Квантовий далекомір геодезичний КДГ-3 (малий точний світловіддалемір), страница 4


де v2 — швидкість розповсюдженого світла за середніх атмосферних умов (v2 = 299 711,41 км/с при t = 15 °С, P = 987 ГПа, е = 13 ГПа).

Світловіддалемір працює на трьох фіксованих частотах: f1 — 30 МГц, f2 = 33 МГц і f3 = 30,3 МГц. Основною вимірювальною частотою є f1 = 30 МГц. Їй відповідає фазовий цикл λ/2 = 5 м. Частоти f2 і f3 служать тільки для дозволу неоднозначності.

У приладі шкала круга фазовращателя розділена на 1000 частин, що відповідає різниці фаз 360° або відстані 5, 50 і 500 м залежно від частоти модуляції, і за шкалою замість фазових кутів виходять відліки, виражені в метрах. Свідчення шкали круга фазовращателя з будь-якого положення може бути легко приведене до нуля. Подвоєну відстань визначають шляхом простого об'єднання відліків R за шкалою фазовращателя, узятих при роботі з різними фазовими циклами.

Для вимірювання відстані встановлюють світловіддалемір і відбивач над крапками, центрують, горизонтують і взаємно орієнтують. Наближене наведення приймача-передавач на відбивач здійснюють за допомогою оптичного візира, точне — за допомогою приймача-передавач. Поява у полі зору окуляра відображеного сигналу свідчить про правильність наведення.

Вимірювання відстані проводять в наступному порядку. Перемикач прожектора і вимірювального пристрою встановлюють в положення D, перемикач частот — в положення 1 (частота f1); перемикачем сірого клину закривають сірий клин; перемикач далекомірного еталону встановлюють в положення Т; перемикачем сірого клину встановлюють на контрольному приладі відлік в межах від 60 до 80 ділень. Проводять вимірювання на оптичній лінії короткого замикання.

Натисненням на кнопковий вимикач встановлюють лічильник на відлік 0 Ручкою сірого клину закривають сірий клин. Перемикач далекомірного еталону встановлюють в положення D.

Перемикачем сірого клину добиваються відхилення стрілки нуль-індикатора на величину більше 50 ділень. Встановлюють стрілку на нуль і беруть з лічильника величину R1 (з точністю до 0,1  ділення).

Натискають на кнопковий вимикач лічильника. Перемикач частот встановлюють в положення 2 (частота f2). Встановлюють стрілку нуль-індикатора на нуль і беруть відлік по лічильнику, відповідний R2.

Встановлюють перемикач частот в положення 3 (частота f3) і, не натискаючи на кнопковий вимикач, встановлюють стрілку нуль-індикатора на нуль, після чого відлічують по лічильнику величину R3..

Для зручності обчислення запис величин R, в журналі проводять одну під інший в послідовності R3, R2 і R1 (відповідно до ступенів масштабів частот). Подвоєну відстань визначають об'єднанням цифр у відліках таким чином: поряд з першою цифрою величини R3 записують (праворуч від неї) першу цифру величини R2 і до них приєднують (також справа) всі цифри величини R1, наприклад:

R3 = 153

R2 = 51.2

R1 = 0.971

2D' = 150.971 м

D' = 75.486 м

Для уточнення спостережень вимірювання на частоті f1 виконують повторно на фазі φ + 180°, для чого використовують кнопковий перемикач π..

Остаточне значення зміряної відстані обчислюють за формулою

S' = D' + C + δDt, P + δDf + δDG + δDn                                                (XI.47)

де δDt, — поправка за калібрування фазовращателя (вибирається із спеціальних таблиць по відліку при вимірюваннях на частоті f1),

δDG — поправка за зміну частоти від температури (визначається по спеціальному графіку).

Решта величин має те ж значення, що і у формулах (XI.33) і (XI.46).

Однозначність визначення відстань світловіддалеміра забезпечує тільки до 500 м. При довших лініях додають до зміряного значення величину n-500 м (п = 0, 1, 2, 3, 4, 5), визначувану по карті.