Класифікація топографічних карт і планів, страница 2

а)    чотири листи карти масштабу 1:500000, що позначаються великими буквами кирилиці - А, Б, В, Г. Розміри кожного листа - 3° по довготі і 2° - по широті Номенклатура окремого листа включає номенклатуру листа карти масштабу 1:1000000 І одну з чотирьох букв А,Б,В або Г. Наприклад: М-37-А;

б)       36 листів карти масштабу 1:200000, які позначаються римськими цифрами І, II, ..., XXXVI. Розміри листа по довготі - 1° і широті - 40'. Номенклатура одного листа карти масштабу 1:200000, наприклад, - М-37-ХХХУІ;

в)        144  листи карти масштабу 1:100000, що позначаються арабськими цифрами від 1 до 144. Розміри листа по довготі - 30' і широті - 20'. Номенклатура листа- М-37-103.

Для розграфлення листів карт більших масштабів за основу взятий лист карти масштабу 1:100000. Лист карти масштабу 1:100 000, наприклад, М-37 - 103 розмірами по довготі - 30' і по широті - 20', ділиться на 4 листи карти масштабу 1:50 000, котрі позначаються великими буквами кирилиці А,Б,В,Г (рис.2 ). Розміри листа карти масштабу 1:50000 дорівнюють 15' по довготі І 10' по широті.

Номенклатуру листа одержують шляхом добавлення до номенклатури карти масштабу 1:100000 відповідної букви, наприклад, М-37-103-Г.

Лист карти масштабу 1:50000 ділиться на чотири листи карти масштабу 1:25000, які позначають малими літерами а, б, в, г. Номенклатура листа карти масштабу 1:25000 містить номенклатуру карти масштабу 1:50000 з добавленням малої букви. Наприклад, М-37-103-Г-а. Розміри листа по довготі - Т 30" , по широті - 5'


Кожний лист карти масштабу 1:25000 ділять на 4 листи карти масштабу 1:10000 і позначають арабськими цифрами 1, 2, 3, 4. Номенклатура листа карти масштабу 1:10000, відповідно М-37-103-Г-а-2.Розміри листа по довготі - 3' 45" , по широті - 2'30".

За основу розграфлення листів карти масштабу 1:5000 на ділянках площею більше, ніж 20 кв. км, приймається лист карти масштабу 1:100000, який ділять на 256 частин (рис. 22 а). Кожний лист карти масштабу 1:5000 позначається арабськими цифрами від 1 до 256, а номенклатура включає номенклатуру листа карти масштабу 1:100 000 і номер листа (в дужках) карти масштабу 1:5000, наприклад, М-37-103-(256).Розміри листа карти масштабу 1:5000 по довготі - Г 52".5, по широті - Г 15".

Кожний лист масштабу 1:5000 ділять на 9 листів карти масштабу 1:2000, які позначаються малими буквами кирилиці а, б, в, г, д, е, ж, з, и (рис.22б).

Номенклатура листа карти масштабу 1:2000 включає номенклатуру листа карти масштабу 1:5000 та одну з малих букв, наприклад, М-37-103-(256-а). Розміри листа по довготі - 37"„5 , по широті - 25" .

В таблиці 2.1 наведені зведенні показники трапецевидного розграфлення і номенклатур листів карт та планів різних масштабів а також розміри їх рамок.

Для топографічних планів, створюваних на міста і населені пункти та ділянки з площею меншою ніж 20 кв. км, прийняте прямокутне розграфлення. Рамками поля планів служать осі X,Yпрямокутної державної або місцевої системи координат. Розміри рамок для планів масштабу 1:5000 - 40x40 см, для планів масштабів 1:2000, 1:1000 та 1:500 - 50x50 см.

За основу розграфлення планів масштабу 1:2000, 1:1000, 1:500 приймається лист масштабу 1:5000, який позначається арабськими цифрами. Отже, для конкретної ділянки повинна бути складена схема розміщення планшетів (листів) масштабу 1:5000 із зазначенням кожного планшета (рис.23 ,а).

Кожний лист масштабу 1:5000 ділять на 4 листи масштабу 1:2000, розміри рамок якого дорівнюють 50x50 см; позначаються великими буквами кирилиці А, Б, В, Г. Номенклатура листа масштабу 1:2000, наприклад, 7-А (рис. 22 б).

Один лист масштабу 1:2000 ділять на:

а)     4 листи топографічного плану масштабу 1:1000 з розмірами рамок 50x50 см і позначенням римськими цифрами І, II, III, IV, номенклатура, наприклад, 7 - А - II (рис, 22 в);

б)    16 листів топографічного плану масштабу 1:500 з розмірами рамок 50x50 см і позначеннями арабськими цифрами 1,2..16. Номенклатуру створюють з номенклатури листа масштабу 1: 2000, наприклад, 7-А-З (рис.22 г).


Кожний аркуш топографічної карти обмежений з заходу і сходу меридіанами, а з півночі і півдня - паралелями. Щоб за допомогою карти можна було визначити географічні координати зображених на ній предметів і контурів місцевості, на карту наносять градусну рамку. Східна і західна сторони рамки поділені на мінути широти, а північна і південна на мінути довготи.

Крім цього кожна мінута поділена крапками на інтервали, які відповідають 10". З'єднавши прямими відповідні точки на протилежних сторонах рамки 3 можна одержати картографічну сітку - паралелі і меридіани через кожну мінуту або через кожні 10" широти і довготи на всій площі карти.

Для графічного визначення, за допомогою карти, довготи якої-небудь точки необхідно провести через цю точку меридіан так. щоб він перетинав однойменні поділки мінут (або відповідні частини однойменних поділок) на північній і південній сторонах рамок і відрахувати число поділок між точкою перетину і кутом рамки.

λВ  = λn + d                                                                                                                     λВ=18°28'29".

Аналогічно визначають на східній або західній сторонах рамки карти широту точки.