Обробка результатів нівелювання. Виготовлення графічних матеріалів, страница 3

            До графи проектні позначки, якщо вони даються у проекті, на ті пікети або плюсові точки, на які вони даються. Якщо проектні позначки не даються, то їх розраховують, або підбирають з таким розрахунком, щоб мати баланс земляних мас. При  розрахунках обсягу грунту, який  зрізається або який насипається, треба мати на увазі, що у всіх випадках верхній шар грунту найбільш родючий, не повинен плануватися для засипки до тіла дороги.  При необхідності визначають перегини проектної лінії, суміщаючи їх з точками, які мають «чорні позначки».

            На ділянці між  двома суміжними точками перегину визначають нахилення проектної лінії за формулою:

і = (Нкn)/d, де

Нк і Нn- червоні позначки кінця і початку ділянки з однаковим ухилом;

d- горизонтальне прокладення ділянки

Дані про величину схилу і його протяжність вказуються у графі «Схили і віддалі». Знак нахилення не пишеться, а показується діагоналлю, яка йде зверху донизу, якщо схил від´ємний, і знизу догори, якщо нахилення позитивне. Над діагоналлю записується нахилення у тисячних, а під нею – протяжність ділянки з цим нахиленням.

      Червоні позначки пікетів і плюсових точок, які лежать між початком і кінцем лінії одного схилу, визначають за формулою:

Нробоча = Нпікета + іd робоче,  де іd одержують, керуючись віддаллю. Всі  проектні позначки записують червоним кольором до графи “Проектні (червоні) позначки.

Різниця між червоною і чорною позначками у одній і тій же точці, називається робочою позначкою. Якщо вона позитивна (насип), її пишуть над проектною лінією, а якщо вона від´ємна (зрізання), її пишуть під проектною лінією червоним кольором. Таким чином, робоча позначка показує, величину насипання або зрізання грунту.

Точку перетину проектної лінії з лінією профілю називають точкою нольових робіт. Її необхідно закріпити на місцевості, а для цього необхідно визначити віддаль від цієї точки до сумісних пікетів або плюсових точок, які на місцевості були закріплені при виконанні нівелювання. Віддаль від точки нольових робіт до суміжного пікета або плюсової точки у цілих метрах записується з обох сторін від ординати цієї точки над лінією умовного горизонту. Точкунольових робіт записують синім кольором.

Між лініями профілю землі і червоною лінією та між лініями пікетів та плюсових точок утворюються плоскі геометричні фігури (трикутники, трапеції, чотирикутники), які мають площу, а якщо  є ширина дороги, то є можливість визначити обсяг земляних робіт (зрізку або насипку) у метрах кубічних.

5. Нівелювання поверхні

Поверхню нівелюють у тих випадках, коли для потреб народного господарства необхідно вирішити якісь  масштабні інженерні завдання- зрошення та осушення земель, будівництво аеродромів залізничних пристанційних територій і інше. При цьому обов´язково виникає необхідність скласти топографічний план якомога більшого масштабу, щоб мати детальні дані про цей земельний масив. При виконанні цих геодезичних робіт і проводять геометричне нівелювання.

      У залежності від характеру рельєфа місцевості, розміру площі і конфігурації земельного масиву нівелювання поверхні виконується  наступними способами: паралельних ліній, квадратів, магістралей (ходів).

Способ паралельних ліній застосовується на місцевості з малими схилами, покритій лісом або кущами. При зовнішній межі такого масиву прокладають теодолітний хід і після відповідної математичної обробки виготовляють план. На плані проектують паралельні лінії, які потім і переносять на поверхню землі і закріплюють. (Далі  креслення)

            По зовнішньому ходу і по паралельних лініях на місцевості розмічують пікетаж, включаючи до нього поворотні  точки ходу, а також початкові і кінцеві точки паралельних ліній. Поворотні точки зовнішнього ходу можуть бути плюсовими, а примикаючі (вони ж і ствірні) точки паралельних ліній, як опорні, повинні бути пікетами. Але у зв´язку з тим, що земельний масив  геометрично може мати різну конфігурацію, то пікетні віддалі можуть бути меншими, ніж 100 м і більшими, це необхідно у кожному випадку показувати на абрисі і вказувати на плані.