Мензульні ходи. Знімання ситуації і рельєфу. Калька висот та контурів. Викреслювання та зведення планшетів, страница 2

На кожній прямій відкладають відрізки lfs;fs = ВВ' довжина, L - ходу в м;  l віддаль по ходу. В більшості випадків величини відрізків 1-1', 2-2'. 3-3'. 4-4'..... визначають графічно. Для цього на прямій АМ (Рис. 10,б) від точки А  в довільному масштабі відкладають сторони ходу А-1; 1-2; 2-3...а в кінцевій точці ходу В встановлюють перпендикуляр до АМ, який за довжиною дорівнює абсолютному значенню лінійної нев'язки fs = ВВ'. Точку В' з'днують з точкою А. Перпендикуляри 1-1'. 2-2'. 3-3'... будуть відрізками, які слід відкласти на лініях проведених паралельно до лінії нев'язки ВВ' в точках 1'. 2'. 3'....(Рис.10,а) для переміщення точок мензульного ходу.

Перехідні точки

     З точок знімальної основи не завжди можна оглянути ділянку зйомки (Рис.     ),а також коли окремі ділянки місцевості неможливо відобразити з точок знімальних ходів, необхідно додатково визначити точки які називаються перехідними.

Переходячи з однієї точки на другу, топограф має можливість знімати всю площу без пропусків, тобто може обстежити всі "мертві зони" (на Рис. 11 -заштриховані). Ряд послідовних перехідних точок утворює знімальний хід подібний до мензульного ходу, який повинен спиратися на точки знімальної основи. Перехідні точки визначають на плані різними способами - прямими, комбінованими, оберненими засічками і за допомогою накресленого напряму і виміряної прямої і зворотної віддалі. Просто і швидко перехідна точка визначається створом.

Перехідну точку С вибирають  на лінії АВ (Рис.12,а) або на її продовженні (Рис12,,б), установлюють на ній мензулу, орієнтують планшет по лінії, аЬ і боковою засічкою за допомогою пунктів D і Е одержують положення точки С на планшеті. Для визначення висот перехідних точок кути нахилу міряють при двох положеннях вертикального круга кіпрегеля.


2. Знімання ситуації і рельєфу. Калька виссот та контурів.

Знімання ситуації (контурів, предметів) і рельєфу виконується з усіх точок знімальної основи, а також з усіх пунктів тріангуляції, полігонометрії, мереж згущення, перехідних точок і точок знімальних ходів. Виконують зйомку суцільним масивом полярним способом, а висоти пікетів (рейкових точок) визначають тригонометричним нівелюванням, або горизонтальним променем (метод геометричного нівелювання вперед). В залежності від масштабу зйомки і перерізу рельєфу віддаль від інструмента до пікету і між пікетами не повинна перевищувати величин приведених в Таблиці Ц,

При зніманні складної місцевості віддаль до пікетів зменшують, але збільшують кількість перехідних точок.

При великомасштабних зйомках середні помилки в положенні на плані предметів і контурів місцевості з чіткими обрисами відносно найближчих точок знімальної основи не повинні перевищувати 0.5 мм, в гірських і лісних районах - 0.7 мм, а на забудованих територіях - 0.4 мм.

Для знімання мензулу установлюють на одній із точок знімальної основи в відповідному місці планшета вирізують частину верхнього аркуша паперу (сорочка) і планшет грубо орієнтують, центруюють, нівелюють і точно орієнтують по найдовшій лінії з контролем на іншу. Міряють висоту інструмента "і" і записують в журналі зйомки.


     Нуль рейки, за допомогою висувної підставки піднімають і закріпляють на висоті 1 м, або на висоті інструмента. Намічають найбільш характерні точки місцевості (вершини, тальвеги, сідловини і тлі., а також повороти контурів і всі інші місцеві предмети) посилають на них речників. Для визначення положення характерної точки місцевості на планшеті наводять зорову трубу кіпрегеля при КЛ на рейку установлену на цій точці, при цьому скошений край лінійки повинен проходити лівіше точки стояння на планшеті, виводять рівень при вертикальному крузі кіпрегеля в нуль-пункт і беруть відліки:

1  По рейці за допомогою початкової кривої кіпрегеля (Рис. 3), визначають горизонтальну проекцію "d" від мензули до рейки.

2  Відраховують коефіцієнт кривої "К" кіпрегеля за допомогою якої визначають перевищення.

3  По рейці за допомогою кривої перевищень беруть відлік "а". Всі відліки записують в журнал зйомки, крім цього в журнал записують висоту наведення на рейці "l". Після взяття відліків в журналі зйомки обчислюють висоти пікетів, користуючись формулами:

НПк=Гі+Ка                              Гі ст+і-l

          При перерізі рельєфу через 0.5 м і 1.0 м висоти пікетів визначають горизонтальним променем. В цьому випадку висоти пікетів обчислюють за формулами:

                Нпк=Гі-Ь                                                Гі=Нст

і - висота інструмента

Ь - відлік по рейці, яка знаходиться в точці, висоту якої визначають