Кутові вимірювання на місцевості. Конструктивні особливості теодоліта, страница 3

            У технічних теодолітах вертикальний круг поділений на градусні величини в межах від 0º до 360º. Діаметр 0-180º розташовано паралельно до візирної вісі труби, з якою він і обертається. Для зручності визначення вертикальних кутів ставиться умова: коли візирна вісь труби і вісь рівня біля алідади горизонтальні, нольові поділки алідади повинні співпадати з нольовими поділками вертикального круга. В дійсності ця умова порушується, і візирна вісь труби може займати горизонтальне положення, бульбашка знаходиться на середині ампули, а відлік по вертикальному кругу не дорівнює нулю.

            Відлік по вертикальному кругу, коли візирна вісь труби горизонтальна, а бульбашка рівня при алідаді знаходиться у ноль-пункті, називається місцем ноля вертикального круга і позначається МО (місце ноля).

            Приведення місця ноля (МО) вертикального круга до 0º у теодолітів крім Т30 виконується так. Для зручності визначення вертикальних кутів місце ноля повинне бути близько до ноля.

            Для виконання цієї умови декілька разів визначають значення МО шляхом наведення горизонтальної нитки сіток візирної труби на ряд точок при двох положеннях вертикального круга – КП і КЛ. Якщо визначене за формулою МО= (R+L)/2 значення МО перевищує подвоєну точність відлікового пристрою, то це значення необхідно зменшити наступним чином.За допомогою встановлювального гвинта біля алідади вертикального круга встановлюють бульбашку на середину ампули. Діючи встановлювальним гвинтом труби, ставлять на вертикальному крузі відлік, який дорівнює середньому значенню місця ноля. Візирна вісь труби при цьому буде займати горизонтальне положення. Тепер необхідно так повернути алідаду, щоб при горизонтальному положенні  вісі рівня і візирної вісі труби відлік дорівнював 0º. Для цого встановлювальним гвинтом алідади суміщують нолі відлікового пристрою і вертикального круга, при цьому бульбашка рівня зміститься з середини ампули. Діючи виправними гвинтиками рівня, бульбашку виводять у ноль-пункт. Для контролю повірку повторюють.

            У теодолітів Т30 виправлення МО виконують переміщенням по вертикалі оправи сітки ниток. Для цього візують на одну й ту ж  точку при двох положеннях вертикального круга КП і КЛ і беруть відліки по вертикальному кругу. Потім за формулою γ=(L-R-180˚)/2 визначають величину кута нахилення і встановюють його на вертикальному крузі. Підйомними гвинтами підставки бульбашки рівня при алідаді горизонтального круга приводять до нуль-пункту, після цього послаблюють один з бокових гвинтиків сітки ниток і, діючи вертикальними виправними гвинтами оправи сітки ниток, суміщають горизонтальну сітку  ниток із зображенням точки, на яку робили наведення труби. Після закріплення оправи сітки ниток повірку повторюють.

Правило вимірювання вертикальних кутів

Встановивши прилад у робочий режим, візирну трубу (немає значення при КЛ або КП) наводять на точку. Приводять бульбашку рівня до ноль-пункту,  беруть відліки і визначають з них середнє арифметичне. Потім трубу переводять через зеніт і всі дії повторюють при КП, або КЛ. Значення кута одержують за формулою:

 γ = (R-L)/2.

            Вірність вимірювань вертикальних кутів контролюється постійністю МО, коливання якого при виконанні вимірювань не повинні перевищувати подвоєної точності відлікового пристрою приладу.

            При вимірюванні кутів нахилу теодолітом Т 30 перед відліком по вертикальному кругу необхідно за допомогою підйомних гвинтів привести бульбашку до нуль-пункту ампули при алідаді горизонтального кругу.

            Оскільки вісь цього рівня розташована паралельно колімаційній площині труби, то при вимірюванні кута нахилу, прилад доцільно встановити так, щоб один з підйомних гвинтів розташовувався у напрямку лінії візування. 

            При вимірюванні кутів нахилу теодолітом Т5к з компенсатором, який замінює рівень при алідаді вертикального кругу, відлік беруть не менше ніж через 2 секунди після наведення труби на предмет. Якихось додаткових регулювань при цьому не виконують.

             Точність вимірювання вертикальних кутів восновному залежить від похибок відліку. Тому, налаштування приладу до роботи і виконання самої роботи ретельно контролюють.

            З інших похибок на точність вимірювання кута нахилу впливає вертикальна рефракція – різне переломлення променів світла в неоднорідних шарах атмосфери.

Цей  вплив в літній час може обумовлювати похибку вимірювань кута до 10˝. Коли результати вимірювань  мають технічне призначення  ця похибка значення не має.