, і знову візують на той самий предмет і вздовж скошеного ребра лінійки кіпрегеля на планшеті проводять лінію. Обидві лінії повинні збігатися, в протилежному випадку кут, який утворився на планшеті буде подвійною колімаційною помилкою 2с кіпрегеля. Для виправлення 2с, кут який утворивсь на планшеті ділять навпіл і проводять бісектрису. Прикладають скошене ребро лінійки до цієї бісектриси і боковими виправними гвинтами сітки ниток суміщають її центр з зображенням точки спостереження. Після цього перевірку повторюють.

6.     Вісь обертання зорової труби повинна бути паралельною до нижньої площини лінійки.

Перевірка виконується так, як третя перевірка теодоліта. Виправлення виконується в майстерні.

7. Колімаційна площина зорової труби повинна проходити через скошений край лінійки або повинна бути паралельна до нього.

Приводять планшет в горизонтальне положення, наводять центр сітки ниток на віддалену точку і вздовж скошеного ребра лінійки установлюють вертикально голки на відстані 20-30 см одна від одної. Якщо точка місцевості попадає в створ голок, то умова виконується. Виправлення виконувати в майстерні.

8.    Відлік перевищень  по рейці  по  відповідних кривих можна виконувати тільки після установлення місця нуля МО вертикального круга в межах ±1/. При невиконанні цієї умови перевищення будуть помилковими.

Місце нуля вертикального круга визначають з 2-3  окремих спостережень на різні предмети за формулою: . Якщо величина місця нуля перевищує  1/, то необхідно місце нуля привести до нуля. Для цього наводять трубу на один з предметів при КП і закріплюють трубу і після цього навідним гвинтом рівня вертикального круга установити в полі зору труби відлік, який відповідає величині кута нахилу даного напряму. Кут обчислюють за формулами:

В цей час бульбашка рівня вертикального круга зміститься з нуль-пункту і виправним гвинтом рівня приводять бульбашку рівня в нуль-пункт.

9. Вісь циліндричного рівня на трубі кіпрегеля повинна бути паралельною до візирної осі труби. Цю умову можна перевіряти і виправляти так, як помилку "х" у нівеліра, або за місцем нуля кіпрегеля, для цього:

1.  Визначають МО вертикального круга кіпрегеля.

2.  Навідним гвинтом рівня вертикального круга виводять бульбашку рівня в нуль-пункт.

3.  Навідним гвинтом труби установлюють відлік рівний МО вертикального круга з урахуванням знака, тоді візирна вісь труби займе горизонтальне положення і бульбашка рівня на трубі повинна знаходитись в нуль-пункті. Якщо умова не виконується, то виправними гвинтами рівня на трубі приводять бульбашку в нуль-пункт.

Дослідження кіпрегеля КН

Дослідження коефіцієнта горизонтальних проекцій  виконується так,  як ниткового оптичного  віддалеміра Дослідження  коефіцієнтів  кривих  перевищень  виконують порівнянням перевищень визначених за допомогою кривих перевищень кіпрегеля з відповідними перевищеннями одержаними геометричним нівелюванням за формулами:

 де

ho - перевищення з геометричного нівелювання

hK - перевищення визначене кіпрегелем

Література

  1. Ремінський А.А. та ін. Геодезія, Харків, 1999
  2. Маслов А.В.и  др. Геодезия, М., 1972
  3. Багратуни Г.В. и др. Инженерная геодезия, М., "Недра", 169
  4. Решетняк М.П. Інженерна геодезія, К, "Урожай", 1996
  5. Гайдаев П.А. и др. Теория математической обработки геодезических измерений., М., "Недра", 1968
  6. Зубрицкий И.В. и др. Землеустроительные опорные сети из четырехугольников., Тр.БСХА, 1954
  7. Иванов В.Ф. и др. Аэрофотосъемка в землеустройстве. Сб.ст., М., ГУГК, 1939
  8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000; 1:2000; 1:1000 и 1:500, М., 1973
  9. Чижмаков А.Ф. Геодезия., М., 1970