Основні напрямки розвитку теплоенергетики. Робоче тіло та параметри його стану. Теплоємкість. Термодинамічні процеси зміни стану ідеального газу, страница 2

Назва розділу, модуля,

теми програми

Обсяг годин

за навчальною

програмою

за робочою

програмою

всьо-

го

з них

всьо-

го

З них

ауди-

тор-

них

само-

стій

них

ауди-

тор-них

само-

стій-

них

1

2

3

4

5

6

7

8

Вступ

2

1

1

2

1

1

1

Елементи технічної

термодинаміки

1.1

Робоче тіло та параметри

його стану. Перший закон

термодинаміки.

4

3

1

4

3

1

1.2

Термодинамічні процеси зміни

стану ідеального газу. Другий

закон термодинаміки.

4

3

1

4

3

1

1.3

Водяна пара, витікання та

дроселювання газів і пари.

4

3

1

4

3

1

1.4

Способи розповсюдження

тепла .Підсумковий модуль №1

4

3

1

4

3

1

2

Основні поняття про

котельні установки

2.1

Призначення, класифікація та

принципова схема котельної

установки.

4

1

3

4

1

3

2.2

Водогрійні котли.

2

1

1

2

1

1

2.3

Парові котли.

4

1

3

4

1

3

2.4

Спеціальні газові та газома-

зутні котли.

4

1

3

4

1

3

2.5

Контактні та контактно-

поверхневі котли.

2

1

1

2

1

1

2.6

Конструктивні елементи

котлів. Підсум. модуль №2

4

3

1

4

3

1

3

Спалювання газового

палива в котлах

3.1

Горіння палива. Особливості

спалювання газового палива.

6

4

2

6

4

2

3.2

Газопостачання котелень.

2

1

1

2

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3

Конструкції топок.

2

-

2

2

-

2

3.4

Газопальникові пристрої

котлів, місце їх встановлення

та вибір кількості.

Підсумковий модуль №3

4

1

3

4

1

3

4

Допоміжне обладнання

котельних установок

4.1

Тягодуттьові пристрої

4

3

1

4

3

1

4.2

Живильна вода для котлів та

способи її обробки.

6

2

4

6

2

4

4.3

Живильні пристрої.

2

1

1

2

1

1

4.4

Прилади теплового контролю і

автоматичного регулювання

котельної установки.

2

1

1

2

1

1

5

Експлуатація систем

газозабеспечення

котельних агрегатів

5.1

Експлуатація котельних

агрегатів.

6

2

4

6

2

4

5.2

Експлуатація систем газо-

забезпечення котельних.

2

1

1

2

1

1

5.3

Газонебезпечні та аварійно -

відновлювальні роботи в сис-

твмах газозабеспечення.

2

1

1

2

1

1

6

Ефективність роботи

газифікованих котельних

6.1

Показники ефективності спа-

лювання газового палива в

котлах.

Підсумковий модуль №4

5

4

1

5

4

1

Всього

81

42

39

81

42

39