Обґрунтування потреби в газовому паливі с.Боромля Сумської області з розробкою газифікації його природним газом та питань газопостачання топкової лікарні, проведення зварювальних робіт при ремонті підземного газопроводу середнього тиску

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Сумський  національний АГРАРНИЙ  університет

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ

Спеціальність – 5.06010113

“Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

На тему: „Обґрунтування потреби в газовому паливі с. Боромля Сумської області з розробкою газифікації його природним газом та питань газопостачання топкової лікарні, проведення зварювальних робіт при ремонті підземного газопроводу середнього тиску.”

Виконав студент        43  групи      Мудрих  Олексій  Миколайович

Керівник проекту        ____________________О.О. Пугачов

Консультанти:                                           Підпис

Розрахункова частина _________________________________А.А.Сопітько

Організаційно-будівельна частина _____________________Л.І.Сталинська

Економічна частина __________________________________З.Ш Рудиченко

Нормоконтролер _____________________________________Л.П.Ставицька


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

(Зав. відділом)_______________

“__15_” грудня  2011__ р.

ЗАВДАННЯ

для дипломного проектування

                         студенту  43  групи    Мудрих Олексію Миколайовичу

ТЕМА ПРОЕКТУ

Обґрунтування потреби в газовому паливі с. Боромля Сумської області з розробкою газифікації його природним газом та питань газопостачання топкової лікарні, проведення зварювальних робіт при ремонті підземного газопроводу середнього тиску.

Затверджена наказом по коледжу від 15 грудня 2011 року №75-ДВ

  Вихідні дані:

           Генплан с. Боромля, Сумської області

          Тиск в точці підключення – 400кПа

           Джерело газопостачання – Магістральний газопровід

Склад газу нестабільний, ( прийняти =34 МДж/м3)

  Ступінь охоплення споживачів газопостачанням:

Приготування їжі – 100 %

Місцеве опалення житлових будинків – 100 %

Комунально-побутові споживачі

-   лікарня-50%,

підприємства громадського харчування -60%.

хлібопекарня -100%

-  пральня – 50 %

  Промислові підприємства:  Лозо–меблева фабрика – 2 МВт, підприємство по ремонту і експлуатації доріг – 1,5МВт, фермерське господарство – 0,6МВт, фермерське господарство – 0,5МВт, молокозавод 0,8 МВт, котельня – 0,5 МВт .


СКЛАД ПРОЕКТУ

   Зміст

1  Загальна частина

    1.1    Вступ

    1.2    Кліматичні та топографічні умови, характеристика ґрунтів, споживачів.

   1.3   Основні технічні характеристики встановлених приладів.

2  Розрахункова частина

     2.1    Загальні положення по підрахунках витрат газу

     2.2    Розрахунок газопостачання

     2.2.1 Визначення кількості жителів

2.2.2 Витрати газу на комунально-побутові потреби

     2.2.3 Витрати газу на потреби теплопостачання

     2.2.4 Витрати газу на потреби не промислових і сільськогосподарських  підприємств

     2.2.5 Розрахункові витрати

     2.3    Система газопостачання

     2.3.1 Вибір і обґрунтування систем газопостачання

     2.3.2 Визначення оптимальної кількості газорегуляторних пунктів.

     2.4    Гідравлічний розрахунок газопроводів

     2.4.1 Газопроводи середнього тиску

     2.4.2 Газопроводи низького тиску

     2.5    Газопостачання топкової лікарні

     2.5.1 Визначення витрат газу топкової

     2.5.2 Гідравлічний розрахунок газопроводів

    2.6 Облаштування систем газопостачання (трасування газопроводів, розташування         відмикаючи пристроїв, матеріал труб, арматура, споруди,відвід продуктів згорання)

3. АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА

3.1  Підбір обладнання  газорегуляторних пунктів

3.2 Автоматика безпеки, контролю, регулювання, управління і сигналізації опалювального котла

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО–БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

4.1    Організація будівництва вуличного газопроводу    

4.2     Вибір ведучого механізму та машин, підрахунок об’ємів робіт і затрат праці, розрахунок ширини робочої зони

4.3    Захист надземних і підземних газопроводів від корозії

                   5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

5.1   Введення в експлуатацію системи газопостачання топкової

5.2  Організація обслуговування системи газопостачання топкової

5.3  Енергоресурсозбереження при експлуатації системи газопостачання топкової

           6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

6.1      Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації села Боромля Сумської області

