Обгрунтування потреби в газовому паливі села Мала Павлівка Сумської області з розробкою його газифікації природнім газом двухступеневою системою та висвітленням питань обстеження та діагностики газопроводів-вводів з розробкою газифікації одноповерхового житлового будинку

Страницы работы

Фрагмент текста работы

висвітленням питань обстеження та діагностики газопроводів-вводів з розробкою газифікації одноповерхового житлового будинку.”

Для поглиблення теоретичних знань отриманих мною в період навчання і їх практичного застосування я проводжу газифікацію села Мала Павлівка Охтирського району Сумської області.

Суттєве значення при проектуванні і будівництві газових мереж і обладнання мають раціональний вибір систем газопостачання і створення умов для їхньої безаварійної роботи шляхом використання сучасного обладнання з високою ступінню автоматизації.

ДП.5.06010113.43.0017.ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк

№док.

Підпис

Дата

Розробив

Пяткін  А.М.

Обгрунтування потреби в газовому паливі села Мала Павлівка Сумської області з розробкою його газифікації природнім газом двухступеневою системою та висвітленням питань обстеження та діагностики газопроводів-вводів з розробкою газифікації одноповерхового житлового будинку.

Стадія

Аркуш

Аркушів

Керівник

Кошель Н.Ю.

Д

7

Консульт.

Сергіенко А.Р

ОК СНАУ 

Н.контр.

С т а в и ц  ь к  а  Л

Затвердив

Гресь М.Д.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

Розвиток енергетики має визначальний вплив на стан економіки кожної держави, на вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людей. Тому небезпідставно енергетичну незалежність завжди пов’язують з національною безпекою.

Основним завданням при використанні природного газу є раціоналізація його використання, тобто зниження витрат за допомогою введення енергозберігаючих технологічних процесів, при яких максимально реалізуються корисні властивості газу. Використання прогресивних технологій споживання газового палива дозволяє уникнути втрат теплоти, які виникають внаслідок механічного і хімічного недопалу. Зменшення втрат теплоти з продуктами згорання досягається при малих коефіцієнтах витрати повітря. При роботі агрегатів на газовому паливі можливе також реалізувати поступеневе використання продуктів згорання.

     Для ефективного вирішення проблем енергоресурсозбереження необхідно розробити цілий комплекс заходів. Насамперед, це повинні бути заходи, спрямовані на організацію і застосування нових підходів: впровадження нової техніки – застосування опалювальних котлів конденсаційного типу енергозберігаючих будівельних технологій,  інформатизацію і автоматизацію процесів керування. Останнім часом активно впроваджуються альтернативні шляхи отримання енергії: це виробництво метану з сільськогосподарських та промислових відходів, застосування палива рослинного походження – спирту та дизельного пального, сонячна енергетика, енергія вітру, геотермальна енергія - застосування теплових помп.

     Надійність систем газопостачання, безаварійність, зменшення втрат газу це перш за все підтримання працездатного стану системи газопостачання шляхом постійного догляду за нею. Одним з важливих складових догляду за станом газороподільчих систем є обхід газопроводів, це питання висвітлено в моєї дипломної роботі

      1  ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

1.1 Вступ

Перед паливно-енергетичним комплексом України постають складні завдання, насамперед що до значного підвищення продуктивності праці. Використання газу в різних галузях народного господарства України є одним з найважливіших

Похожие материалы

Информация о работе