Знімальна основа. Геометрична мережа. Порядок побудови геометричної мережі, страница 2

Рекогнустування та закріплення точок геометричної мережі

Рекогнустування пунктів геометричної мережі полягає в остаточному виборі на місцевості місця закріплення пункту, щоб з нього було видно суміжні пункти за допомогою яких буде визначатись розташування пункту геометричної мережі на планшеті і спосіб визначення місця розташування пункту.

Пункти геометричної мережі закріплюють колами, а біля них установлюють віхи з перекладиною. До установки віхи заміряють її висоту до перекладини з урахуванням глибини ями в яку закопують віху.

Нанесення пунктів геометричної мережі на планшет

Після закріплення пунктів геометричної мережі на місцевості виходять на місцевість з мензулою, на планшеті якої повинно бути нанесено за координатами не менше 2-3 пунктів, між якими існує видимість. На (Рис. 8 ,а) такими пунктами є: a, b і с, які відповідають пунктам А, В і С місцевості. На одній з них, наприклад на точці А, центрують мензулу, приводять її в робоче положення, а потім орієнтують планшет за лінією АВ і АС закріплюють його. Прикладають скошене ребро лінійки кіпрегеля до точки "а" і послідовно візують через неї на всі видимі пункти геометричної мережі і прокреслюють напрями в середині планшета і за його рамкою а-1, а-2, а-3, а-4, а-5, а-6 (Рис. 8 ,а) на "сорочці"' і за рамкою трапеції роблять відповідні написи. Після закінчення роботи на даній точці слід провірити орієнтування планшета.

По закінченню роботи на точці "а" переходять з мензулою на інший пункт, наприклад В (Рис. 8, б). Над цією точкою центрують точку "b" на планшеті над точкою В місцевості і орієнтують планшет за лінією ВА і ВС, закріплюють планшет і через точку "b" на планшеті візують на всі точки геометричної мережі які видно з пункту В і прокреслюють на них напрями. Потім переходять з мензулою ще на інший пункт, наприклад, С і виконують ті самі дії, які виконувалися на пунктах А і В. Після цього переходять з мензулою на пункт "І", надійно визначений засічками з пунктів А, В, С. На точці "І" приводять мензулу в робоче положення і орієнтують її за лінією 1-А. Якщо на планшеті точка "І" визначена правильно, то приклавши скошене ребро лінійки кіпрегеля до лінії І-В, повинні в зоровій трубі кіпрегеля побачити віху В на лінії візування. Після цього через точку "І" на планшеті візують на точки 6, З ... геометричної мережі які видно з точки "І" і прокреслюють на них напрями. Потім переходять з мензулою на інші точки геометричної мережі з таким розрахунком, щоб одержати положення точок геометричної мережі на планшеті від перетину трьох напрямів. Таким чином наносять всі точки геометричної мережі на "сорочку" планшета. Пункти геометричної мережі з "сорочки" переколюють на планшет, обводять їх кружками і переносять на кальку висот. Для більшої точності визначення положення точок геометричної мережі на планшеті необхідно:

1. 
орієнтувати планшет за найбільш віддаленими віхами

2.  засікати близькі віхи, візуючи по можливості на їх низькі місця

3.  всі напрями на пункти мережі прокреслювати при одному положенні вертикального круга кіпрегеля.

Рис.8.

В залежності від перерізу рельєфу висоти точок геометричної мережі визначають геометричним або трибометричним нівелюванням.

Література

  1. Ремінський А.А. та ін. Геодезія, Харків, 1999
  2. Маслов А.В.и  др. Геодезия, М., 1972
  3. Багратуни Г.В. и др. Инженерная геодезия, М., "Недра", 169
  4. Решетняк М.П. Інженерна геодезія, К, "Урожай", 1996
  5. Гайдаев П.А. и др. Теория математической обработки геодезических измерений., М., "Недра", 1968
  6. Зубрицкий И.В. и др. Землеустроительные опорные сети из четырехугольников., Тр.БСХА, 1954
  7. Иванов В.Ф. и др. Аэрофотосъемка в землеустройстве. Сб.ст., М., ГУГК, 1939
  8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000; 1:2000; 1:1000 и 1:500, М., 1973
  9. Чижмаков А.Ф. Геодезия., М., 1970