Зображення місцевості на топокартах. Умовні знаки топографічних карт. Зображення місцевих предметів на планах і картах

Страницы работы

Содержание работы

Лекція № 7. Зображення місцевості на топокартах

План лекції:

1.  Умовні знаки топографічних карт. Головні точки позамасштабних умовних знаків.

2.  Зображення місцевих предметів на планах і картах.

1.  Умовні знаки топографічних карт. Головні точки позамасштабних умовних знаків.

На топографічних картах зображують гідрографію (ріки, моря, озера, тощо), елементи грунтово-рослинного покриття (ліси, сади, піски, болота), населені пункти, дороги, адміністративні межі, засоби зв'язку, окремі орієнтири і т.д. Як бачимо, навантаження топографічної карти дуже складне і різноманітне, але не дивлячись на це карта повинна бути наочною і зрозумілою, щоб вона безпомилково читалась.

Читати карту - означає розуміти, що представляє собою на місцевості кожний знак, контур, кожна лінія, показана на карті, до чого відноситься географічні назви, що означають чисельні і скорочені пояснювальні словесні написи.

Читаність карти досягається за допомогою зображення ситуації місцевості умовними знаками.

Умовні знаки повинні добре запам'ятовуватись і чітко читатися, вони повинні за своїм обрисом, виглядом в перспективі або зверху нагадувати місцеві предмети. Предмети, які за точністю масштабу, в масштабі карти не зображуються, але мають важливе значення їх зображують на картах перебільшеними умовними знаками порівняно з їх дійсними розмірами.

Для того, щоб у всіх відомствах, які займаються топографічними роботами, умовні знаки були однакові існують спеціальні таблиці умовних знаків.

Умовні знаки поділяють на:

1. Контурні;_2. Позамасштабні; 3, Лінійні; 4. Площові; 5.Пояснювальні. Якщо зображення на карті якого-небудь контура або предмета подібне до його обрису на місцевості, то таке зображення називається контурним умовним знаком (межі об'єктів, межі сільськогосподарських угідь).

Якщо розміри предметів малі, тобто вони не можуть бути зображені в масштабі карти (геодезичні знаки, криниці, кілометрові стовпи і т.д.), але вони мають значення орієнтирів, то їх зображують без збереження масштабу - поза масштабними умовними знаками. Позамасштабні знаки орієнтують на карті за сторонами світу.

Головна точка позамасштабних умовних знаків - це точка, яка показує точно місцеположення об'єкту на карті. Така головна точка знаходиться:

-  в знаках симетричної форми (коло, трикутник, зірочка) - центр фігури;

-  в знаках з широкою основою - середина основи;

-  в знаках, що мають в основі прямий кут - вершина кута;

-  в знаках, що складаються з декількох фігур - центр нижньої фігури.

Умовні знаки для характеристик сільськогосподарських угідь, трав'яної або іншої рослинності, а також боліт, солончаків, пісків і т.д. називаються площовими умовними знаками.

Умовні знаки предметів лінійного протягу (дороги, лінії зв'язку і т.д.) довжина яких зображується в масштабі карти, а ширина здебільшого зображується збільшено - називаються лінійними умовними знаками.

Пояснювальні умовні знаки - різні підписи, які пояснюють інші умовні знаки - порода лісу, густота, висота, підписи глибин, вантажність мостів і т.д. Крім умовних знаків на карті є підписи назв рік, озер і населених пунктів.

2.  Зображення місцевих предметів на планах і картах.

Загальні вимоги до зображення місцевості на топокартах

1.         Карта повинна бути точною.

2.  Карта повинна бути наочною і зрозумілою, тобто повинна легко читатись.

3.  Умовні знаки повинні бути однаковими і обов'язковими для всіх відомств, які займаються складанням карт.

4.  Карта повинна відображувати дійсну картину місцевості.

5.  Необхідно правильно узагальнювати карту (генералізувати).

Умовні знаки населених пунктів і промислових об'єктів

До населених пунктів відносяться міста, селища міського типу, села, окремі фабрики і заводи - їх зображують на картах по різному, в залежності від масштабу карти, числа мешканців, політикоадміністративного значення, характеру планування і забудови.

Так, наприклад, на карті масштабу 1:10000 показують усі будівлі, будинки і споруди з усіма подробицями, які можна зобразити в цьому масштабі.

На картах зображують особливими умовними знаками - радіостанції, трансформаторні будки, споруди, будівлі баштового типу, монументи, братські могили, пам'ятники, церкви і т.д.

Таким чином населені пункти зображують на топографічних картах у вигляді сполучення умовних знаків, кожний з яких означає той чи інший предмет місцевості або її ділянку.

Біля населеного пункту підписують його назву - характер шрифту, розмір літер підпису указує на тип. адміністративне значення і величину населеного пункту. Крім цього, під назвою населеного пункту сільського типу, підписують кількість господарств, якщо в селі знаходиться сільська-рада, то біля кількості господарств підписується С.Р.

Промислові об'єкти в залежності від площі, яку вони займають на місцевості і масштабу карти зображують контурними, або позамасштабними умовними знаками.

Біля умовного знаку ставлять підпис, який пояснює характер виробництва або вид об'єкта.

Умовні знаки доріг, ліній зв'язку і ліній електропередач

Залізниці зображують на карті лінійними умовними знаками з розподілом їх за кількістю і шириною колій (триколійні, двоколійні, одноколійні і вузькоколійні) за станом колій (діючі, дороги, які будуються, покинуті), за видом тяги (електрифіковані і на паровій тязі). Розташовані біля залізниці будинки і споруди (залізничні станції, платформи, будки і т.д.) зображують на картах і супроводжують скороченими пояснювальними написами (Б-будка, ст. - станція).

Автогужові дороги - на топографічних картах поділяють на:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
139 Kb
Скачали:
0