Нівелювання. Передача позначок на точки висотного обслуговування зйомки. Прив'язка до нівелірних знаків, страница 2

            Для прив´язки до стінних марок, які знаходяться  в стінах будівель, як правило, вище горизонта інструмента, у отвір марки вставляють штифт, до якого  і прикріплюють підвісну рейку. Відлік, який беруть по підвісній рейці, записують зі знаком мінус до журналу нівелювання як відлік по рейці.  Якщо підвісної рейки немає, то на стіні олівцем креслять горизонтальні проекції трьох ниток нівелірної сітки, а потім від цих штрихів до центра марки віддалі сталевою рулеткою, а потім записують як відліки до журналу нівелювання.

3. Нівелювання ІV класу

            Державна нівелірна мережа ІV класу є згущенням нівелірної мережі  ІІІ класу і служить безпосереднім обгрунтуванням топографічних зйомок.

            Кожна нівелірна лінія ІV класу повинна спиратися обома кінцями на знаки нівелювання старшого класу або на вузлові точки нівелювання ІV  класу. Через кожні 5-7 км лінія нівелювання повинна бути  закріплена на місцевості реперами і марками.

            Нівелювання ІV класу виконують односторонніми ходами з точністю, яка забезпечує одержання нев´язок ходів, які не перевищують по абсолютній величині 20 мм √L, де L- довжина ходу, або периметра в кілометрах.

            При нівелюванні ІV класу відліки по рейках виконують середньою і однією з крайніх ниток по чорній стороні рейок і середньою ниткою по червоній стороні. Відліки червоною ниткою по чорній стороні виконують для визначення віддалей.

            Порядок спостережень на станціях прийнятий наступний:

1.відліки по чорній стороні задньої рейки (верхня і середня риска);

2. відліки по чорній стороні передньої рейки (верхня і середня риски);

3.відліки по червоній стороні передньої рейки (середня нитка);

4.відлік по червоній стороні задньої рейки (середньою ниткою).

            Висота візирного променя над землею повинна бути не менше 0,2 м. Нерівність віддалей від нівеліра до рейок не повинна перевищувати 5 м, а накопичення їх у окремих ходах не повинне перевищувати 10 м.

            Під час роботи нівелір необхідно захищати від сонячних променів. Рейки встановлюють прямовисно по рейці.

            На час перерви у роботі спостереження закінчують на постійному чи тимчасовому знаці, або на трьох башмаках, костилях, або кілках, забитих у дно  ям глибиною 0,3 м. Нівелювання цих трьох точок виконують по звичайній програмі, після чого точки закривають травою і засипають землею. Після перерви знову нівелюють між двома  останніми точками. Якщо перевищення між ними у порівнянні з перевищеннями, яке визначили до перерви змінилося не більше ніж на 5 мм, то виводять середнє значення з двох перевищень і нівелювання ходу продовжують. Якщо ж перевищення, визначене після перерви відрізняється більше ніж на 5 мм від того, яке було одержане до перерви, то нівелювання повторюють на передостанній станції. Визначають, яка точка не змінила свого висотного положення і від неї продовжують нівелювання ходу. Записи спостережень, де одержано недопустимі розходження,  акуратно закреслюють у журналі нівелювання.

            (дати форму журналу нівелювання ІV класу ).

Журнал нівелювання ІV класу встановленої форми є документом суворої звітності. Сторінки його нумеруються, кількість сторінок вказується на останній сторінці, затверджується підписом начальника геодезичного загону і печаткою. Всі записи результатів спостережень заносять до журналу чорнилом або краще простим олівцем, чітким графічним шрифтом, не допускаючи двозначного розуміння цифр.

            По мірі заповнення цілих сторінок у журналі нівелювання виконують посторінковий контроль, тобто виконують математичні розрахунки з метою виявлення можливих помилок або помилкових записів у процесі розрахунків. Контроль складається з підрахунків суми відліків, взятих по середній нитці по задній і передній рейках.

            Попередні розрахунки нівелювання ІV класу складаються з того, що перевіряють всі розрахунки , в тому числі і контрольні в польових журналах. Потім складають відомість перевищень і попередніх позначок по формі,  встановленій загальнообов´язковою інструкцією по нівелюванню І, ІІ, ІІІ та ІV класів.  

Якщо нівелірний хід прокладено між двома знаками, позначки яких відомі, то виміряні перевищення ув´язують, при цьому поправки розподіляють пропорційно довжині ліній і записують їх у відомості  над перевищеннями з протилежним знаком.

4. Технічне нівелювання

Технічне нівелювання, або нівелювання місцевого значення, одержало свою назву, на відміну від державного класного нівелювання тому, що воно виконується  для вирішення інженерно-технічних завдань у промисловості, в сільському господарстві  і на всіх видах транспорту.

            Технічне нівелювання виконується нівелірними рейками, якими виконують нівелювання ІV класу  і технічного нівелювання .

Методи і прийоми такі ж, як і для нівелювання ІV класу і різниця тільки в тому, що дещо більша гранична величина нев´язки (похибки) у нівелірних ходах, та у формі журналу нівелювання (відліки по рейці беруть тільки по середній нитці) та у способах обчислювальної обробки результатів нівелювання.

            Односторонні нівелірні ходи технічного нівелювання прокладають з точністю, яка допускає нев´язку у сумі перевищень, яку визначають за формулою :

fh доп = ± 30 мм √2L ≈ ± 45мм√L

            У залежності від мети виконання технічного нівелювання можуть бути поставлені і інші умови для допустимих нев´язок у перевищеннях. Під час нівелювання реєчники повинні тримати рейки на точках  у прямовисному стані;  для цього рейки комплектують або висками або рівнями. Але рейки для технічного нівелювання таких пристосувань не мають, а тому на місцевості з значним нахиленням, коли реєчнику особливо важко відчувати прямовисність рейки, рейка може приймати нахилене положення. При цьому виникає похибка за нахилення рейки , яка на відлік по рейці  до 2000 мм складає 0,2 мм, а на відлік 100 мм - 4,5  мм. Як правило, такими похибками нехтують, якщо нівелювання ведеться для потреб землевпорядних заходів.