Мензульні ходи. Знімання ситуації і рельєфу. Калька висот та контурів. Викреслювання та зведення планшетів, страница 3

Для визначення положення пікету на планшеті допоміжну лінійку кіпрегеля переміщають до точки стояння мензули на планшеті, від неї вздовж скошеного краю лінійки відкладають горизонтальну проекцію і наколюють точку на планшеті. Біля точки підписують дробом номер і висоту точки.

При зйомці контурів необхідно вздовж контуру на його вигинах установлювати рейки, визначити ці точки на планшеті, а потім накреслити між ними контур подібний місцевості. Для рисування рельєфу визначають ряд характерних точок - вершини, перегини схилів, підошви схилів, вододіли, сідловини, дно, улоговини, на початку та в кінці тальвегу та інші і відразу зображують його горизонталями. Елементи рельєфу, які не зображуються горизонталями зображують умовними знаками і характеристиками.

Під час зйомки збирають необхідні відомості: назви населених пунктів, число господарств, характеристики мостів, доріг і т.д.

Калька висот та контурів

На планшеті мензульної зйомки в польових умовах складають кальки висот і контурів. В випадках, коли на планшеті контурів мало і рельєф нескладний, дозволяється суміщати обидві кальки.

Калька висот і контурів складають, щоб уникнути помилок при камерм

Калька висот та контурів

На планшеті мензульної зйомки в польових умовах складають кальки висот і контурів. В випадках, коли на планшеті контурів мало і рельєф нескладний, дозволяється суміщати обидві кальки.

Калька висот і контурів складають, щоб уникнути помилок при камеральному викреслюванні планів мензульної зйомки, викреслених в полі олівцем, з них тушшю знімають відповідні копії. Калька висот і контурів складають щоденно в процесі зйомки (Рис.13) На кожну кальку з підготовленого мензульного планшета для зйомки копіюють координатну сітку, рамку трапеції, всі пункти планової і висотної опорної геодезичної мережі і підписують їх назви. Зверху на кожній кальці, вище північної рамки пишуть її назву - "калька висот" або "калька контурів" і номенклатуру трапеції. Біля пунктів державної геодезичної мережі і нівелірних знаків дробом пишуть в чисельнику - висоти марок центрів пунктів і реперів, а в знаменнику - висоти землі. Біля точок планової знімальної мережі і пікетів дробом пишуть в чисельнику - номер точок або пікетів, а в знаменнику - висоти землі. На кальку висот виписують номера і висоти всіх пікетів, які записані в журналі топографічної зйомки.

На кальку контурів копіюють тушшю без пропусків і спотворень всі зняті контури ситуації, предмети місцевості і елементи рельєфу, які не відображаються горизонталями, підписують назви населених пунктів, рік, озер, необхідні характеристики лісосмуг, курганів, ям і т.п. використовуючи для цього умовні знаки топографічних карт. Замість зображання угідь умовними знаками можна підписувати їх назви.


З. Викреслювання та зведення планшетів

      Після закінчення польових робіт планшети викреслюють тушшю. Спочатку виконують підписи населених пунктів, рік, озер, висот точок і т.п., потім викреслюють контури і умовні знаки місцевих предметів. Горизонталі не повинні пересікати умовних знаків, тому вони викреслюються після ситуації. Після цього викреслюють рамку і виконують зарамкове оформлення. Крім цього необхідно виконати зведення рамок сусідніх планшетів. Для цього виконавець робіт бере смужку кальки шириною 3=4 см, довжиною рівною довжині рамки планшета і по середині проводить тушшю пряму лінію. Накладає цю смужку на рамку планшета так, щоб пряма сумістилась з рамкою і тушшю перекреслює на кальку кілометрові лінії сітки, всі контури і горизонталі межової смуги (Рис. 1т,а), а також всі точки з висотами, в тому числі точки зв'язку.

Цю смужку кальки, яку називають викопіюванням, виконують по південній і східній рамках планшета, і передають виконавцям по суміжних планшетах, які повинні їх прийняти, і в разі розбіжності контурів і горизонталей в допустимих межах, виправити їх (Рис.180,б,в).

Цей процес називають зведенням планшетів. При зведенні планів горизонталі і контури місцевості переміщують на. кожному із них на половину розходжень, якщо ці розродження не перевищують на плані: 1.0 мм - для основних контурів (залізниці, шосейні і профільовані грунтові дороги, вулиці, канали та берегові лінії великих рік); 1.5 мм - для інших контурів. Розходження у висоті не повинне перевищувати подвійної величини допустимих середніх помилок зйомки рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи.

Виявивши недопустимі не суміщення контурів і горизонталей, або розбіжність в висотах на точках зв'язку, які не повинні перевищувати 1/5 перерізу рельєфу, виконавці аналізують їх і на підставі польових журналів, кальок висот і контурів установлюють дійсне положення контурів та горизонталей по рамці. Якщо за польовими матеріалами не можна установити дійсне положення контурів та горизонталей, тоді виконується додатковий польовий контроль.