Кутові вимірювання на місцевості. Конструктивні особливості теодоліта, страница 2

2. Способи вимірювання горизонтальних кутів

Після виконання повірок і юстувань теодоліта починають вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювальні роботи виконують у такій послідовності:

1)  налагодження приладу до роботи - центрування, приведення вертикальної вісі у прямовисне положення, встановлення труби для візування.

2)  вимірювання горизонтальних кутів (напрямків);

3)  записи до журналу спостережень і контроль вимірювань на станції;

Для вимірювання горизонтальних кутів найчастіше користуються способом заходів і кругових заходів. При високоточних кутових вимірюваннях користуються способом комбінацій.

Спосіб заходів. Для вимірювання кута теодоліт встановлюють над вершиною кута, закріплюють лімб і повертають алідаду, наводять трубу на першу точку А. Закріплюють алідаду, знімають відлік “а1” по горизонтальному кругу. Послаблюють алідаду, наводять трубу на другу точку В, закріплюють алідаду і знімають з лімба другий відлік “а2”. Величина вимірюваного кута ß= а2 – а1.

Таке вимірювання називають півзаходом. Для контролю і послаблення похибок (систематичних) кут вимірюють при другому положенні вертикального круга. Для оптичних теодолітів з одностороннім зняттям результату вимірювання перед другим вимірюванням лімб зміщують на 1-2º. Два таких вимірювання складають захід.

            З одержаних результатів вимірювань  у півзаходах визначають середнє значення вимірюваного кута. У залежності від вимог до точності вимірювань кут вимірюють різною кількістю заходів з перестановкою лімба між напівзаходами на величину 180/n, де n- кількість півзаходів.

            Спосіб заходів застосовується при прокладанні теодолітних  і полігонометричних ходів для потреб землевпорядкування , при інженерних вишукуваннях і винесенні на місцевість проектів планування і забудови, побудови планових сіток при будівництві і у багатьох інших випадках.

            Спосіб кругових заходів.Встановлюють теодоліт над точкою О (станція) і закріпивши лімб, візують послідовно на всі напрямки за годинниковою стрілкою і беруть відліки а1, а2, а3 і так далі. Останне наведення труби роблять на початковий напрямок, щоб впевнитися, що під час вимірювання лімб був нерухомим. Потім визначають середні значення відліків КП +КЛ/2.

            З середнього значення відліку на початковий напрямок “а1” визначають величини основних кутів: ß1= а21; ß2= а31; ß3= а41 і т.д.

            У другому напівзаході  переводять трубу через зеніт і послідовно візують на всі напрямки, але у зворотньому  порядку, тобто проти ходу годинникової стрілки. Два таких півзаходи складають захід. У залежності від вимог до точності вимірювань кути вимірюють різною кількістю заходів.

            Спосіб кругових заходів застосовується у сітях триангуляції і полігонометрії 2 класу, а також при розвитку спеціальних сітей із значною кількістю напрямків.

Поняття про способи комбінацій

            Суть способу у тому, що всі кути вимірюють рівноточно і незалежно. Вимірювань буде стільки, скільки кутів можна створити між напрямками на даній станції. Якщо на станції “n” напрямків, то кількість кутів дорівнює

n(n-1)/2; наприклад, для п´яти напрямків кількість кутів дорівнює 10.   Кількість заходів і  система перестановки лімба визначаються таким чином, щоб відліки розташовувалися симетрично по колу лімба і виміряні кути були незалежними.

            При вимірюванні горизонтальних кутів теодолітом Т30 розходження у значеннях кутів у півзаходах не повинні перевищувати 2´.

3. Вимірювання вертикальних кутів

            Вимірювання вертикальних кутів виконується за допомогою вертикального круга теодоліта. Лімб вертикального круга жорстко з´єднаний з віссю труби і обертається разом із нею. Алідада розташована на вісі обертання труби, але не з´єднана з нею і при обертанні труби залишається нерухомою. Алідада має два верньєра і забезпечена циліндричним рівнем для приведення лінії нолів верньєра у визначений стан  відносно горизонта. Приведення бульбашки рівня до нуль-пункту здійснюють встановлювальним гвинтом алідади вертикального круга. Теодоліт Т30 не має рівня біля алідади вертикального круга.