Знімальна основа. Геометрична мережа. Порядок побудови геометричної мережі

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 4. Тема: Знімальна основа. Геометрична мережа.

План лекції

  1. Підготовка мензульного планшета для зйомки.
  2. Знімальна основа. Геометрична мережа.
  3. Порядок побудови геометричної мережі.
  1. Підготовка мензульного планшета для зйомки.

Підготовка планшета для зйомки складається з наклеювання на нього креслярського паперу, нанесення на цей папір координатоної сітки, кутів рамок трапеції і геодезичної основи. Креслярський папір наклеюють на фанерний або алюмінієвий лист і прикріплюють до мензульної дошки мідними цвяшками або шурупами. На планшет наносять координатну сітку з  стороною  квадрата   10  см                                                      і  відповідно  оцифровують її.  Знімальні трапеції масштабів 1:5000 і 1:2000 наносять за прямокутними координатами вершин їх кутів. Визначення їх в трьохградусній зоні, обчислення сторін "а", "b", "с" і діагоналі "d" кожної трапеції виконують за допомогою таблиць. ("Таблиці прямокутних координат кутів, розмірів, площ трапецій масштабів 1:2000, 1:5000").

Для топографічних планів на ділянках площею менше 20 км2 може застосовуватись також прямокутне розграфлення з розмірами рамок 50x50 см для масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000 і 40x40 см для масштабу 1:5000.

Наносять на планшет за координатними пункти знімальної геодезичної основи їх положення обов'язково перевіряють за відстанями між ними.

Після цього заготовлюють дві кальки: кальку висот і кальку контурів на які переносять координатну сітку, кути рамок трапеції і пункти знімальної геодезичної основи. Щоб планшет не забруднювався в полі його закривають зверху щільним папером ("сорочкою"), який приклеюють тільки до бокових граней планшета в вологому стані.

Після того, як "сорочка" висохне, вона щільно обляже планшет і на ній напроти точок, нанесених на планшет, роблять вирізки так, щоб було видно ці точки. Точки на "сорочці" відшукують за допомогою кальки. Для рисовки плану верхній папір вирізають ножем в вигляді вікон і під ним відкривають креслярський папір (планшет).

2 . Знімальна основа. Геометрична мережа.

Геодезичною основою топографічних зйомок служать пункти державної геодезичної мережі і абсолютні висоти цих пунктів. Крім абсолютних висот пунктів державної геодезичної мережі, висотна, основа зйомки забезпечується марками і реперами, висоти яких визначені геометричним нівелюванням.

Для виконання знімання, державна геодезична мережа і мережа згущення дозгущаються додатковими геодезичними пунктами, положення яких визначається аналітичним   і   графічним   способами.   Мережа   таких   додаткових   пунктів   називається знімальною основою. З пунктів державної геодезичної мережі, з пунктів мереж згущення і з пунктів знімальної основи, визначених аналітичним способом розвивається знімальна, основа у вигляді систем прямих, обернених і комбінованих засічок безпосередньо на планшеті графічним способом. Такі мережі називаються геометричними, їх будують на відкритій місцевості при зйомках в малих масштабах. Геометрична мережа трикутників, побудованих графічно, для масштабу 1:5000 може бути дозволена при наявності густої мережі вихідних пунктів, нанесених за координатами. В закритій місцевості для побудови знімальної основи прокладають спеціальні ходи, при цьому кути будують на планшеті графічно, а довжини сторін  ходу  вимірюють  віддалеміром  кіпрегеля.  Такі  ходи  називається  мензульними.  В великих масштабах знімальну основу створюють переважно аналітичними методами.

Густота пунктів знімальної основи залежить від місцевості, масштабу зйомки і вимог точності.

Точність визначення точок геометричної мережі відносно пунктів державної геодезичної мережі в плановому положенні не повинна бути більше 0,2 мм.

3. Складання проекту геометричної мережі

Проект геометричної мережі складають на планшеті на який за координатами нанесені всі пункти геодезичної знімальної основи і між ними проектують пункти геометричної мережі так, щоб сторони які утворюють трикутники по можливості були рівносторонні, трикутники з ' кутами менше 30° і більше 150° не допускають. Місця для розташування пунктів геометричної мережі вибирають на висотах з яких добре видно місцевість.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
72 Kb
Скачали:
0