Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (Завдання, вихідні дані і склад курсового проекту)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ СНАУ

Курсовий проект

з навчальної дисципліни:

“ Експлуатація устаткувань і систем

газопостачання “

На тему: “Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці “

Виконала: студентка  43  групи

Синицька Л.В.

Перевіриввикладач Шандиба Н.С.

2009 р

м. Охтирка


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ СНАУ

5.092123                                                                                            «Затверджую»

Обслуговування устаткування і                                                        заступник директора з

систем газопостачання                                                           навчально-методичної роботи

____________ Івах В.В.

2009 рік.

Завдання

на курсовий проект з навчальної дисципліни

«Експлуатація устаткування і систем газопостачання»

студентці 4 курсу, 43 групи Синицькій Людмилі Володимирівні

Тема проекту: “Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці“

Дата видачі завдання :      “  10  “ вересня  2009р.

Термін виконання :            “  5  “  листопада  2009р.

Керівник курсового проекту:  ___________ Шандиба Н.С.

Завдання до виконання прийняв  :      “  10  “ вересня  2009р.

Розглянуто на засіданні циклової

комісії спеціальних дисциплін відділення «Обслуговування устаткування і систем газопостачання»

Протокол № 1 від „ 27 ” серпня 2009р.

Голова комісії ________ Пугачов О.О.

2009р.

м. Охтирка


ВИХІДНІ ДАНІ

1.  Курсовий проект «Газопостачання села Основинці»

1.1 Протяжність газопроводів:   середнього тиску 2,12 км

низького тиску 6,202 км

Всього 8,322 км

  1.2 Споруди на газопроводах: запірна арматура  12 шт.

  1.3 Кількість вузлів редуціювання: ГРП     1 шт.             

ШРП   8 шт.      

1.4 Газові прилади і обладнання споживачів:

     житлових будинків: 3700 шт.                      Комунально-побутових і                              

ПГ-4 - 2500 шт.         громадських об’єктів 14 шт.            

                                   ПГ-2 - 1200 шт.         котельня 2 шт.

                                 ВПГ  -  457 шт.           ПГ-4  - 5 шт.

                                 ОК   -  220 шт.          ВПГ  - 7 шт.

                                                                   ОК    - 7 шт.

1.5 Витрата газу при робочому тиску в трубопроводі Qр = 11950 м3/год

                                                                                     Qрн = 34,9  МДж/м3

1.6 Площа будинків: №1 = 113 м2; №2 = 109 м2; №3 = 121 м2; №4 = 97 м2.

1.7 Місяць обслуговування – лютий.

2. Кількість випадків витікання газу на обстежуваній ділянці від 2 шт.

2.1 Кількість виявлених місць порушень ізоляції на кожні 100м газопроводів:              

          - перша ділянка  3 шт.

          - друга ділянка   1 шт.

          - третя ділянка   1 шт.

          - четверта ділянка 4 шт.

          - п'ята ділянка  2  шт.

2.2 Види корозії – крапкова.   

2.3 Якість зварних стиків – стики придатні

2.4 Наявність анодних і знакоперемінних зон – відсутня

2.5 Електрохімічний захист - наявний.


Склад проекту

1. Розрахунково – пояснювальна записка

ВСТУП

1.  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1.1 Планово-рельєфне розміщення трас газопроводів населеного пункту.

  1.2 Споруди на газопроводі: ковери, колодязі, наземні запірні пристрої.

  1.3 Інженерні комунікації в районі розміщення газопроводу.

1.4 Газове обладнання житлових будинків та комунально-побутових громадських об’єктів.

2.  РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

  2.1 Розрахунок чисельності експлуатаційного персоналу.

  2.2 Введення в експлуатацію та порядок пуску газу в газове обладнання промислових та комунальних об’єктів.

  2.3 Приєднання новозбудованого газопроводу до діючого високого і середнього тиску за допомогою механізму МВГ-90.

   а) оформити наряд-допуск на роботу по приєднанню до діючого газопроводу;

   б) оформити акт на виключення газифікованих опалювальних приладів.

2.4 Організація експлуатації газопроводів і споруд на них:

    а) маршрутна карта газопроводу по перевулку Вільшанський;

    б) періодичність обслуговування систем газопостачання природним і зрідженим газом;

         в) графік обслуговування закріпленої ділянки газопроводу.

2.5 Оцінка технічного стану газопроводу.

    а) оцінка герметичності газопроводу.

    б) визначення стану ізоляційного захисного покриття.

    в) визначення корозійного стану зовнішньої металевої поверхні.

    г) визначення якості зварних стиків.

    д) визначення небезпеки корозії блукаючими струмами.

    е) визначення наявності або відсутності електрохімічного захисту.

     2.6  Раціональний спосіб захисту системи газопостачання населених пунктів і доступу конденсатів.

2.7 Розрахунок балансової схеми.

2.8 Обов’язки абонентів по безпечному користуванню газовими приладами

3.  ОХОРОНА  ПРАЦІ  ПРИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇВПГ

4.  ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ВИСНОВОК

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

2.  Графічна частина

Аркуш 1

1.  Генплан населеного пункту М 1:2000 з мережею газопроводів.

2.  Фрагмент маршрутної карти ділянки газопроводу.

3.  Відомість обходу траси газопроводу.

Аркуш 2

1.  Схема приєднання новозбудованого газопроводу до діючих мереж.

2.  Розміри котловану для приєднання газопроводів.

3.  План-графік технічного обслуговування і ремонту.

4.  Балансова схема


Висновок

На основі розрахунків, проведених в курсовому проекті на тему «Організація обслуговування устаткування і систем  газопостачання села Основинці»,  можна зробити такий висновок: створювати газову службу в селі вважаю недоцільно, так як об’єми робіт незначні і чисельність обслуговуючого персоналу невелика. В зв’язку з тим, що обслуговування мережі газопостачання можливе із-за невеликої віддаленості, газовою службою УЕГГ. І на саму віддалену ділянку  газопроводу машина аварійної служби може прибути на протязі часу, який передбачений «Правилами безпеки систем газопостачання України».

Похожие материалы

Информация о работе