6.1.1  Складання локального кошторису

6.1.2  Складання об’єктного кошторису

6.1.3   Складання зведеного кошторису

6.2     Техніко-економічні показники газифікації

6.2.1  Розрахунок експлуатаційних витрат

6.2.2  Розрахунок прибутку і рентабельності

                7. ОХОРОНА  ПРАЦІ

7.1   Вимоги охорони праці при експлуатації топкових на газу

7.1.1 Загальні положення

7.1.2 Вимоги безпеки перед початком роботи

7.1.3 Вимоги безпеки під час робіт

7.1.4 Вимоги безпеки після закінчення робіт

7.1.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

           8. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Природоохоронні заходи при проведенні зварювальних робіт на газопроводі

           9. ГРАФІЧНА  ЧАСТИНА

Лист  1      Генплан з мережею газопроводів

Лист 2       Газифікація топкової лікарні

  Аксонометрична схема

  Специфікація. Експлікація

Лист 3       Фрагмент генплану вулиці. Схема зварних стиків

                  Повздовжній профіль

Лист 4         Інструкційна карта по проведенню зварювальних робіт при ремонті підземного газопроводу середнього тиску       

Висновок

Література

Завдання видане                                  05.12.2011 р.

Дата закінчення проекту                   20.02.2012 р.

Керівник проекту________________О.О. Пугачов

Допустити  Мудрих О.М. до захисту

Зав. відділенням ____________________М.Д. Гресь


Зміст

1  Загальна частина………………………………………………………………

    1.1    Вступ……………………………………………………………………………………………...

    1.2    Кліматичні та топографічні умови, характеристика ґрунтів, споживачів……………

    1.3    Основні технічні характеристики встановлених приладів………………………….

2  Розрахункова частина………………………………………………………

     2.1    Загальні положення по підрахунках витрат газу………………………………………….

     2.2    Розрахунок газопостачання…………………………………………………………………..

     2.2.1 Визначення кількості жителів………………………………………………………………….

2.2.2 Витрати газу на комунально-побутові потреби……………………………………………….

     2.2.3 Витрати газу на потреби теплопостачання……………………………………………………

     2.2.4 Витрати газу на потреби не промислових і сільськогосподарських  підприємств………....

     2.2.5 Розрахункові витрати……………………………………………………………………………

     2.3    Система газопостачання……………………………………………………………………....

     2.3.1 Вибір і обґрунтування систем газопостачання………………………………………………..

     2.3.2 Визначення оптимальної кількості газорегуляторних пунктів. ……………………………..

     2.4    Гідравлічний розрахунок газопроводів……………………………………………………..

     2.4.1 Газопроводи середнього тиску…………………………………………………………………

     2.4.2 Газопроводи низького тиску……………………………………………………………………

     2.5    Газопостачання топкової лікарні ……………………………

     2.5.1 Визначення витрат газу …………………………………………………………………………

     2.5.2 Гідравлічний розрахунок газопроводів………………………………………………………...

    2.6 Облаштування систем газопостачання (трасування газопроводів, розташування         відмикаючи пристроїв, матеріал труб, арматура, споруди,відвід продуктів згорання)…….

3. АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА……………………………………………………..

3.1  Підбір обладнання  газорегуляторних пунктів………………………………………………

3.2 Автоматика безпеки, контролю, регулювання, управління і сигналізації опалювального котла………………………………………………………………..……………….

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО–БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА………………………………………..

4.1    Організація будівництва вуличного газопроводу………….................................................

4.2     Вибір ведучого механізму та машин, підрахунок об’ємів робіт і затрат праці, розрахунок ширини робочої зони…………………………………………………………………..

4.3     Захист газопроводів від корозії………………………………………………………………..

                   5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ……………………………………

.

5.1   Введення в експлуатацію систем газопостачання топкової……………….……………….

5.2  Організація обслуговування систем газопостачання топкової …………………………….

5.3  Енергоресурсозбереження при експлуатації систем газопостачання топкової …………..

            6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………………

6.1      Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації села Боромля…………………

6.1.1  Складання локального кошторису …………………………………………………………….

6.1.2  Складання об’єктного кошторису ……………………………………………………………..

6.1.4   Складання зведеного кошторису………………………………………………………………

6.2     Техніко-економічні показники газифікації…………………………………………………

6.2.1  Розрахунок експлуатаційних витрат…………………………………………………………..

6.2.2  Розрахунок прибутку і рентабельності………………………………………………………..

               7. ОХОРОНА  ПРАЦІ……………………………………………………………………….

7.1   Вимоги охорони праці при експлуатації топкових на газу………………………………..

7.1.1 Загальні положення……………………………………………………………………………..

7.1.2 Вимоги безпеки перед початком роботи……………………………………………………….

7.1.3 Вимоги безпеки під час робіт…………………………………………………………………...

7.1.4 Вимоги безпеки після закінчення робіт………………………………………………………..

7.1.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях ………………………………………………………..

         8. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА…………………………………….

 8.1 Природоохоронні заходи при проведенні зварювальних робіт

Похожие материалы

Информация о работе