Обробка результатів нівелювання. Виготовлення графічних матеріалів, страница 4

            Перегинання схилів між пікетами показують плюсовими  точками. Пікетаж детально заносять на абрис. Нівелювання виконують по зовнішньому ходу і по паралельних лініях; Результати нівелювання записують до журналу.

            Ув´язують перевищення і визначають позначки точок спочатку  по зовнішньому ходу,  а потім по кожній паралельній лінії, суворо дотримуючись правил обробки результатів нівелювання. Позначки виписують на план біля відповідних точок , заокруглюючи їх до другого знаку після коми.

            Спосіб  квадратів застосовується на відкритій місцевості з невеликими схилами. Взаємо перпендикулярними лініями будують сітку квадратів зі сторонами від 10 до 100 м у залежності від необхідної густоти висотних точок, які закріплюють кілками і позначають вздовж напрямку, який взяли за початковий,  а у перпендикулярному до нього напрямку – буквами.

            Перед нівелюванням на листку паперу креслять схему квадратів, на якій вказують номери вершин квадратів, номери станцій і відмітки по рейках, які одержують під час нівелювання. Ця схема являється польовим документом нівелювання. Нівелювання виконують не менше ніж з двома рейками (дати схему нівелювання).

            Контроль нівелювання на станції передбачає підсумок навхрест лежачих відліків по рейках, які взяли на зв´язуючих точках. Якщо суми навхрест лежачих відліків на зв´язуючі точки рівні, то нівелювання виконане вірно. У зв´язку з тим, що похибки неминучі, то дозволяється  мати розбіжність між сумами навхрест лежачих відліків не менше 5 мм.

            Після закінчення нівелювання, визначають перевищення, розраховують середні перевищення, а суми перевищень ув´язують по полігонах. Потім визначають позначки усіх зв´язуючих точок по методу перевищень, а позначки проміжних точок -  по методу горизонта інструмента.

            Потім складають план земельного масиву, на план виписують позначки біля відповідних точок з заокругленням до другого знаку після коми для проведення горизонталей.

            Спосіб магістралей (ходів) застосовують на бугристій території, де є рівчаки і суть його у тому, що по зовнішній межі масиву, а також всередині масиву вздовж характерних ліній рельєфу місцевості (водотоки, водорозділи, підошви схилів і інше) прокладають теодолітні ходи, по яких одночасно розмічують пікетаж. Потім нівелюють точки на всіх прокладених ходах. У зв´язку перевищень і визначення позначок точок виконують спочатку по зовнішньому замкненому ходу, а потім - по внутрішніх магістральних (діагональних) ходах. (Дати рельєф і схему прокладання магістралей).

            Після цього складають план масиву , на план виписують позначки точок і проводять горизонталі.    Комбінований спосіб застосовують у випадках нівелювання земельного масиву різними способами, тому що різні ділянки масиву мають дуже різний рельєф. Суть обробки результатів нівелювання у тому, що на польовій схемі виділяють опорний замкнений нівелірний хід із зв´язуючих точок. ПО кожній лінії опорного ходу визначають перевищення з двох відліків, зроблених з однієї станції.

Визначені перевищення по опорному полігону виписують у відомість, ув´язують, а потім визначають позначки вершин опорного полігону.

Визначені позначки зв´язуючих точок виписують на схему. По позначках двох точок на кожній станції визначають два значення горизонта інструмента, середнє з цих двох виписують під номером станції. По горизонту інструмента визначають позначки всіх проміжних точок, які взяли з даної станції.

Значення позначок точок виписують на польову схему.