Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (Завдання, вихідні дані і склад курсового проекту), страница 2

                                                                                              ____________________

                                                                                                                  (підпис)

Додаток 1

Наряд-допуск №72

на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві

«12» жовтня 2009р.

1. Назва підприємства Охтирське управління експлуатації газового          господарства

2. Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка одержала наряд на виконання робіт Синицький Микола Іванович, майстер

3. Місце і характер робіт с. Основинці, перевулок Вільшанський, приєднання новозбудованого газопроводу до діючих мереж за допомогою механізму МВГ-90

4. Склад бригади 4 чол., Войт Н.В., Ляшенко С.М., Жук Д.В., Шульга В.В.

5. Дата і час початку робіт 12 жовтня 2009 р. – 8.30

                 закінчення робіт 12 жовтня 2009 р. – 17.00

6. Технологічна послідовність основних операцій при виконанні робіт   Згідно технологічної карти по приєднанню новозбудованого газопроводу до діючих мереж за допомогою механізму МВГ-90

7. Робота дозволяється при виконанні таких основних заходів безпеки   Згідно інструкції з техніки безпеки на виконання таврового приєднання

8. Засоби загального та індивідуального захисту, які зобов’язані мати            бригада протигази, распіратори, спецвзуття, спецодяг, каски, рятувальні пояси

9. Результати аналізу повітряного середовища на наявність газів у             замкнених приміщеннях і колодязях, проведеного перед початком              ремонтних робіт загазованості не виявлено

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка видала наряд-допуск

      Шандиба Н.С.____________________________________________

(підпис)

Наряд на виконання одержав _Синицький М.І.__________________________

                                                                                                           (підпис)

1. Інструктаж з проведення робіт і заходів безпеки

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада, професія

Підпис про одержання інструктажу

Примітки

1

Войт Н.В.

Слюсар

2

Ляшенко С.М.

Слюсар

3

Жук Д.В.

Слюсар

4

Шульга В.В.

Зварник

2. Зміни в складі бригади

Прізвище, ім’я,

по батькові

Причина зміни

Час

Прізвище, ім’я,

по батькові

Причина зміни

Час

3. Продовження наряду

Дата і час

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка продовжила наряд

Підпис

Прізвище, ім’я,

по батькові керівника робіт

Підпис

початок робіт

закінчення робіт

4. Висновок керівника робіт після їх закінчення

Приєднання новозбудованого газопроводу до діючих мереж за допомогою механізму МВГ-90 виконано успішно.

Початок робіт 12 жовтня 2009р – 8.30

Закінчення робіт 12 жовтня 2009р – 17.00

_____________________________________________________________________________

(підпис)

Додаток 2

Дата підключення                                                                                                                                         пров.Киріківський,27-а

                                                                                                                                                                       Телефон 2-46-96

Охтирське управління

по експлуатації газового господарства

АКТ

Виключення газифікованих опалювальних приладів по вул..Леніна,5                             .            .                                                                                                                                                           .

Ми, мешканці квартири № 18  ознайомилися з правилами користування газифікованими опалювальними приладами та знаємо порядок роботи газових опалювальних приладів. Проведена контрольна опрессовка внутрішнього обладнання на 500 мм. вод. ст.

При несправності газифікованих опалювальних приладів по вині абонента всі витрати по заміні несе абонент.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові володаря

Марка завода- виготовлювача, рік випуску

Державний №

Першопоказові показання лічильника

Підпис

Примітка

Наряд виданий _______________________                  Підключення та інструктаж провели:

«     »________________ 200   р.                                      Майстер _______________________

Слюсар _________________________


Охтирський коледж СНАУ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

КП. 5.092123.43.0010

Синицька Людмила Володимирівна

2009

ОК СНАУ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

КП. 5.092123.43.0010.ПЗ

Синицька Людмила Володимирівна

2009 р.