Методи визначення на планшеті положення точок місцевості, страница 2

Прикладають скошений край лінійки кіпрегеля, наприклад, до точки "а" і візують на пункт А місцевості, проводять пряму, яка перетне на планшеті лінію "bр" в шуканій точці "т".

Для перевірки графічного розв'язання цієї задачі прикладають скошене ребро лінійки кіпрегеля до точки "с" на планшеті, візують на пункт С місцевості і проводять пряму, яка при правильному розв'язанні задачі пройде через уже одержану точку "т" на планшеті.

            Якщо проведені на планшеті лінії "ар" і "ср" будуть перетинатись за його межами, то в цьому випадку сторони "ab" і "bс" трикутника abc ділять навпіл (або на три, чотири частини) і через одержані точки на сторонах "ab" і "bс" провести прямі паралельні до ліній "ар" і "ср". Точка перетину цих прямих буде допоміжною точкою, яка буде знаходитись на орієнтирній лінії. Визначення четвертої точки тільки за трьома даними точками є безконтрольне, тому для розв'язання задачі необхідно мати на місцевості і на планшеті чотири точки і двічі розв'язувати задачу, виключаючи кожний раз одну з відомих точок.

            2. Спосіб послідовних наближень (спосіб Лемана).

Мензулу установлюють над шуканою точкою М (Рис. 6.) нівелюють планшет і орієнтують його за допомогою бусолі і закріплюють. Якщо лінії "ab", "bс" і "ас" на планшеті будуть відповідно паралельні до ліній AB, BC і АС на місцевості, то три напрями, прокреслені через точки "а", "b" і "с", при візуванні на відповідні точки місцевості перетнуться в одній точці "т", яка буде шуканою точкою. Якщо планшет, який знаходиться над точкою місцевості М, орієнтований не точно, то при прокреслюванні напрямки "аА", "bВ" і "сС" перетнуться на планшеті не в одній точці, тобто одержимо так званий трикутник помилок (Рис. 6), у середині або біля нього буде знаходитись шукана точка "т", її розташування залежить від розташування на місцевості точки М відносно точок А, В і С. Намітивши на планшеті "на око" у середині трикутника помилок,   положення   шуканої  точки,   орієнтують   планшет   навідним   гвинтом   мензули, прикладаючи ребро лінійки кіпрегеля до наміченої точки і однієї найбільш віддаленої вихідної точки. Візують через намічену точку на три точки на місцевості А, В і С, прокреслюють напрями, і одержують знову трикутник помилок, але вже з меншими сторонами. Такі дії повторюють доти, доки прокреслювані напрями не перетнуться в одній точці і планшет буде повністю орієнтовано.

           3.   Спосіб Болотова.


Для  визначення  на  плані  точки  М місцевості над нею установлюють мензулу з нанесеними на її планшет за координатами точки "а", "b" і "с", які відповідають точкам А, В і С на місцевості, а для підвищення точності    визначення    бажано    мати    на планшеті і на місцевості четверту точку "d".  (Рис. 7,а)    На планшет    прикріплюють аркуш кальки і на ній намічають точку "т", розташовану приблизно над шуканою точкою М місцевості. Приводять планшет в горизонтальне положення і через точку "т" на кальці, не зміщуючи її на планшеті, візують кіпрегелем послідовно на точки А, В, С і D місцевості і прокреслюють напрями тА, тВ, тС і mD. Після цього кальку переміщують і повертають на планшеті так, щоб прокреслені на ній напрями тА, тВ, тС і mD проходили через точки "а", "b", "с" і "d" на планшеті (Рис. 7, б) і точку "т" з кальки переколюють на планшет.

Література

  1. Ремінський А.А. та ін. Геодезія, Харків, 1999
  2. Маслов А.В.и  др. Геодезия, М., 1972
  3. Багратуни Г.В. и др. Инженерная геодезия, М., "Недра", 169
  4. Решетняк М.П. Інженерна геодезія, К, "Урожай", 1996
  5. Гайдаев П.А. и др. Теория математической обработки геодезических измерений., М., "Недра", 1968
  6. Зубрицкий И.В. и др. Землеустроительные опорные сети из четырехугольников., Тр.БСХА, 1954
  7. Иванов В.Ф. и др. Аэрофотосъемка в землеустройстве. Сб.ст., М., ГУГК, 1939
  8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000; 1:2000; 1:1000 и 1:500, М., 1973
  9. Чижмаков А.Ф. Геодезия., М., 1970