Основні напрямки розвитку теплоенергетики. Робоче тіло та параметри його стану. Теплоємкість. Термодинамічні процеси зміни стану ідеального газу

Страницы работы

Содержание работы

Охтирський технікум СНАУ

ЛЕКЦІЯ № 1

(Тематична)

Навчальна дисципліна – ГКА.

Тема лекції: Вступ. Основні напрямки розвитку теплоенергетики.

Для студентів ІІІ курсу, спеціальність 5. 092123.

Тривалість – 65 хв.

План

викладення  лекційного матеріалу

1. Задачі в області енергетики та паливно-енергетичного комплексу країни..

2. Навчальна дисципліна „Газифіковані котельні агрегати”, як така, що дає змогу покращити знання з питань ефективного використання газового палива.

3. Зміст та об’єм навчальної дисципліни ГКА.

Викладач: Пугачов О.О.

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної циклової

 комісії спеціальних дисциплін (спеціальність 5. 092123)

протокол №від „     „                2004 р.

Голова циклової комісії                      Пугачов О.О.

1. Задачі в області енергетики та паливно-енергетичного комплексу країни.

 Як вам відомо, в природі існує декілька видів енергії – енергія вітру, енергія руху води, енергія сонця. Але не всякий вид енергії людина може використовувати безпосередньо. На земну кулю енергія потрапляє в основному від сонця і накопичується в вигляді різних видів палива. Процес накопичення різних видів палива довготривалий і залежить від багатьох факторів. Притому, накопичення палива в різних регіонах земної кулі різний – в деяких накопичилось його  багато і воно різне (нафта, вугілля, газ), а в окремих майже немає, або воно трудно видобувається.

Нашій країні, з ції точки зору повезло. На території України маються запаси і нафти, і газу, і вугілля. Але любі запаси колись та закінчуються , або з часом,  видобуток їх потребує більших витрат, тобто дорожчає. З часом паливо, яке знаходилось на незначній глибині витрачається і приходиться видобувати його  з більш глибоких шарів земної кулі.

Паливно-енергетичний комплекс країни, в теперішній час, забезпечується паливом, яке видобувається в Україні, лише частково. Держава для забезпечення всіх потреб в паливі закуповує його за кордоном.

Україна посідає 4-е місце у світі після США, Росії та Німеччини за рівнем споживання природного газу – при щорічному споживанні останнім часом до 80 млрд.м3  газу  лише 18 млрд.м3 забезпечується за рахунок власного видобутку.

2.Навчальна дисципліна  „Газифіковані котельні агрегати”, як така, що дає змогу покращити знання з питань ефективного використання газового палива.

Для перетворення енергії газоподібного або іншого палива в інші види енергії, які людина може використовувати (енергія тепла, механічна енергія), існують різні так звані енергетичні установки. Вони будуються в вигляді теплових двигунів або котельних установок. В теплових двигунах енергія палива, безпосередньо, перетворюється в механічну енергію. В котельних установках (котлоагрегатах) енергія палива перетворюється в енергію гарячої води або пари.

Навчальна дисципліна  „Газифіковані котельні агрегати ” вивчає будову та експлуатацію котельних установок, які працюють спалюючи природній газ.

Вивчаючи теплотехнічні процеси, які відбуваються в котлоагрегаті  та його будову, студенти опановують явища і процеси, при яких змінюються показники теплопередачі та чинники які впливають на цей процес. Правильний вибір потрібної конструкції котлоагрегату допоможе заощадити  пальне, витрати води і пари.

Опановуючи способи спалювання пального та економічні і більш доцільні методи подачі і змішування його з повітрям дає економію пального до 3%. Регулювання роботи пальників відповідно до навантаження котла сприяє покращенню роботи котла та впливає на довговічність його роботи.

Особливу увагу під час вивчення навчальної дисципліни „Газифіковані котельні агрегати” приділяється процесу підготовки живильної води. Утворення накипу на поверхні котлоагрегату значно знижує коефіцієнт корисної дії установки та тривалість її роботи.

Приділяється увага також вивченню процесу експлуатації і своєчасного обслуговування котлоагрегатів. Застосування елементів автоматичного керування і регулювання роботою установок по виробництву гарячої води та пари. Вивчаються безпечні методи роботи з газифіцірованими котлами.

3. Зміст та об’єм навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна „Газифіковані котельні агрегати” відноситься до спеціальних дисциплін спеціальності 5.092123 „Обслуговування обладнання та систем газопостачання”.

Похожие материалы

Информация о работе