Зображення місцевості на топокартах. Умовні знаки топографічних карт. Зображення місцевих предметів на планах і картах, страница 2

автостради удосконалені шосе, шосе, профільовані ґрунтові дороги, путівці , польові і лісові дороги, зимові дороги, гаті, греблі, в'ючні і пішохідні стежки.

На дорогах зображений у дві лінії підписується ширина її в метрах. На усіх дорогах зображують мости відповідно до їх розмірів, конструкцією і матеріалу, з якого вони збудовані, а біля найбільш важливих, підписують довжину і вантажність в тонах. На всіх дорогах показують матеріал покриття, ширину покриття і ширину всієї дороги.

Лінії зв'язку: телеграфні, телефонні і радіотрансляційні - зображують на картах одним умовним знаком. Лінії зв'язку, які проходять паралельно до залізниць і шосейних доріг, а також ті, які проходять у середині населених пунктів на картах не зображують.

Підводний кабель зображують особливим умовним знаком.

Лінії електропередач зображують скрізь, крім населених пунктів.

Гідрографія і гідротехнічні споруди

Береговою лінією моря, озер і ставків вважається лінія, яка відповідає середньому рівню води. Береговою лінією рік вважається лінія рівня води в межень (середній стійкий рівень води протягом літа). Якщо на морському узбережжі спостерігаються припливи і відпливи, то береговою лінією вважається лінія води під час припливу. На картах всіх масштабів канали і каналізовані ріки зображують двома лініями, якщо ширина ріки більше 3 м і однією лінією, якщо ширина менше 3 м.

Ширину і глибину рік, зображених на картах двома лініями, підписують у вигляді дробу в місцях зручних для з'їзду і переправ. У чисельнику пишуть ширину ріки з точністю до 1 м, а у знаменнику глибина у цьому місці з точністю до 0.1 м. Напрями течій рік показують стрілками, у розриві яких пишуть середню швидкість течії м/сек з точністю 0.1 м. Щоб відрізняти на картах судноплавну ріку від несудноплавної потрібно звернути увагу на шрифт яким підписана назва ріки. Назви судноплавних рік підписують великими літерами. На карті наносять переправи, пароми, броди, пристані, греблі, шлюзи, гідроелектростанції, млини, маяки, буї, бакени, знаки берегової річкової сигналізації, водопади, пороги, перекати і т.д.

Умовні знаки кордонів, огорож і орієнтирів

На топографічних картах показують державні кордони, кордони автономних республік, країв і областей, кордони національних округів, а також кордони державних заповідників.

На великомасштабних картах показують міські межі і межі сільських рад. Якщо кордон не збігається з яким-небудь контуром, зображеним своїм умовним знаком, то кордон на карті зображують своїм умовним знаком.

Якщо кордон проходить вздовж ріки, каналу, дороги і т.д. то умовний знак кордону показують в місцях різких поворотів цих контурів і між поворотами через 4-5 см групами з 4-5 ланок, щоб можна було простежити положення кордону на карті.

Огорожі бувають: кам'яні, цегляні, глинобитні, дерев'яні, плоти, штучні вали - їх на топографічних картах зображують своїми умовними знаками. Паркани, плоти показують переважно за межами населених пунктів. Всі інші огорожі, в межах населених пунктів, показують тільки ті, які відділяють подвір'я від вулиць, провулків і майданів.

Предмети, які помагають орієнтуватись на місцевості, називаються орієнтирами. До орієнтирів відносяться: дороговкази, кілометрові стовпи, вітряки, окремі дерева, ями, кургани і т.д.

Їх зображують позамасштабними умовними знаками.

Умовні знаки сільськогосподарських угідь і грунтово-рослинного покриття

Сільськогосподарські угіддя - рілля, городи, теплиці, сади, виноградники зображують своїми умовними знаками.

Ліси, чагарники, лісонасадження, ділянки вирубаного лісу, лісорозсадники зображують своїми умовними знаками. При зображені на картах лісів і рідколісся породи дерев показують умовними знаками і підписами. Якщо яка-небудь порода складає 80%, то ставлять знак цієї породи, а в іншому випадку ліс показують, як мішаний і знак переважаючої породи ставлять зліва. Крім цього ставиться підпис у вигляді дробу - в чисельнику висота лісу в метрах, в знаменнику його товщина в метрах на рівні грудей, а з правої сторони цього дробу підписується віддаль в метрах між деревами.

Ширину лісних просік зображують на карті однією пунктирною лінією, якщо їхня ширина не перевищує 5 м, і двома - якщо просіка ширше 5 м.

Якщо по просіці проходить дорога, то показують тільки дорогу, крім цього показують номера лісних кварталів. Лісосмуги зображують своїм умовним знаком.

Болота на картах зображують по ступені прохідності і за характером рослинного покриття.

По ступені прохідності болота поділяють на: прохідні, важко-прохідні

і непрохідні.

Прохідні болота - глибина до 0.5 м.

Важкопрохідні - глибина до 0.8 м. з твердим дном.

Непрохідні болота - болота на яких просування пішохода неможливе.

За характером рослинного покриття болота поділяють на: мохові, трав'янисті і осокові.

Пояснювальні умовні знаки використовують як додаткову характеристику об'єкта. Всі написи (позначки точок, назви населених пунктів та ін.) розміщують паралельно горизонтальній лінії рамки, Назву рік, озер - паралельно до їх берегів.

Для більшої наочності і кращого читання, карти і плани виготовляють різнокольоровими. Ріки, ширина яких показується в масштабі карти, озера, ставки зафарбовуються в голубий колір, береги -в синій або зелений, зелені насадження - в зелений, в коричневий колір - рельєф; дороги - в рожевий або оранжевий; населені пункти - в рожевий і т.д.

Умовних знаків дуже багато. Тільки для зображення об'єктів і рельєфу на топографічних планах масштабу 1:1000 їх більше, ніж 400. Умовні знаки систематизовані і надруковані у вигляді спеціальних довідників як державні нормативні акти. Всі виконавці топографо-геодезичних робіт зобов'язані дотримуватись чинних умовних знаків.